HĐND huyện Trà Lĩnh: Tổ chức kỳ họp thứ 6 (bất thường), bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện

Ngày 12/3/2013, HĐND huyện Trà Lĩnh khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thứ 6 (bất thường) bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đến dự có các đồng chí: Lý Hải Hầu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Triệu Đình Lê, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND huyện Trà Lĩnh.
       Ngày 12/3/2013, HĐND huyện Trà Lĩnh khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thứ 6 (bất thường) bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đến dự có các đồng chí: Lý Hải Hầu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Triệu Đình Lê, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND huyện Trà Lĩnh.

Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (bên trái) tặng hoa, chúc mừng
đồng chí Bàn Thanh Hiền


        Kỳ họp HĐND huyện đã thông qua tờ trình, tiến hành bầu bổ sung và thông qua Nghị quyết về kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016; đồng chí Bàn Thanh Hiền, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trà Lĩnh, Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011- 2016.

        Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bàn Thanh Hiền bày tỏ niềm vui và hứa phát huy năng lực, trí tuệ,  hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cùng Đảng bộ và nhân dân huyện Trà Lĩnh hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị địa phương trong sạch, vững mạnh./.
 

Tác giả bài viết: BTH