Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện bảo Lạc

           Ngày 29 tháng 7 năm 2014, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Bảo lạc đã tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8. Buổi tiếp xúc được tổ chức tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, tham dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo TTHĐND huyên, Mặt trận tổ quốc huyện và trên 110 cử tri của đại diện 4 xã, thị trấn, đại diện các ban Đảng, các phòng ban thuộc khối UBND huyện.

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh  đơn vị Bảo Lạc, tiếp xúc cử tri tại huyện bảo Lạc

           Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu đã thông báo với cử tri về kết quả của kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XV; báo cáo việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh. Đồng thời các đại biểu HĐND tỉnh lắng nghe nhiều ý kiến cử tri phản ánh, tập trung vào các vấn đề như: chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, tiền sinh hoạt phí của Hội phụ nữ, đầu tư công trình giao thông nông thôn, xây dựng các điểm trường xã biên giới, hỗ trợ khai hoang ruộng bậc thang, ưu tiên vốn đầu tư xây dựng các phòng học mầm non bảo đảm đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch; công tác quản lý xe chở quá tải...

          Thay mặt Tổ đại biểu đồng chí Trương Minh So, Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng Tổ đại biếu phát biểu tiếp thu, ghi nhận các ý kiến và giải thích một số vấn đề để cử tri rõ thêm đồng thời có trách nhiệm tổng hợp và chuyển ý kiến cử tri đã phản ánh tới các cơ quan chuyên môn cấp trên xem xét giải quyết, trả lời trong kỳ họp tiếp theo./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Dương