Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh.

Ngày 24/11, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các báo cáo do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá XV.
          Ngày 24/11, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các báo cáo do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá XV. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy Ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan: sở Giáo dục và Đào tạo; sở Nội vụ; sở Văn hóa – Thể thao Du lịch; sở Lao động Thương binh và Xã hội; sở Y tế; Bảo hiểm Xã hội Cao Bằng; Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đồng chí Đỗ Trọng Triển, Trưởng  Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

           Theo chức năng nhiệm vụ và sự phân công  của Thường trực HĐND tỉnh,  Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh về lĩnh vực văn hóa xã hội năm 2015, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh về lĩnh vực văn hóa xã hội 5 năm (2010 – 2015), phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 5 năm (2016 2020); báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2015, nhiệm vụ và giải pháp năm 2016 (lĩnh vực văn hóa xã hội). Các tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 (thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội).


Các đại biểu dự hội nghị thẩm tra của Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh ngày 24/11/2015

         Qua thẩm tra, các đại biểu đánh giá cao về chất lượng các báo cáo UBND tỉnh và cơ bản nhất trí với các báo cáo. Tuy nhiên, đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh về (lĩnh vực văn hóa xã hội) năm 2015 của UBND tỉnh nội dung còn nặng nề  và phụ thuộc vào báo cáo các ngành chuyên môn quá nhiều; các kết quả của lĩnh vực văn hóa – xã hội cần đưa vào bảng số liệu; cần đánh giá về chất lượng tỷ lệ gia đình, tổ xóm văn hóa; số liệu về phổ cập giáo dục năm 2015 và 5 năm cần đồng bộ, thống nhất. Đề nghị nêu rõ 44 điểm trường chưa được đầu tư  mà ĐBHĐND tỉnh đã có kiến nghị tại kỳ họp 12 nếu không được đầu tư, thì phổ cập 2011- 2015 không đạt được chỉ tiêu, vậy hiện nay đã đầu tư được bao nhiêu, đề nghị cần đánh giá nội dung này. Đánh giá lại công tác dạy nghề tại các trung tâm tại sao chưa đạt, giải quyết việc làm chưa tốt, chất lượng dạy nghề chưa cao. Tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng, vấn đề quà tặng các gia đình chính sách chất lượng quà không đảm bảo đề nghị sở ngành chuyên môn xem xét lại vấn đề này. Chỉ tiêu xây dựng nhà văn hóa năm 2016 còn cao do phụ thuộc vào kinh phí nguồn tăng thu của huyện, nên khó khăn khi thực hiện. Mục đánh giá Phát thanh – truyền hình đề nghị diễn đạt lại một số nội dung cho chính xác và phù hợp như công tác tuyên truyền; truyền hình dân tộc; truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất… Nên đáng giá cụ thể hơn về kết quả thi tốt nghiệp theo hình thức đổi mới, đánh giá hiệu quả hoạt động cuả trung tâm học tập cộng đồng…Tại trang 11 báo cáo Trường Trung cấp y tế tuyển sinh đạt 295/350 số liệu đề nghị điều chỉnh cho phù hợp vì số liệu chưa chính xác; đề nghị bổ sung chỉ tiêu Bảo hiểm y tế.

        Đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh về (lĩnh vực văn hóa xã hội) 5 năm (2010 – 2015), phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 5 năm (2016 2020); Đề nghị bổ sung triển khai đề án truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất vào kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm. Điều chỉnh tỷ lệ hộ nghèo; chỉ tiêu môi trường; bổ sung chỉ tiêu Bảo hiểm y tế vào chỉ tiêu kinh tế - xã hội hằng năm. Các chỉ tiêu văn hóa – xã hội có 3 chỉ tiêu không đạt nguyên nhân vì sao, đề nghị đánh giá và ghi phấn đấu chỉ tiêu theo hằng năm trong giai đoạn 2016 – 2020. Đề nghị UBND tỉnh báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 phải sử dụng bản chính thức để thuận lợi cho các Ban HĐND tỉnh thẩm tra.

       Đối với 02 tờ trình, dự thảo Nghị quyết, đề nghị Tờ trình nên ghi là thông qua chứ không phải phê chuẩn, HĐND chỉ được phê chuẩn lĩnh vực ngân sách.

       Tại hội nghị, đại diện UBND tỉnh và sở Y tế, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Bảo hiểm xã hội, Đài PH –TH tỉnh cũng đã giải đáp và đề nghị chỉnh sửa bổ sung một số nội dung và số liệu một số vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền.

       Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Triển, Trưởng Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu và đề nghị các thành viên của Ban tiếp tục nghiên cứu, có ý kiến trực tiếp vào dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban và gửi lại cho Văn phòng để kịp thời tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 14.

Tác giả bài viết: Tuyết Nhung