Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Giám sát Chương trình phát triển nhà ở, quản lý đô thị và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh

Trong các ngày 18 và 19/10/2017, đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Nông Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND, ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; công tác quản lý đô thị và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo chương trình, đoàn đã đi giám sát thực tế tại các đơn vị: UBND huyện Nguyên Bình, UBND Thành phố và sở Xây dựng, đồng thời giám sát gián tiếp các địa phương khác thông qua các báo cáo.
       Trong các ngày 18 và 19/10/2017, đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Nông Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND, ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; công tác quản lý đô thị và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo chương trình, đoàn đã đi giám sát thực tế tại các đơn vị: UBND huyện Nguyên Bình, UBND Thành phố và sở Xây dựng, đồng thời giám sát  gián tiếp các địa phương khác thông qua các báo cáo.

Đoàn Giám sát làm việc tại  UBND Thành phố Cao Bằng

       Qua báo cáo tổng hợp chung của sở Xây dựng cho thấy: Từ năm 2014 đến nay, diện tích nhà ở toàn tỉnh là 10.560.624 m2, đạt bình quân 20,31 m2/người; nhà ở kiên cố chiếm 29,80%; bán kiên cố 47,13%; thiếu kiên cố 17,86%; nhà ở đơn sơ 5,21%. Tổng diện tích nhà ở tăng thêm 291.006 m2, trong đó nhà ở xã hội tăng 19.769 m2. Toàn tỉnh có 949 hộ được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg với tổng số tiền 37 tỷ 940 triệu đồng; 1.160 hộ được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg với tổng số tiền 29 tỷ đồng. Tỉnh đã bố trí 1 tỷ đồng thực hiện di 47 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở cao.  Tỉnh đã lập quy hoạch chung đối với 15 đô thị (Thành phố và 14 đô thị của 12 huyện); quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500 đối với các phường trên địa bàn Thành phố. Cấp giấy phép quy hoạch cho 111 công trình; cấp giấy phép xây dựng cho 204 công trình; cấp 1.823 giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ đô thị, nông thôn; qua thanh tra phát hiện sử lý 1.721 công trình xây dựng sai quy định.  

         Tuy đã đạt những kết quả bước đầu, song việc thực hiện Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; công tác quản lý đô thị và cấp phép xây dựng còn gặp nhiều khó khăn như: Một số tiêu chí nêu trong nghị quyết khá cao, nhất là về chỉ tiêu huy động vốn 16.000 tỷ rất khó đạt; trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này chưa có dự án nhà thương mại, nhà ở xã hội nào được triển khai; số liệu dân vùng ngập lụt và nguy cơ sạt lở cao chưa đầy đủ và đòi hỏi nguồn vốn rất lớn; kinh phí thực hiện Quyết định 22/QĐ-TTg hỗ trợ người có công Trung ương cấp quá chậm, hiện mới chỉ được khoảng 10% so với tổng vốn được duyệt nên người dân rất búc xúc. Việc xây dựng và quản lý các quy hoạch đô thị còn nhiều bất cập, tiến độ chậm, chất lượng một số chưa cao, thiếu nguồn vốn để thực hiện; công tác công khai quy hoạch ở một số đơn vị còn hạn chế và hình thức; tình trạng người dân xây dựng nhà không xin phép còn khá phổ biến…

         Từ thực tế trên, các đơn vị kiến nghị: Đề nghị Chính phủ sớm bố trí nguồn vốn để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng dứt điểm theo Quyết định 22/QĐ-TTg;  UBND tỉnh bố trí vốn để triển khai lập quy hoạch đô thị đồng bộ theo quy định mới, gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết 1/500 đối với các khu vực đô thị; đặc biệt là bố trí vốn cho các địa phương đã có quy hoạch để thực hiện việc lập bản đồ, cắm mốc chỉ giới quy hoạch và thực hiện đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu; cấp kinh phí và cho chủ trương thực hiện điều chỉnh quy hoạch theo quy định đối với các huyện đã có quy hoạch chung đô thị được duyệt. UBND các huyện, Thành phố tăng cường công tác lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch theo đúng quy định; nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách công tác quản lý về trật tự xây dựng. UBND tỉnh có giải pháp tháo gỡ tình trạng người dân xây dựng nhà không có giấy phép hiện nay…


Đoàn giám sát làm việc tại sở Xây dựng

         Phát biểu tại các buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị: Các đơn vị cần chủ động làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất, kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư vào các dự án phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội trên địa bàn; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về quy hoạch đô thị, quản lý quy hoạch và xây dựng; quản lý đất đai theo quy hoạch; làm tốt công tác cắm mốc giới quy hoạch ngoài thực địa; tiếp tục nghiên cứu đơn giản hóa các thủ tục hành chính đối với cấp phép xây dựng đất đai; giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện về đất đai, đền bù; tăng cường kiểm tra sử lý các vi phạm về xây dựng và trật tự đô thị. Sở Xây dựng sớm rà soát lại các chỉ tiêu đã đưa ra theo Nghị quyết 36/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, chỉ tiêu nào không đạt, không phù hợp trình HĐND tỉnh chỉnh sửa kịp thời, tránh tình trạng chỉ tiêu đưa ra không sát thực tế. Hướng dẫn, chỉ đạo các huyện thực hiện hiệu quả Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Quyết định 33/2015/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu cho UBND tỉnh huy động, kêu gọi vốn từ các tổ chức, doanh nghiệp để xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội; tiếp tục làm tốt công tác lập quy hoạch; làm tốt công tác quy hoạch đô thị, quản lý quy hoạch và xây dựng; quản lý đất đai theo quy hoạch; làm tốt công tác cắm mốc giới quy hoạch ngoài thực địa; tiếp tục nghiên cứu đơn giản hóa các thủ tục hành chính đối với cấp phép xây dựng…
 

Tác giả bài viết: Nhật Nam