Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 3 năm 2019

Ngày 25/3/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 3 năm 2019 do đồng chí Đàm Viết Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - chủ trì cuộc họp.
Ngày 25/3/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 3 năm 2019 do đồng chí Đàm Viết Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Đàm Viết Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên họp

Tham dự có các đồng chí: Nông Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bế Minh Đức, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Thị Duyên - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành: Tư pháp; Kế hoạch đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp; lãnh đạo các Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh và chuyên viên Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh. 

Tại phiên họp, UBND tỉnh trình Thường trực HĐND xem xét, quyết định thông qua các danh mục  xây dựng Nghị quyết trình các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XVI thông qua năm 2019 gồm: Trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh 11 nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật; trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh 7 nghị quyết, trong đó có 3 nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật và 4 nghị quyết cá biệt;  lấy ý kiến đối với phương án phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019.

Về việc thống nhất chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI. Các đại biểu dự họp đã có nhiều ý kiến, thảo luận để lựa chọn nội dung chương trình, đối tượng phù hợp, đảm bảo việc giám sát của HĐND hài hòa, hợp lý, vừa tránh trùng lặp vừa phủ khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2019.

Theo chương trình, các đại biểu nghe dự thảo báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh và doanh nghiệp đã diễn ra vào ngày 15/3. Sau khi nghe nội dung  báo cáo, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào một số nội dung như: thời gian, thành phần tiếp xúc cử tri, tập trung những vấn đề nổi cộm, bức xúc, có nhiều ý kiến cần quan tâm; Đồng thời, nghe báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007 – 2018 của Ban Văn hóa – Xã hội và bàn một số nội dung trọng tâm khác.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Đàm Viết Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nội dung như:  tăng cường đôn đốc, giám sát việc triển khai, thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, việc thực hiện chính sách, pháp luật trên địa bàn tỉnh; theo dõi, kiểm tra thông tin những vụ việc báo chí phản ánh liên quan đến địa phương để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh; đối với công tác giám sát của HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh cần điều chỉnh nội dung một số cuộc giám sát cho hợp lý, đúng trọng tâm…đề nghị các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh tập trung triển khai thực hiện các nội dung đã thống nhất tại phiên họp./.

Tác giả bài viết: Nông Huế