Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII: Tổ chức phiên họp thảo luận tại Tổ

Thứ bảy - 11/12/2021 07:33
Chiều 8/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII, các đại biểu chia 3 tổ thảo luận về các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.
Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII: Tổ chức phiên họp thảo luận tại Tổ
Phát biểu tại tổ, các đại biểu bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt được trong phát triển KT - XH của tỉnh năm 2021, cho thấy nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân, đặc biệt là những thành quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung: Kết quả phát triển KT - XH, hạn chế, tồn tại trong thực hiện các chỉ tiêu KT - XH của tỉnh; đề xuất, kiến nghị phương hướng, các giải pháp phát triển KT - XH năm 2022. Đối với các dự thảo nghị quyết, các đại biểu rà soát phù hợp với tình hình chung, tình hình địa phương, tính khả thi…
Đại biểu Công Văn Hưu đánh giá cao vai trò tham mưu của các cơ quan chuyên môn giúp việc UBND tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ năm 2021. Năm 2022, với việc đề ra mục tiêu tổng sản phẩm GRDP tăng 8%, UBND tỉnh làm rõ kịch bản cụ thể về tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên. Cần đánh giá tiến độ và tập trung các nguồn lực thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo; tỉnh ưu tiên dồn lực đầu tư vốn thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt hơn, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ.
Một số nội dung trong báo cáo trả lời‎ kiến nghị của cử tri tại kỳ họp còn chung chung, chưa sát thực, không làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, chưa đáp ứng mong đợi của cử tri....; đề nghị các ban HĐND tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đặc biệt là công tác giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trong thời gian tới.
ha nhat le XEUV
                          Đại biểu Hà Nhật Lệ.
Đại biểu Hà Nhật Lệ cho rằng: Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu phát triển KT - XH năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 cần làm sâu hơn về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, xác định rõ, cụ thể phương hướng, nhiệm vụ trong việc tăng cường công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn; đánh giá, bổ sung thêm một số cây thế mạnh của địa phương (hồi, trúc sào, quế…), góp phần duy trì và nâng cao sản lượng, đem lại nguồn lợi lâu dài cho người dân; bổ sung thêm chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát vào các chỉ tiêu phát triển KT - XH năm 2022. Đối với vấn đề thực hiện quy hoạch phát triển tỉnh và thực hiện quy hoạch xây dựng một số huyện để xác định phát triển đô thị, cần đưa ra lộ trình triển khai lập quy hoạch theo từng cấp cụ thể, các căn cứ và quy trình lập quy hoạch; việc quy hoạch phải bám sát quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh, có tính định hướng chiến lược, đảm bảo khả thi, tránh vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện sau này.
Đại biểu Hoàng Văn Bảo đề nghị: Đối với sản xuất nông, lâm nghiệp, cây, con giống là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định năng suất, chất lượng cây trồng, tỉnh nên quan tâm nghiên cứu đầu tư các điều kiện để thực hiện chọn tạo, sản xuất, quản lý giống cây trồng theo công nghệ tiên tiến (nuôi cấy mô)… nhằm tạo ra bộ giống đa dạng áp dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của ngành nông nghiệp địa phương. Tỉnh xem xét phương án, cơ chế hỗ trợ có thời hạn trong phát triển sản xuất, tạo thu nhập bền vững cho người dân các hộ khó khăn thuộc xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Ngành giáo dục tăng cường trách nhiệm trong quản lý, thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi tại các cơ sở giáo dục, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục để xảy ra tình trạng thu sai quy định.
sam minh ho HFWB
                              Đại biểu Sầm Minh Hồ.
Đại biểu Sầm Minh Hồ bày tỏ nhất trí với nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển KT - XH năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tuy nhiên, cần đánh giá sâu, đúng, trúng và toàn diện hơn nữa, mạnh dạn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém từ thực tế. Từ đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp rõ nét để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển KT - XH của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Trong báo cáo giải trình trả lời các kiến nghị của cử tri, các vấn đề thực hiện dự án liên quan đến đất đai kéo dài, không làm rõ được vướng mắc và trách nhiệm của các bên, đã nêu tại nhiều kỳ họp HĐND tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa được UBND tỉnh giải quyết dứt điểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, khiếu kiện kéo dài. Đề nghị đưa ra chỉ đạo, định hướng giải quyết có lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể, làm rõ trách nhiệm thuộc về ai. 
