Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, đưa Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững

Thứ sáu - 04/02/2022 08:18
Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiều sự kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước. Chúng ta thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) trong bối cảnh có nhiều yếu tố bất lợi do đại dịch Covid-19 gây ra.
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng. ảnh (BCB)
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng. ảnh (BCB)
Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiều sự kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước. Chúng ta thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) trong bối cảnh có nhiều yếu tố bất lợi do đại dịch Covid-19 gây ra. Nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Cao Bằng đã phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, tinh thần đoàn kết, quyết tâm, chủ động, tư duy, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng.
CHỦ ĐỘNG, ĐOÀN KẾT VƯỢT QUA KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC
Cùng với diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, Cao Bằng còn đối mặt với nhiều khó khăn như: Dịch tả lợn châu Phi, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò diễn biến phức tạp, kéo dài ở nhiều địa phương; lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, thương mại gặp nhiều khó khăn; giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao; nhiều doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động cầm chừng hoặc đình trệ, số lượng người lao động thiếu, mất việc làm gia tăng. Công tác lập quy hoạch, giải ngân vốn đầu tư chậm.
Trước những khó khăn trên, ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động chỉ đạo các cấp, ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, quyết liệt thực hiện mục tiêu “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng nhân dân, tập trung tận dụng tốt các cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển KT - XH. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và 3 chương trình trọng tâm của tỉnh; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 1/1/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách năm 2021.
Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cấp, ngành, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu KT - XH, giải ngân vốn đầu tư công. Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh... Hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế sau đại dịch tạo đà cho sản xuất kinh doanh và phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, làm tiền đề thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm (2021 - 2025) và nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
Để đạt được mục tiêu đó, trước hết phải quyết liệt, đồng bộ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, tỉnh đã tập trung chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện tốt nguyên tắc “ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch” và phương châm “4 tại chỗ”. Ban hành, triển khai Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh. Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo tiến độ, an toàn. Duy trì 135 tổ, chốt chặn, ngăn chặn trên biên giới 24/24 giờ, 16 tổ kiểm soát lưu động kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Cao Bằng là tỉnh duy nhất trong cả nước sau gần 2 năm phòng, chống dịch mới ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên vào tháng 11/2021.
Với tinh thần chủ động vượt qua thách thức, thống nhất cao của hệ thống chính trị và toàn dân, năm 2021, KT - XH của tỉnh được duy trì ổn định. Đặc biệt, cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp bằng 3 chương trình trọng tâm về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông; đổi mới cơ chế, chính sách; xây dựng kế hoạch thực hiện 3 nội dung đột phá chiến lược về phát triển du lịch, dịch vụ, phát triển nông nghiệp thông minh và kinh tế cửa khẩu... Để tiếp tục đưa Cao Bằng phát triển xứng tầm với tiềm năng, lợi thế, Đảng bộ tỉnh quyết tâm cao trong triển khai nhiệm vụ chiến lược đầu tư đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng), kết nối Cao Bằng gần hơn với các trung tâm lớn trong nước để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch, nông nghiệp thông minh.

 Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm. Các chính sách an sinh xã hội, thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được tập trung chỉ đạo thực hiện; hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Hà Quảng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 2.671 nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách. Đặc biệt, tỉnh được Trung ương lựa chọn để thực hiện thí điểm về xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo - Đây là chương trình an sinh xã hội lớn, có tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của cả hệ thống chính trị đối với các gia đình chính sách, các hộ nghèo ở địa phương và được sự hưởng ứng đón nhận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Tổ chức học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2021) gắn với kỷ niệm 60 năm tỉnh Cao Bằng thực hiện lời cặn dặn của Bác khi Bác về thăm Cao Bằng (21/2/1961 - 21/2/2021)... bằng các hình thức phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19.
An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia được giữ vững. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; thực hiện tuyển quân năm 2021 đảm bảo số lượng, chất lượng; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Quan hệ đối ngoại tiếp tục được duy trì, mở rộng. Tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến Chương trình Gặp gỡ đầu xuân năm 2021 và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Công tác liên hợp giữa các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), góp phần xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Ban hành và tổ chức thực hiện 3 đề án về công tác tuyên giáo: nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. 2 đề án về công tác tổ chức: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Cao Bằng; nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên mới; rà soát, sàng lọc đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng giai đoạn 2021 - 2025. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, đảng viên, duy trì kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm thực hiện. Thành lập 2 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra trực tiếp đối với 4 tổ chức Đảng, 15 đồng chí diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thành lập 2 đoàn giám sát đối với 25 lượt tổ chức Đảng và 21 đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các huyện ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề án nông nghiệp thông minh. Qua đó, đã chỉ ra và kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng và các cá nhân liên quan khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị.
Hoạt động của các đoàn thể có nhiều đổi mới, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ mới. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt sau bầu cử.
Trước tác động của đại dịch Covid-19, bức tranh KT - XH của tỉnh vẫn có những điểm sáng, đây là nền tảng quan trọng, là động lực tinh thần cổ vũ Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới. Đạt được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thống nhất của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, chung tay bằng những việc làm, hành động cụ thể để đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

