Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Quảng Uyên tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh

Ngày 10/01/2014, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Quảng Uyên đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại trung tâm cụm xã Ngọc Động, Hoàng Hải, Tự Do, Hạnh Phúc huyện Quảng Uyên. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ma Kiên Tuyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Văn Đội Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND huyện, các đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Quảng Uyên, Lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền và cử tri của 4 xã tham dự.
          Ngày 10/01/2014, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Quảng Uyên đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại trung tâm cụm xã Ngọc Động, Hoàng Hải, Tự Do, Hạnh Phúc huyện Quảng Uyên. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ma Kiên Tuyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Văn Đội Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND huyện, các đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Quảng Uyên, Lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền và cử tri của 4 xã tham dự.

Các đại biểu HĐND tỉnh và huyện đơn vị Quảng Uyên trong buổi TXCT Ngọc Động

          Tại buổi tiếp xúc, cử tri phấn khởi trước thành công của kỳ họp cấp tỉnh và cấp huyện; tán thành với báo cáo của UBND tỉnh, huyện về những kết quả đạt được trong năm 2013. Đồng thời cử tri tập trung kiến nghị: Đề nghị các cấp có thẩm quyền giải trình đường giao thông liên xã Ngọc Động, Hoàng Hải, Tự Do, Hạnh Phúc xuống cấp, đi lại quá khó khăn nhưng chưa được giải quyết; đề nghị đầu tư xây dựng trụ sở làm việc xã Hoàng Hải; đầu tư thi công hai tuyến đường Lũng Rỵ (xã Hồng Định) và tuyến đường Lũng Rượi (xã Phi Hải)...

        Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã giải trình về tiến độ đầu tư các danh mục dự án cụ thể dự kiến đường giao thông liên xã sẽ sử dụng vốn vay của nước ngoài; nguồn kinh phí xây dựng trụ sở xã Hoàng Hải sẽ xem xét xin vốn đầu tư từ Quốc hội;  ưu tiên  đầu tư thi công hai tuyến đường giao thông Lũng Rỵ (xã Hồng Định) và tuyến đường Lũng Rượi (xã Phi Hải) bằng nguồn vốn khắc phục bão lũ...Và đồng thời đề nghị Đảng ủy, chính quyền địa phương của 4 xã xăng cường đoàn kết các dân tộc, phát huy nội lực,  phấn đấu hoàn thành các mục tiêu KT - XH năm 2014.

Tác giả bài viết: Tuyết Nhung