Rèn luyện kỹ năng của người đại biểu nhân dân

Thực tiễn hoạt động của cá nhân đại biểu HĐND rất đa dạng, tuy nhiên đúc rút từ thực tiễn hoạt động đại biểu HĐND cho thấy, đại biểu Hội đồng nhân dân cần phải có những kỹ năng nhất định.

Thực tiễn hoạt động của cá nhân đại biểu HĐND rất đa dạng, tuy nhiên đúc rút từ thực tiễn hoạt động đại biểu HĐND cho thấy, đại biểu Hội đồng nhân dân cần phải có những kỹ năng nhất định. 

 Vị thế và bổn phận đại biểu dân cử

Lên tiếng vì dân: Trước hết, vị thế của một đại biểu HĐND là người đại biểu của dân, có quyền lên tiếng về những vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người dân địa phương. Là người đại diện cho ý chí nguyện, vọng của nhân dân ở địa phương. Điều đó đòi hỏi đại biểu HĐND phải đi sâu, đi sát cử tri, liên hệ chặt chẽ, lắng nghe ý kiến của cử tri; thu thập, phản ánh đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của cử tri với các cơ quan Đảng, Nhà nước và đoàn thể; đề nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu, các ý kiến của cử tri.

 Vị thế lãnh đạo: Người đại biểu cần được khích lệ để cảm nhận “có đủ quyền lực” để hành động một cách thẳng thắn và có trách nhiệm trên cương vị lãnh đạo của mình, tuy không cần tinh thông về pháp luật hoặc giỏi về ngân sách, tài chính như cán bộ cơ quan chuyên môn, nhưng phải được trang bị những công cụ lãnh đạo. Đó chính là quyền quyết định giám sát. Quyền lực này chính là nền tảng pháp lý đòi hỏi và cho phép mỗi đại biểu Hội đồng trở thành người lãnh đạo địa phương.

 Vị thế bình đẳng: Theo Hiến pháp và pháp luật nước ta, các đại biểu HĐND đều được bầu trực tiếp qua đầu phiếu phổ thông, thay mặt cho cử tri địa phương hoạt động trong HĐND thông qua việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao. Vị thế này đảm bảo cho từng đại biểu sự bình đẳng trong quan hệ với mọi đại biểu khác, dù đó là đại biểu thường không giữ chức vụ gì Mỗi đại biểu có một vị thế nhất định và cần phải được ứng xử bình đẳng như nhau.

 Biết dựa vào dân: Người đại biểu càng đi sâu đi sát thực tiễn thì càng được đánh giá cao. Tuy nhiên đi sâu, đi sát không có nghĩa là soi xét từng nhiệm vụ cụ thể, mà giữ mối quan hệ tốt với cử tri, nói có cơ sở, việc làm phải thực tế, không hô hào chung chung làm dân mất lòng tin. Nghe theo cử tri như thế nào là một nghệ thuật đòi hỏi kỹ năng nghe, phân tích lấy bằng chứng và cân nhắc tổng thể với các ý kiến của cử tri khác.

 Thực tiễn cho thấy những ý kiến đại biểu đưa ra tại các kỳ họp, hoặc trong các hoạt động khác của HĐND chính là từ cuộc sống của người dân, từ những thông tin do người dân cung cấp, (qua tiếp xúc cử tri, khảo sát, giám sát của đại biểu...).

 Đại biểu cần nhận thức rằng mối liên hệ với người dân là nguồn sống của người đại biểu, tách rời mối quan hệ đó người đại biểu không thể làm tròn trách nhiệm của mình (tuy nhiên người đại biểu phải biết chắt lọc, xử lý những nguồn thông tin đó trên sự nhạy cảm, sự hiểu biết của mình) điều cần là đại biểu phải đặt mình trong vị trí, trong hoàn cảnh của người dân, mạnh dạn nói lên những nguyện vọng chính đáng của người dân, phản ánh những bức xúc của nhân dân, cùng người dân vào cuộc để giải quyết những việc đó.

 Kinh nghiệm thực hiện các chức năng, vai trò của đại biểu HĐND

Tiếp xúc cử tri: Khi tiếp xúc với cử tri đại biểu cần nêu rõ mục đích, phạm vi những vấn đề sẽ trao đổi để buổi tiếp xúc được tập trung, nhưng cũng không nên nhàm chán theo các nội dung đã viết sẵn. khi tiếp xúc cử tri. đại biểu cần biết cách chuyển tải “cái hồn” của văn bản luật hoặc của nghị quyết của HĐND đến cử tri, cần cho cử tri thấy đâu là cái mới, đâu là lĩnh vực cần đột phá, đâu là trách nhiệm quyết tâm của chính quyền và trách nhiệm của mình (của cử tri) ra sao trong mỗi một chính sách. Cần tránh đọc nguyên văn văn bản, đọc không có điểm nhấn, không có điểm dừng, không giải thích ǵ thêm làm cho cử tri khó hiểu, và làm giảm hiệu quả của buổi tiếp xúc cử tri. Báo cáo kết quả kỳ họp: báo cáo những nét chính, những chủ trương mới, báo cáo về chất vấn, trả lời chất vấn và những nội dung thảo luận nhiều nhất của đại biểu, báo cáo rõ những ý kiến cử tri lần trước đã kiến nghị và được trả lời. Các nguồn thông tin làm căn cứ trả lời cử tri gồm:

+ Đại biểu tự kiểm tra thực tế;

+ Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri của UBMTTQ;

+ Chọn lọc các vấn đề và làm công văn gửi đến cơ quan liên quan để trả lời cho cử tri và cho tổ đại biểu rõ hoặc đến cơ quan tìm hiểu; trả lời của Ủy ban nhân dân về những kiến nghị của cử tri.

