Xứng đáng là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Chủ nhật - 23/05/2021 22:43
Chất lượng các kỳ họp HĐND các cấp ngày càng đi vào chiều sâu, hoạt động giám sát có nhiều đổi mới, chú trọng chất lượng và hiệu quả giám sát; đổi mới các hình thức tiếp xúc cử tri (TXCT) theo chuyên đề, đối tượng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri... Tất cả những nỗ lực đó cho thấy quyết tâm cao của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Minh Tâm (Nguyên Bình).

Một trong những nỗ lực lớn nhất được ghi nhận trong việc đổi mới hoạt động của HĐND các cấp đó là công tác khảo sát, giám sát và TXCT, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND các cấp tổ chức 3.440 cuộc giám sát, bao gồm cả giám sát chuyên đề, giám sát tại kỳ họp. Các cuộc khảo sát được HĐND các cấp tiến hành thường xuyên, hoạt động giám sát, khảo sát thực hiện theo đúng quy trình, quy định; kết hợp chặt chẽ giữa việc giám sát trực tiếp với giám sát thông qua báo cáo của các đơn vị, địa phương. Đặc biệt, chú trọng giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hà Quảng Hoàng Văn Bảo cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, ngoài các hoạt động giám sát thường xuyên theo quy định của pháp luật, HĐND huyện Hà Quảng tổ chức 75 cuộc giám sát thuộc các lĩnh vực. Qua giám sát, đánh giá những kết quả đạt được, tổng hợp những vấn đề còn hạn chế, nguyên nhân, đưa ra các kiến nghị và một số giải pháp, góp phần chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT - XH của địa phương. Sau mỗi cuộc giám sát, HĐND các cấp tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát. Chính sự nhìn nhận thẳng thắn, có trách nhiệm đã giúp việc giám sát nói riêng, hoạt động của HĐND các cấp được nâng lên, đi vào thực chất và giữ được chữ “tín” trong lòng cử tri.

Hoạt động TXCT trước và sau các kỳ họp của các đại biểu HĐND các cấp được thực hiện theo quy định của pháp luật và có nhiều đổi mới. Các cuộc TXCT thể hiện sự gẫn gũi, lắng nghe và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, nghe dân nói, đồng thời nói cho dân nghe, dân hiểu; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của HĐND các cấp; chia sẻ những khó khăn với địa phương, với những vùng nông thôn đặc biệt khó khăn. Cả nhiệm kỳ, HĐND các cấp tổ chức gần 4.300 cuộc TXCT, trên 95% đại biểu tham dự.

Cùng với việc đổi mới hình thức TXCT, việc tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng có sự đổi mới, ngoài phân loại ý kiến, kiến nghị theo lĩnh vực, các đại biểu tiến hành phân loại theo mức độ cấp thiết, bức xúc của nội dung kiến nghị để có hướng giải quyết nhanh nhất. Cùng với đó, hoạt động tiếp công dân, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của đại biểu HĐND có chuyển biến tích cực, 100% đơn thư gửi đến thường trực HĐND các cấp đều được phân loại, xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Ông Bế Ích Quyết, xã Chí Thảo (Quảng Hòa) chia sẻ: Mỗi lần có hội nghị TXCT, người dân đều phản ánh tâm tư, nguyện vọng, vấn đề còn vướng mắc ở địa phương với đại biểu HĐND, tôi nhận thấy các đại biểu đều lắng nghe, tiếp thu rồi phản ánh đến các cơ quan chức năng để sớm giải quyết cho nhân dân. Đơn cử như khi Nhà nước đầu tư các công trình hạ tầng cơ sở tại xã, người dân thấy việc giám sát thực hiện công trình chưa sát sao, chưa đảm bảo chất lượng. Cử tri xã kiến nghị, được các đại biểu tiếp thu và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xem xét, giải quyết kịp thời. Chính sự quan tâm, sát sao của đại biểu HĐND các cấp đã tạo được niềm tin của cử tri, xứng đáng với sự kỳ vọng của nhân dân.

Cử tri phường Hợp Giang (Thành phố) tìm hiểu tiểu sử của các ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Với tinh thần đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân, cùng với việc đối mới công tác giám sát, TXCT nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND các cấp chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp, kịp thời ban hành các nghị quyết thuộc thẩm quyền. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh luôn thực hiện đúng quy định của pháp luật, có nhiều đổi mới, phát huy sự tham gia tích cực của các đại biểu HĐND; các kỳ họp luôn hoàn thành nội dung, chương trình và đạt kết quả cao.

Trong nhiệm kỳ, HĐND các cấp tổ chức 2.128 kỳ họp, trong đó, cấp tỉnh tổ chức 16 kỳ họp, cấp huyện tổ chức 161 kỳ họp, cấp xã tổ chức 1.951 kỳ họp. Công tác tổ chức và điều hành kỳ họp có nhiều đổi mới, chủ tọa điều hành kỳ họp đảm bảo dân chủ, linh hoạt theo hướng giảm thời gian đọc báo cáo, tăng thời gian thảo luận, chất vấn làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, phát huy tính dân chủ, trí tuệ của đại biểu HĐND trong thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp đạt cao, tỷ lệ đại biểu tham gia phát biểu tại tổ thảo luận ngày càng tăng. Thời gian tổ chức kỳ họp được rút ngắn dần nhưng vẫn đảm bảo nội dung và chất lượng kỳ họp do công tác chuẩn bị kỹ (giảm từ 3 ngày xuống còn 2 - 2,5 ngày).

Hoạt động chất vấn tại các kỳ họp được HĐND các cấp chú trọng, nội dung chất vấn được lựa chọn và quyết định trên cơ sở tổng hợp từ các ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp. Nội dung chất vấn tập trung vào các vấn đề còn hạn chế, các vấn đề nhiều cử tri quan tâm; các nội dung chất vấn cơ bản được UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan chức năng trả lời thẳng thắn, trách nhiệm, có giải pháp, lộ trình thực hiện. Phiên họp chất vấn được truyền hình và phát thanh trực tiếp, thu hút sự theo dõi của nhiều cử tri và được cử tri, nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Tại các kỳ họp, HĐND các cấp thông qua 9.916 nghị quyết quyết định các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT - XH ở địa phương, trong đó, HĐND cấp tỉnh ban hành 213 nghị quyết, cấp huyện ban hành 1.205, cấp xã ban hành 8.498 nghị quyết. Việc ban hành nghị quyết được thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định. Nội dung các nghị quyết kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Cơ bản các nghị quyết đều đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao.

Thường trực HĐND các cấp chủ động xây dựng Quy chế phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp thực hiện, nhất là việc thống nhất thực hiện một số nội dung như: Dự kiến nội dung, chương trình các kỳ họp, hoạt động TXCT, chất vấn, giám sát, tổ chức kỳ họp, giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp... Không ngừng kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức của văn phòng đảm bảo số lượng, chất lượng để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho HĐND, thường trực, các Ban HĐND. Công tác đào tạo, tập huấn đối với đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc cho HĐND được quan tâm và thực hiện thường xuyên.

Kế thừa những kết quả, kinh nghiệm đạt được trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND các cấp sẽ tập trung cải tiến, đổi mới trên các phương diện hoạt động để đáp ứng được niềm tin, sự mong đợi của cử tri, thể hiện vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Nguồn tin: baocaobang.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay4,915
  • Tháng hiện tại117,698
  • Tổng lượt truy cập7,389,433
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: vphdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn https://hdndcaobang.gov.vn/ khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây