Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Hòa An và Tổ đại biểu HĐND huyện Hòa An tiếp xúc đại biểu cử tri tại 2 xã Bế Triều và Bạch Đằng

Thực hiện công văn số 12/CV/MTTQ ngày 20/7/2015 của UB MTTQ huyện Hòa An về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Hòa An. Ngày 30 và 31/7/2015, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Hòa An đã phối hợp với Tổ đại biểu HĐND huyện Hòa An tiếp xúc đại biểu cử tri tại 2 xã Bế Triều và Bạch Đằng. Dự hội nghị mỗi xã có gần 50 cử tri tham dự.
Thực hiện công văn số 12/CV/MTTQ ngày 20/7/2015 của UB MTTQ huyện Hòa An về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Hòa An. Ngày 30 và 31/7/2015, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Hòa An đã  phối hợp với Tổ đại biểu HĐND huyện Hòa An tiếp xúc đại biểu cử tri  tại 2 xã Bế Triều và Bạch Đằng. Dự hội nghị mỗi xã có gần 50 cử tri tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị TXCT ở xã Bạch Đằng, Hòa An
Tại Hội nghị tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã báo cáo cử tri về: Kết quả Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện. Thông báo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện 6 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015; Thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri của UBND tỉnh, huyện và các ngành chức năng trong thời gian sau kỳ họp thứ 10 và trước kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 10 và trước kỳ họp 11 của HĐND huyện; phổ biến, giải thích các Nghị quyết của HĐND tỉnh, huyện thông qua tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, kỳ họp 11 HĐND huyện và vận động nhân dân thực hiện các Nghị quyết HĐND các cấp đã thông qua.
Sau khi nghe báo cáo, cử tri các xã đều bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển đổi thay của tỉnh và kết quả kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 12, đồng thời cử tri trao đổi những ý kiến, kiến nghị, những tâm tư nguyện vọng với Tổ đại biểu những vấn đề sau: Công tác quản lý, bảo vệ rừng; đề nghị Nhà nước cấp vốn duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông nông thôn; tăng cường công tác chỉ đạo và cấp vôn đẻ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; đề nghị giải quyết nhanh vấn đề chuyển đổi đất ruộng thành đất ở nông thôn cho người dân; đề nghị các ngành chức năng, có thẩm quyền quản lý giờ giấc, vấn đề thu phí dịch vụ internet tại điểm bưu điện văn hóa xã; đối với biên chế công chức Nhà nước cử tri cho rằng việc bố trí biên chế hiện nay chưa hợp lý, nên giảm một số biên chế và tăng phụ cấp cho các cán bộ chuyên trách, đề nghị sắp xếp cán bộ một cách hợp lý; đề nghị các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, khẩu phần ăn và chuyên môn người nấu ăn tại trường mầm non các xã …
  Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri của xã đại diện Thường trực UBND xã, huyện trả lời giải đáp những vấn đề cử tri nêu lên thuộc thẩm quyền địa phương; đồng chí Đặng Trọng Sơn –Ủy viên Thường trực, Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội & HĐND tỉnh đã trả lời các ý kiến thuộc thẩm quyền liên quan cấp tỉnh; các ý kiến còn lại sẽ tổng hợp bằng văn bản gửi đến ngành chức năng của tỉnh xem xét giải quyết.

Tác giả bài viết: Nông Huế