Thường trực HĐND dự “ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang.

Thực hiện chương trình công tác của tỉnh và nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2015) sáng ngày 15/11/2015 đồng chí Đặng Trọng Sơn - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo một số ban ngành huyện Hạ Lang, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội & HĐND tỉnh đã đến tham dự “ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại xóm Đoỏng Đeng, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang
         Thực hiện chương trình công tác của tỉnh và nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2015) sáng ngày 15/11/2015 đồng chí  Đặng Trọng Sơn - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo một số ban ngành huyện Hạ Lang, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội & HĐND tỉnh đã đến tham dự “ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại  xóm Đoỏng Đeng, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang.

Đồng chí Đặng Trọng Sơn tặng hoa và quà cho nhân dân xóm Đoỏng Đeng, thị trấn
Thanh Nhật, huyện Hạ Lang

        Khu dân cư xóm Đoỏng Đeng có 71 hộ, 283 nhân khẩu. Trong năm 2015 khu dân cư đã đạt được một số kết quả rất phấn khởi: Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, các tầng lớp nhân dân trong xóm đã phát huy truyền thống cách mạng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; tích cực thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình và quê hương, tỷ lệ hộ nghèo đến nay chỉ còn 2/71 hộ chiếm dưới 2% ; số hộ gia đình còn lại có đời sống kinh tế ổn định.

       Nhân dân trong xóm đã thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới xin, việc tang ma, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; duy trì và phát huy được bản sắc văn hóa dân tộc: hát lượn, tổ chức giao lưu với các khu dân cư khác trên địa bàn huyện vào dịp lễ hội chùa Sùng Phúc hàng năm; vận động được 100% con em trong độ tuổi đến trường, thực hiện tốt phong trào 5 không 3 sạch do Hội phụ nữ phát động...Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ các cấp và cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương phát động luôn được nhân dân đồng lòng thực hiện.

        Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, chăm sóc gia đình có công với cách mạng; phụng dưỡng người cao tuổi, khuyến học, khuyến tài, bảo vệ môi trường đã được nhân dân tích cực hưởng ứng. Qua bình xét khu dân cư có 65/71 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” (đạt tỷ lệ 91,3%).

        Phát biểu nhân dịp về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Đặng Trọng Sơn -  Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh đã biểu dương thành tích đạt được trong thời gian qua của nhân dân trong khu dân cư và động viên toàn thể cán bộ và nhân dân địa phương chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và tham gia các phong trào do địa phương phát động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và huyện nhà vững mạnh.

Tác giả bài viết: Nông Huế