HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH - MỘT NĂM NHÌN LẠI

Thứ sáu - 04/02/2022 05:49
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân. Trong năm 2021, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động HĐND tỉnh góp phần tích cực vào sự ổn định phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê phát biểu tại kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 -2026
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê phát biểu tại kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 -2026
Năm 2021 khép lại với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổng kết hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 202; tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ của HĐND tỉnh khóa XVI và HĐND tỉnh khóa XVII; cũng là năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động hết sức tiêu cực và kéo dài. Trong điều kiện đặc biệt của năm 2021, thực hiện các nội dung chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh uỷ Cao Bằng, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh chủ động điều chỉnh, sắp xếp công việc linh hoạt cho phù hợp điều kiện trong tình hình mới theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. HĐND tỉnh tập trung, nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện có kết quả trên nhiều lĩnh vực của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2021 đạt 3,3%, cao hơn so với dự kiến mức tăng bình quân chung của cả nước. Các trụ cột của nền kinh tế đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, tạo niềm tin trong Nhân dân.
Trên cơ sở kế thừa và phát huy theo tinh thần đổi mới, dân chủ, hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, hoạt động kỳ họp HĐND tỉnh tiếp tục được đổi mới theo hướng chất lượng hiệu quả hơn. Việc tổ chức các kỳ họp thường lệ và chuyên đề vẫn được thực hiện theo kế hoạch và khi cần thiết, thời gian các kỳ họp được rút ngắn và thành phần tham gia các kỳ họp được thu gọn để đảm bảo nội dung phòng chống dịch covid-19, nhưng chất lượng các kỳ họp không bị suy giảm. Trong năm 2021 đã tổ chức thành công 09 kỳ họp (01 kỳ họp Tổng kết nhiệm kỳ 2016 -2021; 01 kỳ họp thứ Nhất nhiệm kỳ 2021 -2026; 02 kỳ thường lệ, 04 kỳ chuyên đề giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất; 01 kỳ họp diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Cao Bằng), ban hành 54 Nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng liên quan định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và Nghị quyết chuyên đề về các chủ trương, cơ chế chính sách của tỉnh để mời gọi, hỗ trợ các thành phần kinh tế đến đầu tư và sản xuất kinh doanh tại tỉnh Cao Bằng.
Tại các kỳ họp HĐND tỉnh, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp được đảm bảo đúng Luật, từng bước cải tiến và nâng cao trách nhiệm của các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền của đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh đã yêu cầu các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt quyền chất vấn. Qua các kỳ họp đã có 17 nội dung chất vấn Thủ trưởng các sở, ngànhSau chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh có kế hoạch phân công cho các Ban HĐND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách, tổ đại biểu HĐND tỉnh đôn đốc, giám sát việc thực hiện những lời hứa của người trả lời chất vấn được kết luận tại phiên chất vấn và thường xuyên báo cáo kết quả giải quyết về Thường trực HĐND tỉnh. Với cách làm quyết liệt trên, thời gian qua một số nội dung tồn tại kéo dài đã được khắc phục, nhiều vấn đề được giải quyết dứt điểm. Hoạt động thảo luận Tổ được đánh giá là năm có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các Ban HĐND tỉnh khảo sát nắm thông tin, qua hoạt động thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết, xây dựng nội dung gợi ý thảo luận tổ chi tiết, làm định hướng cho đại biểu phát biểu tại tổ. Với cách làm này, hoạt động thảo luận tổ vẫn đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, các nội dung cần thảo luận sâu được tập trung làm rõ, các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau sẽ được các cơ quan chức năng chuyên môn của UBND tỉnh giải trình đầy đủ, chi tiết hơn, thuận lợi cho việc thông qua các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Trung bình mồi kỳ họp có trên 200 ý kiến phát biểu thảo luận tại Tổ.

