Cao Bằng: Hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững.

Thứ ba - 13/07/2021 04:25
Thành công của Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Cao Bằng Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự khởi đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho nhiệm kỳ mới. Cử tri và Nhân dân trong tỉnh kỳ vọng bộ máy chính quyền nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ quyết liệt, linh hoạt hơn trong chỉ đạo, điều hành; hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả... tạo tiền đề vững chắc hiện thực hóa mục tiêu và khát vọng: Xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, phát triển nhanh và bền vững.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê
Phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân (Văn phòng Quốc hội) đã có cuộc phỏng vấn dành cho Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng khoá XVII, Ông TRIỆU ĐÌNH LÊ:
Phóng viên: Xin chúc mừng ông đã được đại biểu HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Xin ông chia sẻ cảm xúc của mình khi đắc cử chức danh này?
Ông Triệu Đình Lê: Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; để xứng đáng với sự tín nhiệm, niềm tin đó bản thân tôi sẽ cố gắng mức cao nhất, tiếp tục nghiên cứu, bám sát thực tiễn, gương mẫu tiên phong, tận tuỵ trách nhiệm với công việc.
Nhận thức rõ trách nhiệm của mình, tôi sẽ nỗ lực hết khả năng, trí tuệ để xứng đáng với kỳ vọng của cử tri và nhân dân. Đồng thời, không ngừng phấn đấu, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn được pháp luật quy định. Tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, cùng tập thể HĐND tỉnh nâng cao chất lượng quyết định và giám sát các vấn đề quan trọng của địa phương, để HĐND xúng đáng với vị trí là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
Phóng viên:  HĐND tỉnh những nhiệm kỳ trước đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng cử tri và nhân dân từ những nỗ lực đổi mới, cải tiến không ngừng, nhất là vai trò của người đứng đầu. Tiếp tục phát huy truyền thống ấy, nhiệm vụ đặt ra với HĐND khóa mới, nhất là Thường trực và các ban HĐND sẽ rất nặng nề, thưa ông?
Ông Triệu Đình Lê:  HĐND và Thường trực HĐND tỉnh Cao Bằng khoá XVII được thừa hưởng nhiều thành tựu mà HĐND, Thường trực HĐND tỉnh các khoá trước đây đã dày công xây dựng. Trong đó, nhiều đổi mới của Cao Bằng đã được ghi nhận và cụ thể hoá trong Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; được cử tri và Nhân dân toàn tỉnh đánh giá cao...Song may mắn đó cũng chính là thách thức chúng tôi phải cố gắng vượt qua, bởi quy luật của sự vận động là phải kế thừa và phát triển. Chúng tôi đã xác định phải giữ cho được “thương hiệu” HĐND tỉnh Cao Bằng trong lòng cử tri và trong sự tin tưởng, quý mến của các  cá nhân, cơ quan thời gian qua đã quan tâm đến hoạt động HĐND nói chung và hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh nói riêng.
Thực tế, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND phụ thuộc vào chất lượng hoạt động của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND và mỗi đại biểu; phụ thuộc vào năng lực bộ máy tham mưu, giúp việc, nhất là vai trò của người đứng đầu....Trước mắt, HĐND tỉnh sẽ tập trung thời gian, nguồn lực để khẩn trương thực hiện các quy định mới của pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; thể chế hoá các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Tỉnh uỷ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; kịp thời hoạch định, quyết định các chính sách tạo cơ chế môi trường thuận lợi hơn nữa để khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của tỉnh, nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân...Bên cạnh đó, HĐND tỉnh sẽ chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát, qua đó thể hiện vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân.  
Phóng viên: Nhiệm kỳ mới, cử tri Cao Bằng kỳ vọng nhiều hơn vào cơ quan dân cử và những người đại diện cho mình. Để đáp ứng nguyện vọng của cử tri và yêu cầu thực tế của địa phương, HĐND tỉnh chú trọng những vấn đề gì, thưa ông?
