HĐND tỉnh - dấu ấn một nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ 2011 - 2016, HĐND tỉnh khóa XV đã khép lại với những dấu ấn đáng ghi nhận. Nhiều quyết sách được triển khai đi vào cuộc sống góp phần thúc đẩy KT - XH tỉnh phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Qua đó, tạo được niềm tin vững chắc của cử tri và nhân dân, khẳng định vị thế cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.
          Nhiệm kỳ 2011 - 2016, HĐND tỉnh khóa XV đã khép lại với những dấu ấn đáng ghi nhận. Nhiều quyết sách được triển khai đi vào cuộc sống góp phần thúc đẩy KT - XH tỉnh phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Qua đó, tạo được niềm tin vững chắc của cử tri và nhân dân, khẳng định vị thế cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

        HĐND tỉnh luôn đề cao vai trò, trách nhiệm và nâng cao chất lượng việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, bảo đảm theo quy định của pháp luật, phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân.


Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh (áo đen đứng giữa) trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016

          Đã tổ chức 16 kỳ họp (4 kỳ họp bất thường), đảm bảo đúng Luật Tổ chức HĐND và UBND, Quy chế hoạt động của HĐND; số lượng đại biểu tham dự các kỳ họp duy trì từ 95 - 100%. Chất lượng các kỳ họp HĐND ngày càng được nâng lên, nội dung kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ. Qua đó, ban hành 157 nghị quyết, trong đó có 19 nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế, đầu tư, xây dựng; 20 nghị quyết thuộc lĩnh vực tài chính - ngân sách; 24 nghị quyết thuộc lĩnh vực nội vụ; 12 nghị quyết thuộc lĩnh vực tài nguyên - môi trường; 8 nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; 9 nghị quyết về lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn; 44 nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ; 10 nghị quyết về chương trình giám sát và chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh... Chất lượng nghị quyết đảm bảo, sát với nhu cầu thực tiễn, đi vào đời sống và phát huy hiệu quả, phù hợp với tình hình, điều kiện KT - XH của địa phương, được quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ. Nhờ đó, KT - XH của tỉnh những năm qua đạt được những kết quả quan trọng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt bình quân 9,2%/năm; thực hiện có hiệu quả 3 Đề án thu ngân sách, đến năm 2015, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1.280 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2010, bình quân tăng 17%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2010 - 2015 trên 34.000 tỷ đồng; hạ tầng KT - XH được cải thiện, các khu kinh tế cửa khẩu, điểm du lịch được quan tâm đầu tư; các lĩnh vực: giáo dục, y tế, văn hoá - xã hội, thông tin, truyền thông phát triển.

         Hoạt động chất vấn của HĐND tỉnh từng bước đi vào nền nếp, chất lượng câu hỏi chất vấn và trả lời chất vấn được nâng lên, tập trung vào các vấn đề nổi cộm. Các phiên chất vấn tại các kỳ họp đều được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để cử tri, nhân dân theo dõi. Nhiều câu hỏi của cử tri được chuyển tải đến các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ thêm tình hình, nguyên nhân, chỉ ra trách nhiệm và giải pháp thực hiện; thông qua đó phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh có công văn đề nghị Thường trực HĐND các huyện, Thành phố phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện tổ chức khảo sát, giám sát việc thực hiện “lời hứa” sau chất vấn của các cơ quan chức năng, báo cáo lại với HĐND tỉnh tại các kỳ họp tiếp theo. Trong nhiệm kỳ, HĐND cấp tỉnh tổ chức tiếp xúc trên 420 điểm với 28.900 cử tri tham gia; tiếp nhận 1.166 ý kiến, kiến nghị của cử tri tham gia tiếp xúc. Hoạt động tiếp xúc cử tri được đổi mới về nội dung, hình thức và thành phần tiếp xúc, tạo điều kiện cho người dân đối thoại cởi mở, dân chủ với đại biểu và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ đại biểu trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tỷ lệ đại biểu tham gia tiếp xúc đạt từ 90 - 95%. Từ những ý kiến của cử tri, giúp đại biểu HĐND tỉnh nắm được tình hình thực tế tại cơ sở và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đối với những vấn đề bức xúc cần giải quyết, như: tình trạng rác thải ô nhiễm môi trường, công tác giải phóng mặt bằng, giao thông nông thôn, cải cách hành chính... Hoạt động giám sát được chú trọng, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh tiến hành giám sát theo chương trình, kế hoạch giám sát hằng năm được HĐND tỉnh thông qua; chương trình, kế hoạch giám sát cụ thể hằng năm, quý, tháng. Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh thực hiện 73 cuộc giám sát và tổ chức một số cuộc họp giữa hai kỳ họp nghe kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc, chậm được khắc phục mà đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân quan tâm.

            Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tin tưởng rằng trong cuộc bầu cử ngày 22/5/2016, sẽ chọn được các đại biểu có năng lực, nhiệt huyết, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri.

Tác giả bài viết: Bích Ngọc (Báo CB)