Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

Thứ sáu - 16/07/2021 07:36
Ngày 16/7, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Dự Hội nghị có đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Các đồng chí: Đàm Thu Hằng, Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng; Hoàng Diệu Quang, Phó Chánh Văn phòng; Đoàn Thị Lê An, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.
Đ/c Đàm Thu Hằng - CVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh biểu dương các cá nhân tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2021
Đ/c Đàm Thu Hằng - CVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh biểu dương các cá nhân tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2021
Hội nghị đã nghe: báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021; báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo tổng kết phong trào thi đua trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 đã khẳng định: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ công tác đề ra; cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng đoàn kết, có ý thức tự giác và ý thức tổ chức kỷ luật trong công tác, tích cực đổi mới, cải tiến phương pháp lề lối làm việc. Tham mưu hiệu quả cho Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh trong công tác chuẩn bị kỳ họp, giám sát và các công tác khác; chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới trong công tác tham mưu, giúp việc phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; công tác phối hợp giữa Văn phòng với các Sở, ban, ngành, các huyện, Thành phố được duy trì thường xuyên. Đội ngũ cán bộ, công chức từng bước trưởng thành, các tổ chức chính trị, đoàn thể hoạt động có nề nếp. Cơ sở vật chất trang thiết bị Văn phòng tiếp tục được trang bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cụ thể như: 

Tham mưu phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh trong công tác xây dựng pháp luật; Từ 01/01 đến ngày 10/6/2021 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã phục vụ Đoàn ĐBQH  tiếp công dân được 4 cuộc, với 33 lượt công dân; tiếp nhận 16 đơn thư; phối hợp tham gia phục vụ tổ chức 20 hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 02 đơn vị bầu cử với 2.267 cử tri tham dự, có 99 ý kiến phát biểu; tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đảm bảo chu đáo, hiệu quả.

Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công 03 kỳ họp (kỳ họp Tổng kết HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; kỳ họp thứ 17(chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026); Văn phòng đã tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề; tham mưu, tổ chức 13 phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh...Công tác tham mưu, phục vụ tiếp xúc cử tri, công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện theo quy định; công tác thông tin tuyên truyền được duy trì ổn định.

Công tác Tổ chức cán bộ, Hành chính - Quản trị, Văn thư lưu trữ… được thực hiện đảm bảo; Văn phòng đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện cần thiết phục vụ tốt các nhiệm vụ công tác của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và các cơ quan của HĐND tỉnh. 

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Văn phòng tập trung làm tốt công tác tham mưu, giúp việc Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tổ chức thành công các kỳ họp bất thường và kỳ họp thường lệ cuối năm; tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, Thành phố năm 2021; Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND tỉnh 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; Tham mưu phục vụ các hoạt động giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên, hoạt động tiếp xúc cử tri và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục kiện toàn các phòng chuyên môn và đẩy mạnh việc bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Trao đổi, thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao kết quả Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời thảo luận, phân tích, làm rõ một số tồn tại hạn chế và nguyên nhân; từ đó thống nhất xác định các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nông Thanh Tùng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ của Văn phòng thời gian qua. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, Văn phòng cần chủ động hơn trong công tác tham mưu, phục vụ tốt hoạt động của Đoàn ĐBQH,  Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, trong đó chú trọng nâng chất lượng tổ chức các phiên họp, kỳ họp của HĐND tỉnh; duy trì hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; chủ động trong công tác thẩm tra, giám sát; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong muốn tập thể Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp… phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Tại Hội nghị đã biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua năm 2020; biểu dương các cá nhân tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2021 và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân có thành tích trong giai đoạn 2019 - 2020 theo quy định của công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, phát động thi đua 6 tháng cuối năm 2021.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cảm ơn ý kiến phát biểu, chỉ đạo, tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đoàn ĐBQH; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; đồng thời đánh giá, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, cố gắng trong công tác của công chức, người lao động Văn phòng trong 6 tháng đầu năm. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí yêu cầu công chức, người lao động của Văn phòng tiếp tục nâng cao tính chủ động, chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu; thường xuyên rà soát, cập nhận văn bản chính sách mới, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác; thực hiện nghiêm quy chế làm việc và nội quy cơ quan, phối hợp chặt chẽ, đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Tác giả: Nông Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay9,567
  • Tháng hiện tại95,026
  • Tổng lượt truy cập7,366,761
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: vphdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn https://hdndcaobang.gov.vn/ khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây