Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XV

Sáng ngày 16/10/2014, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức hội nghị liên tịch với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh và một số sở ngành liên quan để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tiến hành kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016.
           Sáng ngày 16/10/2014, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức hội nghị liên tịch với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh và một số sở ngành liên quan để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tiến hành kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Trưởng, Phó ban các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh; Sở Kế hoạch – Đầu tư, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; sở Khoa học và Công nghệ, sở Tài chính; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị Liên tịch chuẩn bị ch0 kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh

          Sau khi nghe Thường trực HĐND tỉnh thông qua dự kiến, nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10 và ý kiến tham gia của các đại biểu. Hội nghị đã thống nhất:  

         Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh có nhiệm vụ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, đề ra mục tiêu nhiệm vụ năm 2015. Theo đó, dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp gồm:
UBND tỉnh: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2014, nhiệm vụ và giải pháp năm 2015. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2014, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2015; Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2014; Báo cáo kết quả thực hiện những kết luận tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 7 kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của HĐND tỉnh sau rà soát về thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong năm 2013; Báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 8 và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa XV; Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; Báo cáo tình hình thực hiện sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản và các dự án đầu tư năm 2014. Báo cáo tổng hợp mục tiêu phát triển KT-XH năm 2016 – 2020 và kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020.

          Thường trực HĐND tỉnh báo cáo: Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015;   báo cáo kết quả giám sát của của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2014; Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

          Ủy ban MTTQ tỉnh: Thông báo kết quả hoạt động của Uỷ ban MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền năm 2014. Ý kiến, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên với Hội đồng nhân dân tỉnh và UBND tỉnh.

          Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2014, nhiệm vụ và giải pháp năm 2015. Cục Thi hành án tỉnh báo cáo kết quả công tác thi hành án Dân sự năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015. 

         Kỳ họp xem xét dự thảo một số Nghị quyết sau: Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2015; quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015; phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2013;  thông qua quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Cao Bằng đến năm 2020; định hướng đến năm 2030; bảng giá đất năm 2015 tỉnh Cao Bằng; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2009 về ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; danh mục các dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2015;  huy động nguồn lực, quy định mức hỗ trợ Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020; chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với các đối tượng do UBMTTQ Việt nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên phạm vi tỉnh Cao Bằng; chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án xây dựng, hoạt động lực lượng dân quân thường trực biên giới thuộc địa bàn tỉnh; quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2012 và Nghị quyết sô 03/2013 về ban hành danh mục và định mức thu phí, lệ phí, học phí trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015.Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm  2015.

         Kết luận Hội nghị đồng chí Hà Ngọc Chiến yêu cầu: Các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các báo cáo, Tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp từ ngày 24 đến ngày 27/11/2014; hoàn thành báo cáo thẩm tra trước ngày 30/11/ 2014. Các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và gửi báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 26/11/2014. Các thành viên giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu chuẩn bị  báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm (theo mẫu đã gửi) gửi đến Thường trực HĐND tỉnh trước  ngày 18 tháng 11 năm 2014 theo quy định.

         Các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết gửi đến Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 20/11/2014 để thẩm tra. Báo cáo trả lời về kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 8 và trước kỳ họp thứ 10 gửi đến Thường trực HĐND tỉnh trước ngày  01/12/2014. Thông báo kết quả hoạt động của UB MTTQ tỉnh tham gia và xây dựng chính quyền năm 2014. Ý kiến, kiến nghị của MTTQ và các tổ chức thành viên với Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh gửi đến Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 27/11/2014.

          Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh hoàn thành các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 10 trước ngày 25/11/2014. Thời gian gửi tài liệu kỳ họp đến đại biểu HĐND tỉnh từ ngày 02/12/2014. Thông báo chương trình kỳ họp trên phương tiện thông tin đại chúng chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp. Dự kiến kỳ họp sẽ tổ chức trong 03 ngày  từ ngày 09->11/12/2014, tại Hội trường tầng 2 UBND tỉnh./.

Tác giả bài viết: Tuyết Nhung