Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn từ năm 2011-2014

Thực hiện chương trình kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh, trong các ngày từ 11 đến 13/06/2014, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã Giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn từ năm 2011- 2014
          Thực hiện chương trình kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh, trong các ngày từ 11 đến 13/06/2014,  Đoàn giám sát của Ban Dân tộc  HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Đức Hạnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã Giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh từ năm 2011- 2014 Tham gia đoàn giám sát có các thành viên Dân tộc HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Tư Pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý của Sở Tư Pháp, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.

Đoàn giám sát làm việc tại sở Tư pháp
 
            Theo kế hoạch, Đoàn giám sát đã đi kiểm tra tại các cơ sở ( xã Thanh Long huyện Thông Nông; xã Ca Thành huyện Nguyên Bình), ngày 12/06/2014, đoàn giám sát đã có buổi làm việc với Sở Tư Pháp và Trung tâm trợ giúp pháp lý của Sở Tư Pháp; Trung tâm trợ giúp pháp lý là đơn vị triển khai thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo.

          Qua giám sát Đoàn giám sát thấy rằng, từ ngày thành lập Trung tâm trợ giúp pháp lý đến này: Trung tâm đã có 03 chi nhánh Trợ giúp pháp lý tại các huyện (Hạ Lang, Thông Nông, Hà Quảng); và Trung tâm còn có mạng lưới trợ giúp pháp lý ở cơ sở gồm 183 Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và 60 cộng tác viên thực hiện trợ giúp pháp lý; thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg. Từ năm 2011 đến nay, Trung tâm trợ giúp pháp lý của sở Tư Pháp đã thực hiện trợ giúp được 1.292 vụ việc cho 1.321 đối tượng trợ giúp pháp trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 933 vụ việc với 959 đối tượng là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo (theo Nghị quyết 30a, Nghị quyết 80 của Chính phủ).

      Qua trao đổi và theo đánh giá của Trung tâm trợ giúp pháp lý việc thực hiện Quyết định 52/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg gặp khó khăn một số vướng mắc đó là: Hoạt động của các mạng lưới trợ giúp pháp lý ở cơ sở (Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý) chưa thực sự hiệu quả do thiếu nguồn kinh phí hỗ trợ; do một số cơ quan, đơn vị, cấp ủy chính quyền chưa nhận thức được vai trò của hoạt động trợ giúp pháp lý; cộng tác viên đã thực hiện xong vụ việc trợ giúp pháp lý nhưng chậm chuyển hồ sơ cho Trung tâm để đánh giá và thực hiện các thủ tục chi trả bồi dưỡng; Các đối tượng được trợ giúp pháp lý đều sinh sống ở vùng sâu, vùng xa , khó khăn về kinh phí nên Trung tâm chưa tổ chức được các đợt khảo sát, làm việc trực tiếp để nghe ý kiến phản hồi của người được trợ giúp pháp lý; đội ngũ cộng tác viên trợ giúp pháp lý chưa tích cực tham gia vào các hoạt động trợ giúp pháp lý, chưa thu hút được nhiều cộng tác viên tham gia (do chế độ bồi dưỡng cho cộng tác viên quá ít, thủ tục thanh toán còn rườm rà); nguồn kinh phí được hỗ trợ hàng năm theo Quyết định 52/2010/QĐ-TTg và Quyết định 59/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ chưa được thực hiện đầy đủ theo Quyết định; cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm còn thiếu thốn; kinh phí ngân sách địa phương cấp hàng năm cho Trung tâm còn hạn chế.

          Tại các buổi làm việc với các xã, Đoàn giám sát đã tham gia nhiều ý kiến để giúp các địa phương khắc phục những hạn chế; các địa phương cần xác định việc trợ giúp pháp lý là chính sách của Đảng và Nhà nước và xã hội đối với người nghèo, đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần giúp người dân nâng cao nhật thức về pháp luật, bảo đảm quyền bình đẳng trong tiếp cận pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các huyện nghèo, xã nghèo; đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới.
 
          Tại buổi làm việc với sở Tư pháp và Trung tâm trợ giúp pháp lý của Sở Tư Pháp,  thay mặt đoàn giám sát, ông Hoàng Đức Hạnh - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã ghi nhận ý kiến đề xuất hợp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý của Sở Tư Pháp và các đơn vị đã và đang triển khai Quyết định 52/2010/QĐ-TTg và Quyết định 59/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ để chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đồng chí cũng đề nghị Sở và Trung tâm có giải pháp đẩy mạnh hơn hoạt động này trên địa bàn toàn tỉnh; tiếp tục nâng cao trình độ đội ngũ cộng tác viên ở các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý cơ sở; tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị cơ sở với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh triển khai các hoạt động nhằm trợ giúp được nhiều đối tượng có nhu cầu trợ giúp pháp lý ở các địa phương, góp phần giải quyết kịp thời những vướng mắc của người dân./.
 

Tác giả bài viết: Bế Đoàn