Huyện Hòa An khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016

Sáng ngày 01/7/2015, huyện Hòa An đã khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.
        Sáng ngày 01/7/2015, huyện Hòa An đã khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

        Tham dự phiên khai mạc có: Đồng chí Triệu Đình Lê - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phương Thị Mai - Phó Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND huyện Hòa An; lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các phòng ban chuyên môn của huyện…


Toàn cảnh kỳ họp 11 HĐND huyện Hòa An 

          Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Hòa An xem xét: Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2015; báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2015; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 10 và trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện; báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ và giải pháp thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm; báo cáo của Tòa án nhân dân,Viện kiểm sát nhân dân; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện…

        Theo báo cáo của UBND huyện: Trong 6 tháng đầu năm 2015 việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã đạt được một số kết quả quan trọng: Sản xuất nông lâm nghiệp duy trì được sự phát triển, tổng sản lượng lương thực vụ Đông – Xuân ước đạt 11.881 tấn, đạt 99,76% KH; tổng sản lượng thuốc lá 4.074,3 tấn, đạt 98% KH, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn ổn định; thu ngân sách Nhà nước (tính đến ngày 10/6/2015) được 28,625 tỷ đồng đạt 27, 5% so với dự toán giao; chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện có 04 xã đạt 10-14 tiêu chí, 04 xã đạt 5-9 tiêu chí, 12 xã còn lại đạt từ 2-4 tiêu chí; các hoạt động văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện các chế độ, chính sách với người có công, đối tượng thuộc diện chính sách được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tốt; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

         Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của huyện vẫn còn một số tồn tại: Một số chỉ tiêu kinh tế, xã hội đạt còn thấp so với kế hoạch đề ra; công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường gặp nhiều khó khăn, khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra; tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản còn chậm; công tác quản lý quy hoạch còn hạn chế; tình trạng người Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc lao động làm thuê vẫn diễn ra và có tổ chức; tình hình hoạt động của tổ chức Dương Văn Mình vẫn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn (tái diễn việc xây dựng lại nhà đòn)...

         Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Triệu Đình Lê đã biểu dương, ghi nhận sự cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương của huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền, HĐND huyện: Rà soát lại toàn bộ hệ thống các chỉ tiêu của huyện đưa ra trong cả nhiệm kỳ 5 năm 2011-2016, làm rõ nguyên nhân của những khó khăn tồn tại và những chỉ tiêu đạt còn thấp so với kế hoạch; từ đó tìm ra các giải pháp khắc phục để phấn đấu hoàn thành bằng được tất cả những chỉ tiêu trong năm 2015 và cả nhiệm kỳ đã đề ra. HĐND, từng đại biểu HĐND huyện xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc tham gia lãnh chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; gương mẫu đi đầu trong các hoạt động và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác được giao; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cùng thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nghị quyết của HĐND các cấp...

          Theo chương trình, Kỳ họp thứ 11 của HĐND huyện sẽ thảo luận và thông Nghị quyết về các giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm; Nghị quyết về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch thu phí sử dụng đường bộ từ xe mô tô trên địa bàn huyện Hòa An năm 2015; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2014.
 

Tác giả bài viết: Nông Huế