Ông Triệu Đình Lê: Có thể khẳng định, những thành tựu của nhiệm kỳ trước là tiền đề vững chắc để HĐND khoá mới tiếp tục phát huy thế mạnh của mình. Tuy nhiên, với một tỉnh miền núi, vùng cao có hơn 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện sống của người dân Cao Bằng vẫn còn nhiều khó khăn. Để thực hiện mục tiêu phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, huy động mọi nguồn lực; đến năm 2025 xây dựng Cao Bằng năng động, phát triển nhanh và bền vững...trong 5 năm tới, vấn đề được HĐND tỉnh đặc biệt quan tâm là quyết định các mục tiêu, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, pphats huy lợi thế của vùng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con các dân tộc trong tỉnh.
Cụ thể, cùng với việc ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện các chương trình dự án và chính sách hiện có, trước mắt HĐN D tỉnh sẽ cụ thể hoá các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XĨ về ổn định sản xuất, đời sống cho Nhân dân ở các vùng đặc biệt khó khăn; tập trung phát triển nông nghiệp thông minh và nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá đặc hữu gắn với chế biến nhằm xây dựng thương hiệu, tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp, hướng đến xuất khẩu ra thị trường trong và ngoài nước. Đồng thời tập trung phát triển du lịch – dịch vụ, từng bước đưa du lịch - dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Cao Bằng trở thành trung tâm du lịch của khu vực trung du và miền núi phía Bắc...
Phóng viên: Với số đại biểu HĐND tỉnh tái cử nhiệm kỳ này lên tới 36%, đây có phải là một trong những điểm thuận lợi cho công tác tổ chức, thưa ông?
Ông Triệu Đình Lê: Thực tế, xét các yếu tố như: Trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn, chính trị và kinh nghiệm công tác ....thì chất lượng đại biểu HĐN D tỉnh nhiệm kỳ này cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Đây là thuận lợi căn bản. Và, nếu có ai hỏi điều gì khiến tôi phấn khởi vào lúc này thì tỷ lệ tái cử là một trong hai “niềm vui” đó của riêng tôi, niềm vui còn lại là mức độ tín nhiệm của các chức danh chủ chốt của Tỉnh tại kỳ họp thứ Nhất rất cao gần như tuyệt đối với mọi ứng cử viên.
Với tỷ lệ đại biểu tái cử khoá này tăng so với nhiệm kỳ trước (từ 30% lên 36%); đây được xem là xu thế ngày càng chuyên nghiệp hóa hoạt động của Hội đồng nhân dân. Nếu đại biểu tham gia lần đầu còn phải nghiên cứu, học hỏi trình tự, thủ tục và nhiều vấn đề khác trong hoạt động của Hội đồng nhân dân; thì đại biểu tái cử do đã rút kinh nghiệm ở nhiệm kỳ trước, nên các hoạt động của HĐND được diễn ra liên tục, không bị giãn đoạn...
Thường trực HĐND tỉnh hoàn toàn đặt niềm tin vào nền tảng kinh nghiệm và trí tuệ của số đại biểu trên. Hiện, Thường trực HĐND tỉnh có 7 người (trước đây có 3 người), đồng thời việc bố trí tăng thêm các đại biểu hoạt động chuyên trách.....; là một trong những yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động HĐND nhiệm kỳ mới.
Phóng viên: Với những đổi mới về chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của HĐND tỉnh theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ông kỳ vọng như thế nào về hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ này?
Ông Triệu Đình Lê: Nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi cần có sự tập trung cao độ trí, lực của mỗi người dân và toàn xã hội để xây dựng tỉnh Cao Bằng ngày một phát triển, trong đó vai trò của người đại biểu là hết sức quan trọng. Do đó, mỗi đại biểu phải có trách nhiệm trong cam kết việc thực hiện lời hứa của mình khi vận động bầu cử. Đồng thời, phải đặt mục tiêu chính là phục vụ Nhân dân, gần gũi cử tri, tôn trọng và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Từ đó, có những đề xuất chính sách sát thực tiễn, hợp lòng dân. Đặc biệt, các đại biểu phải nâng cao trách nhiệm cá nhân, có bản lĩnh xem xét, phân tích và quyết định các vấn đề đặt ra và đeo bám đến cùng để giải quyết các vấn đề bức thiết của Nhân dân.
Tôi cho rằng, cùng với kế thừa và phát huy những thành quả của khoá trước, Nhân dân và cử tri toàn tỉnh có quyền kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới, kỳ vọng vào tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của cơ quan dân cử để hoàn thành nhiệm vụ của mình theo Luật định, cũng như hoàn thành trách nhiệm đối với cử tri đã bầu ra mình...
Xin trân trọng cảm ơn ông./.

 

Tác giả: Diệp Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay7,862
  • Tháng hiện tại129,185
  • Tổng lượt truy cập7,400,920
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: vphdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn https://hdndcaobang.gov.vn/ khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây