TIN HOẠT ĐỘNG

VĂN BẢN

TƯ LIỆU

Ý kiến cử tri - Ý kiến Đại biểu

GIỚI THIỆU VỀ CAO BẰNG

LIÊN KẾT

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 46


Hôm nayHôm nay : 3388

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 434128

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12335634

Công báo Cao Bằng
Thủ tục hành chính Cao Bằng
Cổng thông tin Cao Bằng

Trang nhất » Tin hoạt động » Hoạt động của HĐND các cấp

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát Kết quả triển khai chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Thứ hai - 22/05/2017 20:56
Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-HĐND ngày 26/4/2017 của HĐND tỉnh về việc giám sát Kết quả triển khai chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số. Từ ngày 15 – 19/5/2017, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát tại UBND 2 huyện Bảo Lạc và Bảo Lâm. Đoàn giám sát do đồng chí Hoàng Văn Đội – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; cùng đi có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Sở Xây dựng, Uỷ ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh cùng các thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo Ban KT-XH, lãnh đạo Ban Pháp chế của 02 huyện…
 
Đoàn giám sát làm việc tại huyện Bảo Lạc

* Ngày 16/5/2017, Đoàn giám sát làm việc tại huyện Bảo Lâm và đi khảo sát trực tiếp tại điểm ĐCĐC Nà Mý của xã Lý Bôn. Theo báo cáo, UBND huyện Bảo Lâm được UBND tỉnh giao vốn thực hiện hợp phần hỗ trợ đầu tư cho cộng đồng đối với 07 dự án ĐCĐC tập trung, không hỗ trợ định canh định cư xen ghép. Kết quả thực hiện như sau:
+ Dự án ĐCĐC xóm Lũng Liềm xã Yên Thổ: Được UBND tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư là 9.051 triệu đồng và điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư tại Quyết định só 1776/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 là 18.151,473 triệu đồng. Tổng số hộ ĐCĐC là 75 hộ, đã san gạt mặt bằng chưa bố trí tái định cư. Tổng kinh phí đã được cấp và giải ngân cho các hạng mục đã hoàn thành và đưa vào sủ dụng là 16.333 triệu đồng.
+ Dự án ĐCĐC xóm Nặm Tàu, Sác Ngà, xã Thạch Lâm: Tổng mức đầu tư ban đầu là 12.830 triệu đồng, sau điều chỉnh là 17.214,697 triệu đồng với tổng số hộ ĐCĐC là 95 hộ. Tổng kinh phí đã được cấp và giải ngân cho các hạng mục đã hoàn thành và đưa vào sủ dụng là 12.634 triệu đồng.
+ Dự án ĐCĐC Én Ngoại xã Vĩnh Phong: Có tổng vốn được phê duyệt sau điều chỉnh với tổng mức đầu tư là 12.929 triệu đồng. Tổng số hộ ĐCĐC là 75 hộ. Tổng kinh phí đã được cấp và giải ngân cho các hạng mục đã hoàn thành và đưa vào sủ dụng là 10.225,8 triệu đồng.
+ Dự án ĐCĐC xóm Phia Cò, Bản Bung, xã Nam Cao: Có tổng vốn được phê duyệt sau điều chỉnh với tổng mức đầu tư là 14.706 triệu đồng. Tổng số hộ ĐCĐC là 50 hộ. Tổng kinh phí đã được cấp và giải ngân cho các hạng mục đã hoàn thành và đưa vào sủ dụng là 14.706 triệu đồng.
+ Dự án ĐCĐC Nà Mý, xã Lý Bôn: Có tổng vốn được phê duyệt sau điều chỉnh với tổng mức đầu tư là 20.015 triệu đồng. Tổng số hộ ĐCĐC tại chỗ là 45 hộ. Tổng kinh phí đã được cấp và giải ngân cho các hạng mục đã hoàn thành và đưa vào sủ dụng là 19.509 triệu đồng.
+ Dự án ĐCĐC bản Miều, xã Vĩnh Quang: Có tổng vốn được phê duyệt sau điều chỉnh với tổng mức đầu tư là 15.362,44 triệu đồng. Tổng số hộ ĐCĐC tại chỗ là 40 hộ. Tổng kinh phí đã được cấp và giải ngân cho các hạng mục đã hoàn thành và đưa vào sủ dụng là 14.179 triệu đồng.
+ Dự án ĐCĐC Đon Sài, xã Mông Ân: Tổng số vốn đầu tư được phê duyệt là 8.105 triệu đồng, tuy nhiên chưa thực hiện được.