Đối với vấn đề bảo vệ, quản lý tài nguyên - môi trường còn nhiều bất cập, đặc biệt là trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản, có nhiều vụ việc (không thực hiện đúng quy trình xử lý rác thải gây ô nhiễm môi trường, sử dụng lao động và tai nạn lao động tại các điểm mỏ, khai khoáng…) gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, có yếu tố vi phạm pháp luật. Đề nghị cần chỉ đạo quyết liệt đối với các cấp, ngành, địa phương để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường; quyết liệt trong chỉ đạo để ngăn chặn và xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp cũng như các trường hợp vi phạm.
nong thanh tung ZUAU
              Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng.
Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng, trong báo cáo của UBND tỉnh cần nêu rõ hơn những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân chủ quan, khách quan trong việc giải ngân một số dự án đầu tư công và dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm; đồng thời làm rõ trách nhiệm cụ thể trong vấn đề này đối với từng dự án, sở, ngành, địa phương. Từ đó, đưa ra các giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Liên quan đến các chỉ tiêu năm 2022, để đạt mục tiêu thu ngân sách khoảng hơn 2.000 tỷ đồng (tăng trên 10%), chủ yếu thu từ đất thì cần có giải pháp cụ thể, phù hợp, đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc của UBND tỉnh xây dựng các địa chỉ, vị trí có khả năng thu từ đầu năm.
Đồng chí cơ bản nhất trí với dự thảo các nghị quyết, tuy nhiên, về Dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp chính quyền địa phương năm 2022, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh chủ động trình HĐND tỉnh về quy định điều chỉnh một số chỉ tiêu phù hợp, đặc biệt là phân cấp nguồn thu từ đất để khuyến khích cho cấp huyện, vừa để tạo nguồn thu tốt hơn cho địa phương. 
Đại biểu Nguyễn Hùng Cường: Đề nghị UBND tỉnh đánh giá việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính chấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh, nhất là kết quả việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư sau sáp nhập các đơn vị hành chính.
Theo báo cáo năm 2021, công tác xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh bị Tòa án nhân dân cấp cao hủy 4 vụ án; tòa án nhân dân cấp huyện bị xử và bị hủy 21 vụ. Đề nghị UBND tỉnh kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cũng như giải pháp nâng cao trách nhiệm của đội ngũ thẩm phán trong công tác xét xử. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa trong lĩnh vực an tinh tôn giáo, dân tộc, an ninh mạng và có các giải pháp đấu tranh tích cực, hiệu quả đối với hoạt động của các tổ chức “tín dụng đen” trên địa bàn, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
hoang thi binh
Đại biểu Hoàng Thị Bình.
Đại biểu Hoàng Thị Bình cho rằng, hiện nay, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp dân còn hạn chế, cần giải quyết dứt điểm một số vụ việc kéo dài. Quan tâm đối với các huyện sáp nhập, việc phân bổ chi ngân sách hài hòa; chú trọng đến chất lượng đào tạo nghề cho người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn.
Về Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, cần xem xét, cân nhắc khả năng nguồn lực, cân đối và phân bổ nguồn ngân sách đáp ứng yêu cầu của ngành. Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, trên thực tế, việc thực hiện cơ chế "một cửa" ở một số cơ quan, đơn vị các cấp còn hình thức, chưa thực chất, việc xử lý, giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức ở một số lĩnh vực còn chậm; việc chấp hành các quy định hành chính tại một số cơ quan, đơn vị ở các cấp chưa nghiêm, đánh giá chất lượng cán bộ chưa sát... Các xã sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, người dân không được hưởng chế độ hỗ trợ về bảo hiểm y tế như trước, nhiều hộ gia đình gặp khó khăn trong công tác khám, chữa bệnh. Trước tình trạng hôn nhân cận huyết thống có dấu hiệu tăng ở những vùng KT - XH còn khó khăn, cần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về hôn nhân gia đình.
Đối với Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh, đánh giá chưa thực sự đầy đủ, cần bổ sung hỗ trợ công tác tuyên truyền thay đổi nhận thức của người dân, từ phong tục, tập quán, nếp sinh hoạt...


 

Tác giả: Thanh Loan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm38
  • Hôm nay5,524
  • Tháng hiện tại118,307
  • Tổng lượt truy cập7,390,042
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: vphdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn https://hdndcaobang.gov.vn/ khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây