Các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại hai huyện: Quảng Uyên và Thông Nông.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 148/KH – ĐĐBQH của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, Các đại biểu Quốc hội: Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; La Ngọc Thoáng – Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Phùng Văn Hùng - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, trong hai ngày 4, 5/12/2014, đã đến tiếp xúc tại hai huyện: Quảng Uyên và Thông Nông.
        Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 148/KH – ĐĐBQH của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, Các đại biểu Quốc hội: Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; La Ngọc Thoáng – Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Phùng Văn Hùng - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, trong hai ngày 4, 5/12/2014, đã đến tiếp xúc tại hai huyện: Quảng Uyên và Thông Nông.

 Đại biểu Phùng Văn Hùng báo cáo tại buổi TXCT huyện Thông Nông

          Tại các buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu Quốc hội đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng tại kỳ họp. Cử tri ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh như các đóng góp vào các dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật doanh nghiệp (sửa đổi), Luật ban hành văn bản pháp luật, Luật tổ chức chính quyền địa phương,...Các buổi làm việc với các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành trung ương về các nội dung liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng,...Đồng thời cử tri kiến nghị với các đại biểu Quốc hội về các vấn đề cử tri quan tâm như: Không bỏ Hội đồng nhân dân cấp quận, phường; tiếp tục đầu tư cho vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới; dành nguồn vốn ngân sách thích đáng đầu tư cho các vùng có tầm quan trọng đối với quốc phòng – an ninh...

           Các đại biểu đã giải trình rõ vấn đề cử tri quan tâm, nhiều vấn đề mới, thuộc thẩm quyền các cấp đại biểu tiếp thu, hứa sẽ tổng hợp đầy đủ chuyển đến các bộ, ngành và các cấp giải quyết.

Tác giả bài viết: Lê Đỗ Thanh