Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát, khảo sát tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015

Trong các ngày từ 9 đến 13 và 16/11/2015, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát, khảo sát tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015 tại một số sở ngành và địa phương, nhằm phục vụ cho công tác thẩm tra, ban hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thường kỳ cuối năm 2015.
         Trong các ngày từ 9 đến 13 và 16/11/2015, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát, khảo sát tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015 tại một số sở ngành và địa phương, nhằm phục vụ cho công tác thẩm tra, ban hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thường kỳ cuối năm 2015. Đoàn giám sát do đồng chí Đặng Trọng Sơn, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và một số chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
 
          Theo kế hoạch, từ ngày 9-11/11/2015, các thành viên Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát các Báo cáo tổng hợp của UBND tỉnh và một số ngành chức năng về tình hình tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015 trên phạm vi toàn tỉnh; ngày 12 và 13/11/2015 Đoàn giám sát tiến hành khảo sát tại huyện Hòa An và Thành phố Cao Bằng; ngày 16/11/2015 khảo sát tại Cục Thống kê tỉnh.
                                         Đoàn giám sát làm việc tại UBND huyện Hòa An
 
Đoàn giám sát thăm Nhà máy luyện thép Chu Trinh

          Qua kết quả giám sát cho thấy: Đối với việc thực hiện các mục tiêu, kinh tế, xã hội theo Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015, trong 16 chỉ tiêu đề ra thì có 11 chỉ tiêu đạt và gần đạt. Kết quả trên đã góp phần làm cho kinh tế tỉnh nhà tiếp tục phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được quan tâm đầu tư; một số tiềm năng, lợi thế của địa phương được khai thác; sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, xóa đói, giảm nghèo đạt được những kết qủa tích cực, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền quốc gia được giữ vững…
 
        Tuy nhiên, có 5 chỉ tiêu không đạt đó là: Chỉ tiêu về tăng trưởng và cơ cấu kinh tế; chỉ tiêu về giảm tỷ suất sinh trung bình hàng năm; chỉ tiêu về tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ che phủ rừng; tỷ lệ dân cư dùng nước sinh hoạt đạt vệ sinh. Trontg đó, chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế đạt thấp 9,2/13,5% KH (theo cách tính cũ) và theo cách tính mới chỉ đạt 4,8%.

         Riêng đối với kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015, theo số liệu của UBND tỉnh và các ngành chức năng mới chỉ là số liệu ước tính ở thời điểm tháng 9/2015 để phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Do đó, tại buổi làm việc với Cục Thống kê tỉnh, Đoàn giám sát đề nghị Cục Thống kê cần thống nhất với các ngành liên quan để chốt số liệu đến thời điểm hiện nay để có số liệu chính xác hơn, phục vụ cho công tác thẩm tra cuối năm của các Ban HĐND, trình Kỳ họp HĐND tỉnh thứ 14 tiến hành từ 8-10/12/2015./.
 
 

Tác giả bài viết: Bình Lợi