Thường trực HĐND tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm việc tổ chức Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVI

Chiều 11/8/2016, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để rút kinh nghiệm trong việc tổ chức Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVI. Đồng chí Đàm Văn Eng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; cán bộ, công chức Văn phòng HĐND tỉnh cùng tham dự.
       Chiều 11/8/2016, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để rút kinh nghiệm trong việc  tổ chức Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVI. Đồng chí Đàm Văn Eng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; cán bộ, công chức Văn phòng HĐND tỉnh cùng tham dự.
Các đại biểu dự họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp thứ 2

        Nhìn chung, Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVI diễn ra thành công, đảm bảo đúng nội dung, chương trình đã đề ra. Công tác điều hành linh hoạt, phù hợp với diễn biến tại kỳ họp, phát huy trí tuệ tập thể, kết luận rõ ràng, tạo không khí dân chủ, thẳng thắn và nghiêm túc trong các phiên họp. Đồng thời, kỳ họp đã dành thời gian cho hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, trong đó có những vấn đề bức xúc được nhiều cử tri quan tâm đã được các cơ quan chức năng giải trình làm rõ; kỳ họp đã nghe 14 báo cáo và 11 tờ trình, dự thảo Nghị quyết trực tiếp tại hội trường. Các báo cáo trình kỳ họp đã nêu được các vấn đề mà đại biểu quan tâm, các dự thảo Nghị quyết đã được các cơ quan chuyên môn xây dựng tương đối cụ thể, có thuyết trình về sự cần thiết phải ban hành và tính phù hợp pháp luật cũng như điều kiện địa phương của Nghị quyết. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh hoàn chỉnh các văn bản và ban hành theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, thông tin và tuyên truyền các Nghị quyết đã ban hành đến nhân dân; Văn phòng HĐND tỉnh đã tổng hợp nhanh, đầy đủ, kịp thời các ý kiến tham gia tại phiên họp thảo luận tổ, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh chuyển ý kiến các đại biểu đến các cơ quan liên quan; các ý kiến qua tổng hợp thảo luận tổ được UBND tỉnh nhanh chóng cập nhật, giải trình cơ bản đầy đủ qua phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp; công tác tuyên truyền phản ánh kịp thời,  phục vụ hậu cần tại kỳ họp được đảm bảo chu đáo…

        Mặc dù kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVI có nhiều bước chuyển biến, cải tiến trong công tác chuẩn bị và tổ chức, song vẫn còn bộc lộ một số hạn chế cần rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong các kỳ họp tới như: Công tác chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết gửi đến Thường trực HĐND tỉnh còn chậm so với quy định, ảnh hưởng đến công tác thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; việc xin bổ sung Nghị quyết không có trong chương trình xây dựng Nghị quyết vẫn còn, phần nào ảnh hưởng tới chất lượng thẩm tra do không chủ động nghiên cứu; cách thức thảo luận tại tổ, tại hội trường tuy đã có tiến bộ nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; các ý kiến thảo luận vẫn tập trung nhiều ở đại biểu chuyên trách, đại biểu lãnh đạo địa phương; nội dung chất vấn của đại biểu còn ít, chỉ tập trung ở một số đại biểu nhất định; một số nội dung giải trình, trả lời chất vấn của các sở, ngành đối với những vấn đề chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh còn chưa rõ ràng, chưa đi thẳng vào trọng tâm, chưa nêu được giải pháp rõ ràng, cụ thể…

         Kết luận Hội nghị, đồng chí Đàm Văn Eng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Kỳ họp diễn ra trong không khí cởi mở, nghiêm túc, trách nhiệm. Việc chuẩn bị cho kỳ họp cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra; công tác tổ chức, điều hành phát huy được tính năng động, sáng tạo, dân chủ của các đại biểu. Đồng thời đề nghị, để chuẩn bị cho các kỳ họp tiếp theo Thường trực HĐND tỉnh, cần chỉ đạo sát sao và chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hữu quan trong công tác chuẩn bị các nội dung, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ; Các ban HĐND tỉnh tiếp tục rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác thẩm tra để phát hiện, đề xuất các phương án xử lý đối với những vấn đề được phát hiện…Đặc biệt ưu tiên thời gian nhiều hơn cho công tác thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường, chất vấn, trả lời chất vấn, nhất là chú trọng lựa chọn những vấn đề được cử tri và đại biểu quan tâm; các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh cần quan tâm gửi nội dung chất vấn sớm để các cơ quan chức năng có thời gian chuẩn bị trả lời có chất lượng và kịp thời; tiếp tục kiểm tra, theo dõi đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri…

Tác giả bài viết: Nông Huế