Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 95/2021/NQ-HĐND tại Sở Tài chính

Thứ năm - 09/05/2024 10:04
Chiều ngày 08/5/2021, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn và Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Bàn Quý Sơn, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn cùng giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 95/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương 2022, thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025; việc đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác, duy tu, bảo dưỡng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung giai đoạn 2018 - 2023 tại Sở Tài chính.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng phát biểu kết luận buổi giám sát.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng phát biểu kết luận buổi giám sát.
Sau khi Nghị quyết số 95/2021/NQ-HĐND ban hành, Sở Tài chính đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng phương án phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương hằng năm cho 61 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 10 huyện, thành phố với tổng kinh phí phân bổ giai đoạn năm 2022 - 2024 là 21.138 tỷ đồng, trong đó: kinh phí chi cho con người là 10.147 tỷ đồng; chi cho các hoạt động, nhiệm vụ đã có chế độ, định mức theo quy định là 7.272 tỷ đồng; chi cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo khả năng ngân sách địa phương 3.538 tỷ đồng. Việc thực hiện phân bổ ngân sách cơ bản bảo đảm tính công bằng, công khai, minh bạch; đảm bảo tuân thủ các tiêu chí phân bổ theo quy định.

Trong giai đoạn từ 2022 - 2024, Sở Tài chính đã tiến hành thanh tra được 6 cuộc/ 6 đơn vị, qua thanh tra phát hiện 5 đơn vị sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản công hoặc trong chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán và thực hiện tiết kiệm chống lãng phí với tổng số tiền, tài sản phát hiện sai phạm qua thanh tra là hơn 1,2 tỷ đồng.

Đối với nội dung đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác, duy tu, bảo dưỡng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung giai đoạn 2018 - 2023: Hiện nay, toàn tỉnh có 44 hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung được lập và trình thẩm tra, phê duyệt. Sở Tài chính đã thực hiện xong việc thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành của 5 dự án với tổng mức đầu tư trên 12,2 tỷ đồng, giá trị quyết toán được duyệt bằng 95,7% so với tổng mức đầu tư; có 3 hồ sơ của 03 dự án hoàn thành đang trong quá trình thẩm tra với tổng mức đầu tư là 16,1 tỷ đồng; số dự án công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung chưa nộp hồ sơ quyết toán là 36 công trình, với tổng mức đầu tư là 221,5 tỷ đồng, trong đó: 35 công trình thuộc Dự án chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư và 01 công trình thuộc dự án "Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn" - Tiểu dự án tỉnh Cao Bằng do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư.

Tại buổi làm việc, Thành viên 02 Đoàn giám sát đã trao đổi, đề nghị Sở Tài chính làm rõ một số nội dung: Việc chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị dự toán chi gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là chi định mức biên chế sự nghiệp giáo dục, chi hỗ trợ cho học sinh trường THPT Chuyên và trường Phổ thông DTNT trên địa bàn; việc trích tỷ lệ để lại chi hoạt động chung tại phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố. Định mức duy tu, sửa chữa đường trong khu vực cửa khẩu giữa Nghị quyết 95/2021/NQ-HĐND và Quyết định của UBND tỉnh chưa thống nhất, nên khó khăn trong thẩm định và phê duyệt dự toán; nguyên nhân, lý do không phân bổ tỷ lệ kinh phí không tự chủ cho Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng và Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo đúng Quyết định giao dự toán hằng năm. Đánh giá cụ thể kết quả, hạn chế của các công trình, giá nước, kinh phí duy tu, bảo dưỡng các công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh; làm rõ căn cứ xác định mức giá sử dụng nước sạch đối với các công trình cấp nước sinh hoạt nhỏ lẻ, phân tán…

Sở Tài chính kiến nghị: Tăng định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025, nhất là xem xét tăng mức phân bổ đối với các tỉnh nghèo dân số thấp như tỉnh Cao Bằng; xem xét bổ sung các tiêu chí phân bổ phù hợp với đặc thù địa phương trên từng lĩnh vực. Đối với HĐND tỉnh, tiếp tục chỉ đạo, giám sát tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách Nhà nước chặt chẽ, đúng chế độ quy định; hạn chế ban hành Nghị quyết thực hiện chế độ, chính sách thuộc thẩm quyền của đị phương khi chưa xác định được nguồn lực thực hiện. Đề nghị các cấp, ngành chủ động xây dựng dự toán hằng năm đầy đủ theo nhu cầu kinh phí, nhiệm vụ được giao; tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định trong lĩnh vực tài chính – ngân sách.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc cá quy định trong công tác quyết toán hoàn thành dự án; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan không thực hiện đúng quy định về quyết toán dự án hoàn thành. Kiện toàn và chấn chỉnh hoạt động của bộ máy thẩm tra quyết toán vốn các cấp; đẩy nhanh việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP, ngày 11/11/2021 của Chính phủ. Các chủ đầu tư rà soát, thực hiện dứt điểm các khoản công nợ phải thu, phải trả đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệ quyết toán dự án hoàn thành; khẩn trương lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành và gửi hồ sơ dự án về sở theo quy định đối với 36 công trình chưa nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng đề nghị: Sở Tài chính làm rõ hơn một số nội dung giao bổ sung dự toán hằng năm, nhất là việc sai sót, phát hiện trong thẩm định phê duyệt quyết toán thực hiện Nghị quyết số 95/2021/NQ-HĐND và việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác, duy tu, bảo dưỡng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh. Chủ động hướng dẫn đối với nội dung giao cho cấp huyện chủ động phân bổ đến các đơn vị dự toán cấp huyện, tránh trường hợp các huyện thực hiện không thống nhất (kinh phí bảo đảm xã hội; kinh phí kiến thiết thị chính; kinh phí sự nghiệp môi trường…) như hiện nay, dẫn đến khi phát sinh loại việc này ở cấp xã không có kinh phí thực hiện; tham mưu phân bổ dự toán và giao bổ sung dự toán hằng năm đảm bảo hài hòa giữa các đơn vị, địa phương… Chủ động tham mưu thêm cho UBND tỉnh trong trình HĐND tỉnh xin xin ý kiến giao kinh phí bổ sung kịp thời hơn, cần thông tin sớm để các cơ quan liên quan cùng có thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Đối với các công trình nước sạch nông thôn, đề nghị Sở Tài chính tiếp tục tham mưu cho tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước, xác định kinh phí duy tu sửa chữa, quản lý hồ sơ các công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành và gửi hồ sơ đối với 36 công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung chưa nộp hồ sơ.

Các ý kiến kiến nghị của Sở Tài chính, Đoàn giám sát tiếp thu và có sẽ có trao đổi, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền cùng xem xét, giải quyết theo quy định./. 

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay2,181
  • Tháng hiện tại140,264
  • Tổng lượt truy cập7,065,777
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: hdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn hdnd.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây