Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Dân Chủ (Hòa An)

Ngày 7/1, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Hòa An, đại biểu HĐND huyện Hòa An tiếp xúc cử tri xã Dân Chủ (Hoà An) sau Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XV và sau Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011- 2016.

Ngày 7/1, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Hòa An, đại biểu HĐND huyện Hòa An tiếp xúc cử tri xã Dân Chủ (Hoà An) sau Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XV và sau Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011- 2016.

Cử tri xã Dân Chủ (Hòa An) kiến nghị Nhà nước đầu tư sửa chữa, nâng cấp trục đường Mỏ Sắt - Nà Rị hiện đã xuống cấp nghiêm trọng.

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XV và Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XVIII; kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu KT - XH, quốc phòng - an ninh của tỉnh, huyện năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016; hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh, huyện năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016; kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp HĐND; các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện...

Cử tri xã Dân Chủ kiến nghị: Nhà nước đầu tư sửa chữa, nâng cấp trục đường Mỏ Sắt - Nà Rị hiện đã xuống cấp nghiêm trọng; xây dựng cầu treo Bản Sỉnh; sửa chữa cầu treo Bản Mạ - Bản Dủa; đầu tư xây dựng và cung cấp điện, nước sinh hoạt cho nhân dân các xóm: Lũng Lìu, Lũng Lạ, Kéo Thin, Khuổi Bốc; làm đường lên các xóm Lũng Lìu, Lũng Lạ; hỗ trợ kiên cố đường điện cho nhân dân các xóm: Danh Sỹ, Min Sáng, Hoằng Súng, Khuổi Bốc, Phjăc Cát...

Đại biểu HĐND huyện, tỉnh giải trình các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp những kiến nghị của cử tri trình các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nguồn tin: baocaobang.vn