* Ngày 17/5/2017 Đoàn giám sát tại huyện Bảo Lạc và khảo sát trực tiếp tại điểm ĐCĐC xóm Lũng Vai, xã Phan Thanh (huyện Bảo Lạc). Theo báo cáo của UBND huyện từ năm 2007 đến năm 2016 huyện được phê duyệt thực hiện 6 cụm ĐCĐC  tập trung tại 6 xã, tổng số hộ được thụ hưởng là 250 hộ, 1.239 nhân khẩu. Cụ thể như sau: Dự án xóm Phiêng Buống xã Hưng Thịnh với tổng số vốn được phê duyệt 8.805.000.000đ, đã hoàn thành 01 hạng mục đường giao thông nông thôn cấp phối, tổng số có 46 hộ/230 nhân khẩu. Kêt quả giải ngân: 3.451.923.000đ; Dự án xóm Lũng Vai, xã Phan Thanh có 44 hộ/221 nhân khẩu. Tổng nguồn vốn được phê duyệt 16.040.935.041đ, đã thực hiện được 03 hạng mục, kết quả giải ngân: 13.832.000.000đ. Còn 02 hạng mục chưa được cấp vốn thực hiện; Dự án Cốc Kẹch xã Xuân Trường tổng số 33 hộ/165 nhân khẩu có tổng số vốn là 5.061.910.000đ, đã thực hiện 02 hạng mục(đường giao thông nông thôn và mương thủy lợi), kết quả giải ngân là 4.554.150.000đ, hiện nay còn 03 hạng mục chưa cấp vốn thực hiện; Dự án xóm Ngàm Giàng xã Thượng Hà: tổng số 34 hộ/204 nhân khẩu, tổng vốn phê duyệt là 13.306.030.000đ, đã thực hiện được 04 hạng mục. Kết quả giải ngân là 11.740.062.000đ; Dự án ĐCĐC xóm Lũng Rỳ, xã Khánh Xuân tổng số hộ 46 hộ/184 nhân khẩu, đã thực hiện được 02 hạng mục, tổng số vốn là 4.576.340.000đ. Kết quả giải ngân là 3.182.638.000đ; Dự án xóm bản Oóng xã Sơn Lập: tổng số 47 hộ/235 nhân khẩu, tổng số vốn phê duyệt là 8.212.000.000đ, đã thực hiện 01 hạng mục còn 03 hạng mục chưa thực hiện, kết quả giải ngân 5.794.267.000đ. Đối với điểm ĐCĐC xen ghép hiện nay chưa thực hiện do chưa bố trí được nguồn vốn.
Qua giám sát tại 02 huyện và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Đoàn giám sát nhận thấy quá trình rà soát, xác định đối tượng, địa điểm đầu tư, xây dựng các danh mục đầu tư  cơ bản đảm bảo theo tiêu chí của Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg và các Thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đã phát huy được tác dụng và mang lại được hiệu quả bước đầu trong vùng dự án: giao thông thuận lợi trong việc giao lưu xã hội và trao đổi hàng hoá, các sản phẩm mà lâu nay chủ yếu để phục vụ tại chỗ, hiện nay đã được đồng bào các dân tộc trong vùng dự án mang trao đổi rộng rãi ngoài thị trường; thuỷ lợi được đầu tư đã thúc đẩy và phát triển được sản xuất nông nghiệp, tăng diện tích trồng lúa nước, giảm diện tích nương rẫy, hạn chế được tập quán du canh đốt nương làm rẫy...

