Đoàn ĐBQH tỉnh: Lấy ý kiến đóng góp các dự án luật: Quy hoạch; Quản lý ngoại thương

Sáng 9/3, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho các dự án: Luật Quy hoạch, Luật Quản lý ngoại thương. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh. Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bế Minh Đức chủ trì hội nghị.
Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Minh Đức kết luận hội nghị.

Dự án Luật Quy hoạch có 6 chương, 69 điều, quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, điều chỉnh các loại quy hoạch và giám sát, đánh giá, kiểm tra, thanh tra quy hoạch; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quy hoạch.

Dự án Luật Quản lý ngoại thương có 8 chương, 118 điều, quy định về các biện pháp quản lý, phát triển ngoại thương hàng hóa; giải quyết tranh chấp về áp dụng các biện pháp quản lý ngoại thương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể hóa, làm rõ, bổ sung nhiều nội dung trong 2 dự án luật: Theo dự án Luật Quy hoạch, quy hoạch cấp tỉnh cần trình vể Trung ương thông qua, để tăng tính năng động, chủ động của địa phương, đề nghị phân cấp nội dung quy hoạch cấp tỉnh, quy hoạch nông thôn về cho HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền thông qua. Dự án Luật Quản lý ngoại thương phân cấp thẩm quyền chỉ định cửa khẩu xuất nhập khẩu hàng hóa cho địa phương...

Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, góp ý sâu sắc cho các dự án luật cần lấy ý kiến, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng luật.

Nguồn tin: baocaobang.vn