Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng tổ chức kỳ họp thứ 6, khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021

Trong 02 ngày 28 và 29/6, Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng tổ chức kỳ họp thứ 6, khóa XXI nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Trong 02 ngày 28 và 29/6, Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng tổ chức kỳ họp thứ 6, khóa XXI nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đại biểu HĐND Thành phố phát biểu ý kiến tại kỳ họp

6 tháng đầu năm 2018, Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước đạt 119 tỷ đồng, bằng 53,4% kế hoạch; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ - thương mại đạt  gần 1.200 tỷ đồng; Thành lập mới 01 Hợp tác xã, bằng 50% KH; Cấp mới giấy phép kinh doanh cho 113 trường hợp; Xử phạt hành chính 40 trường hợp vi phạm hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với tổng tiền phạt thu nộp ngân sách nhà nước trên 276 triệu đồng;  Sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 5.700 tấn, vượt 2,6% KH năm. Về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc  gia về xây dựng Nông thôn mới xã Hưng Đạo đang tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã Nông thôn mới, xã Chu Trinh đã đạt 11/19 tiêu chí và xã Vĩnh Quang đạt 13/19 tiêu chí của xã Nông thôn mới. Tính đến ngày 31/5/2018, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 98,4 tỷ đồng, đạt 34,4% KH dự toán giao. Về kết quả thực hiện giải ngân vốn xây dựng cơ bản, đã giải ngân được hơn 51 tỷ đồng. Tiếp nhận 356 hồ sơ xin cấp phép xây dựng, đã giải quyết 317 trường hợp đủ điều kiện; thẩm định 14 hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình; lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 117 công trình xây dựng, phát hiện 50 công trình xây dựng sai phép, không phép, ban hành quyết định xử phạt hành chính 23 trường hợp với tổng số tiền phạt trên 307 triệu đồng. Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đã thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 104 trường hợp, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, giao đất tái định cư cho 56 trường hợp. Mạng lưới trường học tiếp tục được thành phố được quan tâm, nhất là bậc học mầm non, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cao Bằng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018. Các thiết chế văn hóa tiếp tục thực hiện, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, các chính sách của Nhà nước cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng yếu thế tiếp tục được thực hiện đầy đủ, đúng đối đối tượng; Quốc phòng - an ninh được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương; Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tiếp tục được thực hiện theo đúng luật định, số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 thì thành phố Cao Bằng vẫn còn một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế đạt thấp như: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt thấp, nhất việc kê khai doanh thu để áp mức thuế của phường, xã vẫn còn nhiều bất cấp cập dẫn đến tình trạng thất thu ngân sách cho thành phố; Giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt thấp mới chỉ đạt 20,5% KH năm 2018; Công tác quản lý trật tự đô thị mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực song vẫn còn tình trạng xây dựng, san gạt mặt bằng không phép, sai phép; tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, đậu đỗ xe vẫn thường xuyên xảy ra hầu hết tại các trục đường, tuyến phố trên địa bàn các phường Hợp Giang, Sông Hiến, Sông Bằng, Tân Giang, Đề Thám, Duyệt Trung; Công tác phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ chung của thành phố còn nhiều hạn chế, vẫn còn tư tưởng ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác trong tham mưu thực hiện; Việc chấp hành kỷ luật lao động và ý thực trong thi hành công vụ của một số ít cán bộ, công chức, viên chức chưa cao... 

Kỳ họp HĐND thành phố Cao Bằng đã thông qua các Tờ trình và Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017 của thành phố Cao Bằng; Tờ trình và Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 48/2017/NQ – HĐND, ngày 20/12/2017 của HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2018 thành phố Cao Bằng; Tờ trình và Nghị quyết xác nhận kết quà miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; Tò trình và Nghị quyết về thông qua chương trình giám sát năm 2019 của HĐND thành phố Cao Bằng khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Tác giả bài viết: Bùi Toàn - Lã Tùng