Tuy nhiên, việc hỗ trợ di dân, thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn: Cao Bằng là một tỉnh miền núi có địa hình chia cắt, độ dốc lớn, đất khó cải tạo, dân cư sinh sống rải rác, việc lập dự án định canh định cư cần phải đảm bảo được các yêu cầu về quỹ đất ở, đất sản xuất, nguồn nước, giao thông, điện sinh hoạt, trường học, số dân. Mặt khác, định mức hỗ trợ đầu tư cho hộ và cộng đồng theo quy định như hiện nay không còn phù hợp do có sự biến động tăng cao về giá vật liệu xây dựng, vận chuyển và nhân công. Đối với công tác triển khai thực hiện định canh, định cư xen ghép, do nhận thức, phong tục tập quán của người dân trên địa bàn nên việc vận động, bố trí xen ghép giữa các dân tộc khác nhau tại 01 điểm định canh định cư gặp nhiều khó khăn. Công tác tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương còn hạn chế; Vốn đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu do đó việc triển khai thực hiện các dự án ĐCĐC về cơ bản là chậm, bên cạnh đó việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác có liên quan tại địa phương đang còn hạn chế  nên nhiều dự án ĐCĐC triển khai không đảm bảo tiến độ. Một số dự án ĐCĐC xen ghép thiếu quỹ đất sản xuất và đất ở để bố trí cho đồng bào, một số dự án chưa phù hợp với nhu thực tế tập quán sinh hoạt và sản xuất của ĐBDTTS; sản xuất nông nghiệp trong vùng ĐBDTTS phát triển chưa ổn định…

Trong các buổi làm việc, Đoàn giám sát đã có nhiều ý kiến phát biểu, trao đổi thảo luận nhằm nâng cao hiệu quả chính sách và đưa ra những giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án ĐCĐC như: cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng ĐBDTTS có ý thức vươn lên thoát nghèo, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước. Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất phải gắn với mục tiêu ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các dự án ĐCĐC, yêu cầu các địa phương sơ kết, tổng kết định kỳ đối với việc thực hiện các chính sách ĐCĐC. Đề nghị UBND các huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, hướng dẫn phát triển sản xuất, tăng cường công tác tuyên truyền vận động đồng bào chịu khó sản xuất để ổn định đời sống, có chính sách hỗ trợ cho các hộ ĐBDT về giống cây trồng, vật nuôi; nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quản lý dân cư không để dân di cư tự phát; kiểm tra giám sát việc thực hiện các dự án ĐCĐC đã ổn định trên địa bàn; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng tôn giáo, dân tộc để lôi kéo kích động dân di cư tự phát. Phát huy vai trò người có uy tín trong vùng ĐBDTTS, già làng, trưởng bản trong công tác tuyên truyền giáo dục cho ĐBDTTS nâng cao nhận thức tự giác chấp hành các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phát huy vai trò giám sát của HĐND, MTTQ và của nhân dân địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả các chính sách đầu tư hỗ trợ của Nhà nước trong vùng ĐBDTTS.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Hoàng Văn Đội – Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh thay mặt Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời chia sẻ những khó khăn, hạn chế của 02 huyện. Đồng chí khẳng định, việc thực hiện dự án tại các huyện đã triển khai bước đầu đạt hiệu quả đó là do sự phối hợp tốt giữa các cấp, các ngành, giữa chủ đầu tư với người dân. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới các cấp, các ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân bằng nhiều hình thức, biện pháp nhằm thay đổi nhận thức của người dân sớm di chuyển về nơi ở mới; tuyên truyền công cuộc xóa đói giảm nghèo, hướng dẫn bà con cách phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân, tập trung vào xây dựng mô hình kinh tế hộ gia đình; Quản lý tốt việc quy hoạch dự toán…

Đối với kiến nghị của các huyện, đoàn giám sát tiếp nhận và sẽ chuyển đến các cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất./.

Tác giả bài viết: Nông Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Trả lời cử tri

Chuyên mục cơ quan Dân cử và Cử tri

(video) :

Người tốt việc tốt
Quốc hội
Báo đại biểu nhân dân

THƯ VIỆN ẢNH