Hoạt động của đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Cao Bằng tại phiên thảo luận tổ chiều 28.5.2012.

Hoạt động của đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Cao Bằng tại phiên thảo luận tổ chiều 28.5.2012.
Chiều 28.5 2012 Quốc hội họp phiên thảo luận tại tổ. Các đại biểu đã thảo luận về đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; dự kiến chương trình xây dựng Luật và pháp lệnh năm 2013.
Chiều 28.5 2012 Quốc hội họp phiên thảo luận tại tổ. Các đại biểu đã thảo luận về đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; dự kiến chương trình xây dựng Luật và pháp lệnh năm 2013.
Đại biểu Phùng Văn Hùng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Cao Bằng
phát biểu tại thảo luận tổ chiều 28.5.2012
Các vị đại biểu Quốc hội đã tập chung thảo luận về tăng cường trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan tham gia thẩm tra đề nghị, kiến nghị về luật; thẩm tra dự toán ngân sách Nhà nước, quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm. Về việc chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giải trình tại Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Về hội nghị trực tuyến trong thời gian giữa 2 kỳ họp Quốc hội để xin ý kiến ĐBQH về các dự án Luật, báo cáo; Việc đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri…
Về dự kiến chương trình xây dựng Luật và pháp lệnh năm 2013, các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá tình hình thực hiện chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến nay, đồng thời cho ý kiến về dự kiến điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII. Dự kiến chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2013 theo danh mục các dự án trong chương trình chính thức, chương trình chuẩn bị. Trong đó chương trình chính thức các dự án cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIII. Chương trình chuẩn bị với các dự án liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước, các dự án Bộ luật. Các dự án thông qua quy trình tại một kỳ họp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú, Luật công chứng. Các biện pháp bảo đảm thực hiện chương trình xây dựng Luật và pháp lệnh năm 2013.
Tại buổi thảo luận các Đại biểu Hoàng Văn Thượng, Phùng Văn Hùng đại biểu Quốc hội Đơn vị tỉnh Cao Bằng đã tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung trên.
Theo ý kiến của Đại biểu Hoàng Văn Thượng việc phân bổ ngân sách Nhà nước hàng năn chưa được chặt chẽ, cơ quan thẩm định cũng chưa phân tích kỹ; Đại biểu đề nghị cần phải làm kỹ, khi Quốc hội thông qua và ra nghị Quyết mới chặt chẽ và hiệu quả. Về tiếp xúc cử tri đại biểu cho rằng cần phải đổi mới cách tiếp xúc như thế nào để đổi mới nhận thức của cử tri, cách tiếp cận ý kiến của cử tri đối với Đại biểu Quốc hội.
Đại biểu Phùng Văn Hùng cho rằng việc xây dựng pháp luật còn nhiều bất cập, khi ban hành ra chưa thực sự đi vào cuộc sống. Đại biểu đề nghị khi Luật đa được ban hành và đi vào cuộc sống thì phải có ngân sách để triển. Các văn bản dự thảo Luật phải có một cơ quan chuyên nghiệp nghiên cứu và tổ chức thực hiện thì Luật mới đảm bảo chất lượng./.
 

Tác giả bài viết: Hữu Lương