Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Bảo Lạc Tiếp xú cử tri sau kỳ họp thứ 2

Trong hai ngày 22, 23.8.2016, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Bảo Lạc đã phối hợp cùng với Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện TXCT tại các xã: Sơn Lộ, Hồng An, Xuân Trường.Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của huyện, xã cùng đông đảo cử tri các xóm của ba xã Sơn Lộ, Hồng An, Xuân Trường.
Trong hai ngày  22, 23.8.2016, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Bảo Lạc đã phối hợp cùng với Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện TXCT tại các xã:  Sơn Lộ, Hồng An, Xuân Trường.Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của huyện, xã cùng đông đảo cử tri các xóm của ba xã Sơn Lộ, Hồng An, Xuân Trường.
 
         Tại các buổi tiếp xúc các đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVI, HĐND huyện khóa XIX; thông báo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2016; báo cáo tình hình hoạt động của đại biểu HĐND 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; kết quả trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri trong thời gian sau kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XV, trước kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVI,  trước kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XIX; phổ biến các Nghị quyết của HĐND tỉnh, huyện...

Cử tri xã Sơn Lộ phát biểu ý kiến tại hội nghị TXCT

        Sau khi nghe đại biểu HĐND tỉnh, huyện báo cáo, cử tri của ba xã vui mừng, phấn khởi về những kết quả đạt được của tỉnh, huyện trong 6 tháng đầu năm 2016. Đồng thời cử tri ba xã cũng đã kiến nghị đến đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhiều nội dung liên quan đến các lĩnh vực như: hiện nay đường giao thông từ trung tâm xã về các xóm, điểm dân cư còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là tuyến đường từ xã Xuân Trường về xã Hồng An hiện nay đã xuống cấp trầm trọng, người dân xã Hồng An đi lại rất khó khăn và không đảm bảo an toàn đề nghị Tỉnh, huyện tiếp tục đầu tư sửa chữa và mở mới một số đoạn đường liên xóm để nhân dân ba xã đi lại được thuận lợi hơn: cử tri xóm Khưa Lốm xã Sơn Lộ, cử tri xóm Mý Lủng xã Hồng An kiến nghị các cấp chính quyền sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất, giao rừng để người dân chủ động có kế hoạch chăm sóc, bảo vệ rừng. Đề nghị xây dựng trụ sở UBND xã Hông An vì cơ sở vật chất trụ sở hiện nay không còn đáp ứng được yêu cầu hoạt động công tác. Cử tri xã Xuân Trường có ý kiến về mương thuỷ lợi trên địa bàn xã đã khảo sát đo đạc nhiều lần nhưng chưa triển khai thi công, đề nghị được đầu tư, xây dựng để kịp thời phục vụ hoạt động sản xuất; Nhiều xóm trên địa bàn ba xã chưa có nhà văn hóa, chưa có điện thắp sáng vì vậy đề nghị nhà nước tiếp tục cấp kinh phí để xây dựng nhà văn hóa và kéo điện lưới cho các xóm phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân …
 
          Tại hội nghị, hầu hết các ý kiến của cử tri đã được đại diện chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn của huyện, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện giải thích, trả lời thỏa đáng. Một số ý kiến thuộc thẩm quyền cấp trên đã được các đại biểu ghi nhận, tổng hợp và tiếp tục đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết và trả lời cử tri trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Đàm Thu