 Lắng nghe và tiếp thu ý kiến của cử tri: Đại biểu nên dành thời gian nhiều hơn để lắng nghe cử tri nói, nắm bắt vấn đề, phân loại vấn đề nào thuộc trách nhiệm của chính quyền từng cấp. Cần phải xác định tiếp xúc cử tri chủ yếu là nghe cử tri nói. Việc thông báo dự kiến kỳ họp, kết quả kỳ họp công việc đại biểu đã làm trong kỳ họp là nội dung tốt để giúp người dân giám sát hoạt động của HĐND nhưng không có nghĩa là nói dài choán hết thời gian, mà chủ yếu thông tin những nội dung chính, cần thiết nên dành quyền nói cho các cử tri sẽ tốt hơn.

 Trả lời cụ thể những vấn đề của cử tri, đại biểu cần nắm đầy đủ và chắc những vấn đề cử tri muốn hỏi, trước khi trả lời cần tập hợp và phân loại câu hỏi thành những nhóm vấn đề chung để chuẩn bị cách trả lời khái quát nhất. Tổng hợp có bao nhiêu vấn đề thuộc trách nhiệm trả lời của đại biểu, những vấn đề đại biểu nắm chắc thì trực tiếp giải thích cho cử tri biết; còn bao nhiêu vấn đề có tính chất chung (nêu rõ từng vấn đề một) phạm vi rộng, liên quan nhiều cấp, nhiều ngành thì đại biểu thay mặt tổ ghi nhận và sẽ trả lời cho cử tri biết tại lần tiếp xúc sau.

 Chất vấn: Để chất vấn có hiệu quả, đại biểu cần chủ động nắm thông tin, đây là khâu quan trọng nhất. Muốn chất vấn một vấn đề nào đó, phải nắm thật chính xác sự việc đã diễn ra, sau khi đã nắm đầy đủ thông tin thì chuẩn bị đặt câu hỏi chất vấn; câu hỏi chất vấn phải nêu ngắn gọn, rõ ràng; nêu rõ những tồn tại, yếu kém và yêu cầu xác định rõ trách nhiệm cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan; cần tránh hỏi dài dòng không rõ ý, hỏi để biết hoặc chỉ nêu lên vấn đề... làm khó cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trả lời chất vấn.

 Vai trò giám sát của đại biểu

Đây là chức năng luật quy định, chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân là một công cụ đặc thù thể hiện đặc tính cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Để giám sát của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân được tốt hơn:

 Thứ nhất cần có thông tin, nắm chắc thông tin và các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để thực hiện tốt điều này đại biểu phải biết lắng nghe thông tin từ phía cử tri và phân tích, đánh giá tính chính xác thông tin, đồng thời đối chiếu với các quy định pháp luật để xem xét vấn đề một cách toàn diện trước khi kết luận.

Thứ hai cần có ưu tiên trong giám sát. Xác định thứ tự ưu tiên giám sát là quan trọng nhất. Bởi vì thời gian của Hội đồng nhân dân không nhiều, tập trung giám sát tất cả là điều không thể và không hiệu quả. VÌ vậy cần phải chọn đúng việc, trọng tâm, có tính bức xúc và được cử tri quan tâm.

Thứ ba giám sát cần dựa trên tinh thần hợp tác. Giữa cơ quan dân cử ( Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân) với cơ quan hành chính (cơ quan chịu sự giám sát) thực hiện có sự phụ thuộc lẫn nhau, cần phối hợp để nâng cao hiệu quả của chính quyền.

Thứ tư cần phối hợp để giám sát hiệu quả. Trong giám sát cần có phối hợp giữa thường trực với các Ban Hội đồng nhân dân và giữa các Ban Hội đồng nhân dân với nhau về những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực và cần thiết.

Thứ năm cần giám sát việc thực hiện. Theo dơi, giám sát hiệu quả thực tế trong quá tŕnh thực hiện, nghĩa là giám sát việc thực hiện các kiến nghị, đề nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Như vậy để giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân thật sự có hiệu quả, có những kiến nghị xác đáng đòi hỏi đại biểu phải am hiểu nhất định về vấn đề cần giám sát, có thông tin, mạnh dạn và bản lĩnh, phân tích đánh giá vấn đề chính xác, có tính thuyết phục./.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Dương-Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Cao Bằng