 
CB 1638951460494
Đại biểu HĐND tỉnh đọc các tài liệu của kỳ họp trên máy tính
Đặc biệt trong năm 2021, lần đầu tiên HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp bằng hình thức trực tuyến và kỳ họp không giấy, đã tiết kiệm thời gian, vật chất, phát huy lợi thế, tiện ích mà công nghệ thông tin mang lại, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ khoá XVII.
Ngoài kỳ họp, các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh hàng tháng theo quy định của Luật được duy trì, giải quyết kịp thời và có chất lượng 28 nội dung Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét và cho ý kiến giữa hai kỳ họp, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
Một trong những chức năng quan trọng của HĐND đó là quyền giám sát, trên cở sở chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát cả năm, trong đó cụ thể hóa nội dung, thời gian cho từng cuộc giám sát để điều hòa phối hợp và phân công các Ban HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng Luật tránh chồng chéo.
Trong năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện 07 cuộc giám sát, điển hình như: “Giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2017 - 2020; Giám sát việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá một số trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2018 - 2020; giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”…. Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn các huyện, thành phố.
Nội dung và cách thức giám sát quan tâm đến chất lượng gắn với thực tiễn của địa phương, của những ý kiến, kiến nghị của cử tri, một số cuộc trước khi giám sát Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh tiến hành khảo sát làm việc trực tiếp với các đơn vị, cơ sở để nắm tình hình thực tế, giúp cho nội dung giám sát của đoàn giám sát có thông tin đầy đủ hơn, nhằm đưa ra những kiến nghị đối với đối tượng chịu sự giám sát, vừa đảm bảo tính dân chủ, đảm bảo đúng quy định phù hợp với thực tế và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.
Qua hoạt động giám sát, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã làm rõ những kết quả đã đạt được, chưa đạt được, những khó khăn vướng mắc, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng thời có kiến nghị, đề xuất yêu cầu cụ thể đề khắc phục những tồn tại hạn chế sau giám sát.
Trong thành công chung của HĐND tỉnh, có hoạt động của các Ban HĐND tỉnh và mỗi Tổ đại biểu HĐND tỉnh, trên cơ sở hoạt động chung của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, theo đó các Ban cũng đã thực hiện thẩm tra, giám sát các lĩnh vực được phân công, từ đó kịp thời có những kiến nghị, điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng, đặc biệt hoạt động của mỗi Ban đã giúp hoạt động của HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng quyết định trong ban hành các Nghị quyết, để đảm bảo Nghị quyết ban hành sát với thực tiễn và phát huy hiệu quả trong quá trình đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.
Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm và thực hiện nghiêm túc, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021 -2026, Thường trực HĐND tỉnh  ban hành Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh năm 2021 và tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân theo quy định. Thường trực HĐND tỉnh tham gia tiếp công dân định kỳ vào ngày 16 hàng tháng cùng UBND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách và đại biểu HĐND tỉnh công tác tại các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố tiếp công dân thường kỳ vào ngày 01 hàng tháng tại Trụ sở tiếp dân của tỉnh. Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp 64 lượt công dân, nhận 63 đơn thư, chuyển 06 đơn thư. Sau mỗi cuộc tiếp công dân, các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân đều được phân loại, tổng hợp để trả lời hoặc chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Thường trực HĐND tỉnh các Ban HĐND tỉnh đã thường xuyên giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, từng đại biểu HĐND tỉnh và chính quyền các cấp thông qua các hoạt động TXCT, giám sát, họp tổ và hoạt động kỳ họp HĐND tỉnh, các hội thảo, hội nghị tập huấn, hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND. Qua đây, mỗi đại biểu, mỗi Ban, mỗi Tổ đại biểu đều đã tích cực đóng góp vào kết quả chung, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của HĐND.
Trong năm 2021, xuyên suốt quá trình hoạt động, HĐND tỉnh thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ phối hợp với các cấp uỷ đảng, chính quyền, Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể để hoạt động TXCT được điễn ra một cách dân chủ khách quan và sát với yêu cầu thực tiễn của địa phương. Trong đó riêng với hoạt động TXCT, các cuộc TXCT trước và sau mỗi kỳ họp thường lệ đều được thực hiện đúng theo Luật định, các tổ đại biểu đã tổ chức TXCT tại 45 điểm với hơn 2.699 cử tri tham dự và tổng hợp trên 119 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên hoạt động TXCT tiếp tục được đổi mới, tổ chức linh hoạt hơn, thích ứng mới diễn biến của dịch bệnh. Ở các địa bàn có dịch Covid-19 phức tạp, các tổ đại biểu đã có hình thức TXCT bằng cách lấy phiếu xin ý kiến cử tri, tiếp xúc trực tuyến….Qua hoạt động TXCT tâm tư nguyện vọng và những vấn đề nảy sinh đã được các đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gửi đến HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển UBND tỉnh xem xét giải quyết. Có thể thấy, hoạt động TXCT đã góp phần thành công vào các kỳ họp và được cử tri đồng thuận đánh giá cao.
Hoạt động của HĐND tỉnh Cao Bằng trong năm 2021 được cử tri và nhân dân đánh giá có nhiều đổi mới đã khẳng định rõ Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực ở địa phương đại diện cho ý chí và quyền làm chủ của nhân dân. HĐND tỉnh đã quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Từ đây củng cố niềm tin vững chắc của cử tri với cơ quan dân cử, đặc biệt là đối với mỗi đại biểu dân bầu.
Hoạt động của HĐND tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội liên quan mật thiết quyền lợi của cử tri và nhân dân phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tiếp theo Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin nguyện vọng của nhân dân, đóng góp chung vào sự ổn định phát triển của tỉnh nhà.

Tác giả: Tuyết Nhung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập64
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm59
  • Hôm nay7,045
  • Tháng hiện tại128,368
  • Tổng lượt truy cập7,400,103
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: vphdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn https://hdndcaobang.gov.vn/ khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây