Các Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng tham gia thảo luận tại tổ về dự án Luật nhà ở (sửa đổi) và Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Buổi sáng ngày 27/5, Quốc hội thảo luận tại tổ để thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật nhà ở (sửa đổi) và Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thượng và đại biểu Phùng Văn Hùng đã tham gia phát biểu ý kiến thảo luận
          Buổi sáng ngày 27/5, Quốc hội thảo luận tại tổ để thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật nhà ở (sửa đổi) và Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thượng và đại biểu Phùng Văn Hùng đã tham gia phát biểu ý kiến thảo luận.

         Về dự án Luật nhà ở (sửa đổi), ý kiến thảo luận của các ĐBQH tập trung vào các vấn đề như: về thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở; đối tượng được sở hữu nhà ở; chính sách phát triển nhà ở; chính sách phát triển nhà ở công vụ; quỹ phát triển nhà ở xã hội; thời hạn sử dụng nhà chung cư; trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân trong việc phát triển nhà ở…


Đại biểu Hoàng Văn Thượng phát biểu tại thảo luận tổ về Luật nhà ở

        Tham gia góp ý về dự án luật này, ĐBQH tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thượng cho rằng: Về đối tượng được sở hữu nhà ở (điều 8): dự thảo luật chưa quy định đầy đủ các đối tượng được sở hữu nhà ở tương ứng với các hình thức sở hữu hiện nay theo quy định tại Hiến pháp, Bộ luật dân sự, Luật đất đai bao gồm sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, sở hữu chung, sở hữu của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, quyền sử dụng đất của cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo… Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo cần rà soát, xem xét bổ sung các đối tượng được sở hữu nhà ở cho phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.

       Về thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà (điều 13): đại biểu đề nghị luật cần quy định về thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là thời điểm đăng ký, trừ trường hợp mở thừa kế theo quy định của pháp luật, để thống nhất với Luật đất đai và Bộ luật dân sự hiện hành.

         Đối với dự án Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi), các ĐBQH tập trung góp ý về các vấn đề như: về các loại bất động sản đưa vào sản xuất kinh doanh; điều kiện đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản; chính sách đầu tư kinh doanh bất động sản; quyền của bên bán nhà, công trình xây dựng; quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng kinh doanh bất động sản…

         Tham gia phát biểu thảo luận, đại biểu Phùng Văn Hùng nhất trí với quy định trong dự thảo luật cho phép tổ chức, cá nhân người nước ngoài được định cư ở Việt Nam được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua các loại bất động sản.

        Về thanh toán trong giao dịch bất động sản (điều 18): đại biểu đề nghị chỉ nên quy định việc thanh toán trong giao dịch bất động sản phải thông qua ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam, chứ không nên quy định thêm hình thức thanh toán trực tiếp để tránh tình trạng trốn thuế.

 Về nguyên tắc chuyển nhượng, cho thuê một phần diện tích đất trong giao dịch bất động sản (điều 47): đại biểu cho rằng việc thực hiện theo hình thức phân lô cần quy định chặt chẽ hơn, kể cả việc chuyển nhượng, cho thuê một phần diện tích đất trong dự án cho tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh.

        Buổi chiều ngày 27/5 các đại biểu dự họp tại Hội trường thảo luận về Luật hôn nhân gia đình sửa đổi./.

Tác giả bài viết: Trọng Hùng