 
2(9)
 
Đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng có tổng chiều dài gần 5,9 km, đây là tuyến đường
hiện đại, đẹp nhất trong hệ thống giao thông tại tỉnh Cao Bằng. (ảnh minh họa)

QUYẾT TÂM ĐƯA CAO BẰNG PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG
Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm (2021 - 2025). Bên cạnh thuận lợi và cơ hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, nguy cơ kinh tế chậm phục hồi, suy giảm tăng trưởng. Dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp nếu không kiểm soát được sẽ khó khăn cho việc mở cửa trở lại. Cùng với đó là rủi ro lạm phát gia tăng; thiên tai, biến đổi khí hậu... sẽ tạo ra khó khăn và thách thức mới.
Trên cơ sở thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong năm 2021, Đảng bộ tỉnh đã chủ động xác định phương hướng, mục tiêu thực hiện trong năm 2022.
Để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra, đòi hỏi toàn Đảng bộ, các cấp, ngành kiên trì, quyết liệt thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” theo sự chỉ đạo của Trung ương và hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Các cấp, ngành cần phải xác định rõ phòng, chống dịch là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức phòng bệnh, chữa bệnh trong nhân dân; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bao phủ vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 toàn dân; đảm bảo thuốc điều trị Covid-19 để hỗ trợ người dân kịp thời; thường xuyên rà soát, điều chỉnh các phương án, kịch bản phòng, chống dịch đảm bảo phù hợp; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác để dịch bệnh lan rộng trên địa bàn tỉnh.
Hai là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đẩy mạnh thực hiện 3 chương trình trọng tâm và các nghị quyết của Tỉnh ủy đã ban hành trong năm 2021. Trong đó tiếp tục phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng thành phố Cao Bằng trở thành thành phố du lịch, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vai trò trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. Ban hành, triển khai các kế hoạch thực hiện các nội dung đột phá chiến lược nhằm tháo gỡ 3 điểm nghẽn, nút thắt, phát huy tối đa 5 lợi thế chính của tỉnh.
Ba là, chỉ đạo các cấp, ngành chủ động triển khai có hiệu quả các giải pháp kích cầu của Chính phủ nhằm phục hồi và phát triển KT - XH. Quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. Tập trung nguồn lực đầu tư cho Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng). Đẩy nhanh tiến độ thi công một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh và hoàn thành giải ngân vốn đầu tư. Hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án nông nghiệp thông minh, các chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Phát triển, mở rộng các sản phẩm OCOP; hỗ trợ để các dự án chăn nuôi tập trung sớm đi vào hoạt động và mở rộng quy mô sản xuất... Xây dựng các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống dịch bệnh, đói rét cho gia súc, gia cầm.
Bốn là, chú trọng khôi phục, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các nhà đầu tư chiến lược tham gia đầu tư vào tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chỉ đạo quyết liệt các biện pháp thu ngân sách, phấn đấu tăng thu ngân sách. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng một số ngành dịch vụ, du lịch có lợi thế, tập trung phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.
Năm là, chú trọng việc gắn kết hài hòa, hợp lý giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh và chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, từng bước xây dựng nền kinh tế số và xã hội số; thực hiện tốt các chính sách về y tế, chăm sóc sức khỏe người dân, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hết năm 2022 cơ bản hoàn thành mục tiêu trên địa bàn tỉnh không còn nhà tạm, nhà dột nát; xứng đáng với sự kỳ vọng của Trung ương khi lựa chọn tỉnh để thực hiện thí điểm về xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo. Thường xuyên củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung xử lý các vụ việc tồn đọng, kéo dài.
Sáu là, quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tích cực đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử xấu. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ; giải quyết chế độ, chính sách cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đề cao việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác dân vận; phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, tích cực vận động nhân dân tham gia phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.
Cùng chung niềm vui đón mừng năm mới Nhâm Dần 2022, với quyết tâm mới, niềm tin thắng lợi và hy vọng vào tương lai tươi sáng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, tự lực, tự cường vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần đưa Cao Bằng ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Tác giả: Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập35
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm32
  • Hôm nay7,975
  • Tháng hiện tại129,298
  • Tổng lượt truy cập7,401,033
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: vphdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn https://hdndcaobang.gov.vn/ khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây