HĐND huyện Quảng Uyên khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Tổ chức Kỳ họp Thứ 13

Trong 2 ngày (17- 18/12), HĐND huyện Quảng Uyên khóa XVIII ,nhiệm kỳ 2011 - 2016 tiến hành Kỳ họp thứ 13. Tới dự có đồng chí Hoàng Văn Đội – Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND huyện, đại biểu các phòng, Ban ngành, đoàn thể huyện và Thường trực HĐND các xã.
      Trong 2 ngày (17- 18/12), HĐND huyện Quảng Uyên  khóa XVIII ,nhiệm kỳ 2011 - 2016 tiến hành Kỳ họp thứ 13. Tới dự có đồng chí Hoàng Văn Đội – Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND huyện, đại biểu các phòng, Ban ngành, đoàn thể huyện và Thường trực HĐND các xã.

         Theo báo cáo kết quả tình hình thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2015 cho thấy: tổng sản lượng lương thực có hạt là 28.714 tấn đạt 115%KH; tổng đàn trâu 12.727 con đạt 110% KH; tổng đàn bò có 4.477 con (giảm 6,7% so với cùng kỳ); chương trình xây dựng nông thôn mới 01 xã đạt 15 tiêu chí còn lại các xã đạt từ 3 đến 9 tiêu chí; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 26,54 tỷ đồng bằng 88,5%; thương mại, dịch vụ duy trì và phát triển; thu ngân sách trên địa bàn đạt 12,36 tỷ đồng đạt 84,33% KH...Công tác giáo dục, y tế văn hóa được quan tâm và hoạt động có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Bên cạnh những kết quả đạt được, một số tiêu chí đề ra chưa đạt so với kế hoạch đề ra cụ thể: tổng đàn bò giảm; tình trạng sử dụng đất trái mục đích trái pháp luật ở các xã còn diễn ra; đường giao thông nông thôn xuống cấp trầm trọng; giải ngân vốn xây dựng cơ bản còn chậm…Năm 2016, huyện Quảng Uyên phấn đấu thu ngân sách 16,3 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp 33 tỷ đồng; hỗ trợ làm đường bê tông 20 tuyến (6km); giảm tỷ lệ hộ nghèo 4% trở lên; di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà đạt 42% (tăng 3,7% so với năm 2015)….


      Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tổ chức bỏ phiếu miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Ma Kiên Tuyên do nghỉ chế độ; ông Đàm Văn Chung  Phó Chủ tịch HĐND huyện do chuyển công tác; miễn nhiệm bà Nông Thị Kiều – Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội do chuyển công tác. Đồng thời bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND huyện và Ủy viên ủy ban nhân dân huyện. Kết quả ông Hoàng Văn Thường – Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016; ông Hoàng Văn Quyết – Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; ông Hoàng Huy Hiệp – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trúng cử chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 -2016.

       Kỳ họp HĐND cũng đã thông qua, 04 Nghị quyết về thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2016; Nghị quyết về quyết định dự toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2016; Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2016; Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2016
.

Tác giả bài viết: Tuyết Nhung