Đại biểu HĐND tỉnh: Tiếp xúc cử tri huyện Nguyên Bình

Ngày 28/5, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Nguyên Bình tiếp xúc cử tri 2 xã Hưng Đạo, Thể Dục và thị trấn Nguyên Bình trước Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI, Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 28/5, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Nguyên Bình tiếp xúc cử tri 2 xã Hưng Đạo, Thể Dục và thị trấn Nguyên Bình trước Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI, Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cử tri thị trấn Nguyên Bình phát biểu kiến nghị.


Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri nội dung chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI, Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIX; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện.

Cử tri kiến nghị: Tăng mức hỗ trợ xi măng, cát sỏi đầu tư các công trình xây dựng nông thôn mới; mở đường từ xã Hưng Đạo sang xã Thành Công; nâng cấp đường từ ngã 3 giáp quốc lộ 34 đến trụ sở UBND xã Thể Dục, đường vào sân vận động thị trấn; thường xuyên nạo vét lòng sông Thể Dục đoạn qua thị trấn Nguyên Bình nhằm hạn chế sói mòn 2 bên kè sông...

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện và chính quyền địa phương đã giải đáp một số kiến nghị của cử tri, đồng thời tổng hợp các kiến nghị gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.


Nguồn tin: baocaobang.vn