Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh mở chuyên mục “Cơ quan dân cử và cử tri” phát sóng trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cao Bằng

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh Cao Bằng, sau một thời gian chuẩn bị, tối ngày 22/4/2014, chuyên mục “ Cơ quan dân cử và cử tri” đã phát sóng chương trình đầu tiên trên sóng của Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Cao Bằng. Đây là chuyên mục do Văn phòng đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp thực hiện.
Phóng viên chuyên mục phỏng vấn ông Triệu Đình Lê, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

        Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh Cao Bằng, sau một thời gian chuẩn bị, tối ngày 22/4/2014, chuyên mục “ Cơ quan dân cử và cử tri” đã phát sóng chương trình đầu tiên trên sóng của Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Cao Bằng. Đây là chuyên mục do Văn phòng đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp thực hiện.

      Việc mở chuyên mục “Cơ quan dân cử và cử tri” trên sóng Đài Phát thanh & Truyền hình Cao Bằng nhằm phản ánh chuyên sâu các hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; quá trình tổ chức triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, HĐND ở các cấp trên địa bàn tỉnh; là diễn đàn để cử tri địa phương phản ánh tâm tư, nguyện vọng với Quốc hội, HĐND, Người đại biểu dân cử và các cấp có thẩm quyền, đồng thời cũng là diễn đàn để Đại biểu dân cử và các cơ quan chức năng trao đổi thông tin, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri...

      Việc mở chuyên mục cũng sẽ giúp nâng cao tinh thần làm chủ của nhân dân trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, là cầu nối giữa cử tri và đại biểu và cơ quan dân cử; thông qua chuyên mục, các cơ quan dân cử sẽ có được thông tin hai chiều, chính xác từ cơ sở để kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các mục tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương được tốt hơn.

- Về hình thức, thời gian thực hiện
- Chuyên mục có hình hiệu, nhạc nền riêng;
- Thời lượng: mỗi chương trình phát từ 10-15 phút; phát 2 tuần/01 lần vào ngày giữa tháng và cuối tháng.
- Thời điểm phát: Trong chương trình phát thanh, truyền hình 8 giờ tối và phát lại vào chương trình thời sự trên sóng phát thanh và Truyền hình ngày hôm sau.
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 4/2014 đến hết nhiệm kỳ của HĐND tỉnh khóa XV (2011-2016) và có dự tính cho cả các nhiệm kỳ sau.

         Văn phòng đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cao Bằng trân trọng thông báo và kinh mời các khán, thính giả, cử tri quan tâm theo dõi; đồng thời có ý kiến đóng góp, hoặc gửi tin bài, câu hỏi về chuyên mục để chuyên mục ngày càng da dạng về nội dung, hình thức, đáp ứng mong mỏi của cử tri, độc giả.

Mọi ý kiến xin gửi về:

- Phòng Chuyên đề - Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng, điện thoại: 0263 856 175.
- Hoặc Phòng Dân nguyện  - Thông tin, Văn phòng đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Cao Bằng,
điện thoại: 0263 852 954. email: hdndcb@gmail.com.
                                                          Xin trân trọng cảm ơn.

Tác giả bài viết: Bình Lợi