Đoàn ĐBQH tỉnh: Lấy ý kiến 2 dự thảo Luật Cảnh vệ; Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Ngày 14/2, tại Công an tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý 2 dự thảo: Luật Cảnh vệ và Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VKVLNCCHT). Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; Công an các huyện: Quảng Uyên, Hòa An, Hà Quảng... và Thành phố. Đồng chí Bế Minh Đức, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

 

Dự thảo Luật Cảnh vệ gồm có 5 chương, 29 điều, quy định về đối tượng cảnh vệ; biện pháp, chế độ cảnh vệ; nguyên tắc công tác cảnh vệ; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của lực lượng Cảnh vệ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với công tác cảnh vệ; chế độ chính sách đối với lực lượng Cảnh vệ và cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia công tác cảnh vệ. Luật quản lý, sử dụng VKVLNCCHT được Quốc hội dự thảo, gồm 8 chương, 74 điều, quy định về quản lý, sử dụng vũ khí; quản lý, sử dụng vật liệu nổ; quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ; tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu huỷ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản  lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; điều khoản thi hành…

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Bế Minh Đức, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh gợi ý một số vấn đề xin ý kiến đóng góp đối với các dự thảo luật. Đề nghị, các đại biểu góp ý vào các dự thảo luật, những điểm đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung; thêm bớt câu từ đảm bảo sự thống nhất, không chồng chéo với các luật khác đã và đang có hiệu lực thi hành...

Các đại biểu cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung của 2 dự thảo. Qua nghiên cứu, thảo luận có bổ sung một số ý kiến, kiến nghị với từng dự thảo, cụ thể: Đối với Luật Cảnh vệ: Tại khoản 4, Điều 10, Chương II quy định về “Sự kiện đặc biệt quan trọng” nên bổ sung thêm nội dung “Hội nghị, hội thảo lớn và Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố Trung ương do địa phương tổ chức có đối tượng cảnh vệ quy định tại Khoản 1, Điều 10 đến dự, chỉ đạo hoặc chủ trì...”; tại Khoản 1, Điều 7 bổ sung thêm “Giữ bí mật về cơ quan, tổ chức, cá nhân và thông tin họ cung cấp”; Khoản 3, Điều 19 thêm từ “Đạo đức cách mạng”...

Đối với dự thảo Luật Quản lý, sử dụng VKVLNCCHT: Tại Khoản 2, Điều 15, Chương II quy định: Việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, sửa chữa vũ khí tại các tổ chức doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Chính phủ. Quy định như vậy sẽ làm khó cho Bộ Công an trong việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, sửa chữa lại phải xin Chính phủ từng lần tại Điểm 1, Bộ Quốc phòng nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, sửa chữa vũ khí ... cũng phải theo quy định của Chính phủ. Vì vậy, đề nghị thực hiện Khoản 1, Điều 15: Cơ sở, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, kinh doanh vũ khí; Khoản 1, Điều 5 quy định hành vi cấm cá nhân “sở hữu vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, trừ vũ khí thô sơ”, nhưng cần quy định cụ thể hơn các “vũ khí thô sơ” vì thực tế có rất nhiều vũ khí thô sơ nhân dân tự chế không có trong danh mục vũ khí thô sơ nhưng có thể gây nguy hiểm và sát thương; quy định về quản lý tiền thuốc nổ cần cụ thể ở từng mức độ để quản lý và cơ quan nào quản lý...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bế Minh Đức, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý xây dựng Luật của các đại biểu. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, tham gia ý kiến tại nghị trường cũng như báo cáo Quốc hội trong Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV tới.

Nguồn tin: baocaobang.vn