HĐND huyện Thông Nông khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016 tổ chức kỳ họp thứ 11

Trong 2 ngày 25 – 26/6/2015, HĐND huyện Thông Nông khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016 tổ chức kỳ họp thứ 11
          Trong 2 ngày 25 – 26/6/2015, HĐND huyện Thông Nông khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016 tổ chức kỳ họp thứ 11. Tham dự kỳ họp có các đại biểu Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị Thông Nông; đại biểu HĐND huyện Thông Nông khóa XVI; đồng chí Đàm Bình Lợi, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện cùng các phòng, ban chuyên môn huyện.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Thông Nông

        Kỳ họp thứ 11 của HĐND huyện Thông Nông xem xét báo cáo của UBND huyện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm 2016; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện 6 thánh đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng vuối năm 2015; báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2015; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016; báo cáo công tác của Tòa án và Viện kiểm sát 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác kiểm sát 6 tháng cuối năm 2015…

          Theo báo cáo của UBND huyện, trong 6 tháng đầu năm kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội như sau: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 6.913/12/390 tấn bằng 55,8% KH năm; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 25tr/ha; diện tích trồng một số cây như thuốc lá, đỗ tương, lạc tăng so với cùng kỳ năm trươc; thu ngân sách trên đại bàn đạt trên 10,1 tỷ đồng (tính đến ngày 31/5/2015) đạt 20,9% KH giao;  chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt bình quân 4,3 tiêu chí/1 xã, trong đó 01 xã đạt 6 tiêu chí, 02 xã đạt 5 tiêu chí… Các lĩnh vực khác: tài nguyên môi trường; kinh tế và hạ tầng, tài chính – kế hoạch, ngân hàng, kho bạc; văn hóa xã hội…đều có bước phát triển và chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Tình hình an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an ninh nội địa, an ninh vùng dân tộc, tôn giáo ổn định…

 
         Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế, xã hội của huyện vẫn còn một số khó khăn và hạn chế: Kết qua rthu ngân sách đạt thấp, chưa tận thu đầy đủ một số khoản thu ngân sách trên địa bàn; tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia, các dự án còn chậm, kết quả giải ngân xây dựng cơ bản đạt thấp; công tác cải cách hành chính còn chậm, một số cán bộ chưa năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ…

         Tại kỳ họp các đại biểu tham gia ý kiến thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 ; Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trong tâm cơ bản 6 tháng cuối năm 2015.
 

 

Tác giả bài viết: Nông Huế