Đại biểu La Ngọc Thoáng – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng tham gia ý kiến thảo luận Luật tổ chức Chính quyền địa phương

Ngày 24/11 Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương, ông La Ngọc Thoáng – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng đã tham gia ý kiến thảo luận. Đại biểu cơ bản tán thành với nội dung dự thảo luật và báo cáo giải trình tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời có một số ý kiến góp ý để góp phần hoàn thiện dự thảo luật.
       Ngày 24/11 Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương, ông La Ngọc Thoáng – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng đã tham gia ý kiến thảo luận. Đại biểu cơ bản tán thành với nội dung dự thảo luật và báo cáo giải trình tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời có một số ý kiến góp ý để góp phần hoàn thiện dự thảo luật.

Đại biểu La ngọc Thoáng tham gia ý kiến Luật tổ chức chính quyền địa phương

Về cơ cấu, tổ chức của Hội đồng nhân dân (Điều 49)

        Đại biểu cho rằng, so với Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân năm 2003 thì Cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân trong dự thảo được xác định rõ, gồm: Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban hội đồng nhân dân và các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân. Theo đúng tinh thần của điều luật này thì chúng ta hiểu là: các đại biểu Hội đồng nhân dân đều là thành viên của một bộ phận cấu thành Hội đồng nhân dân và chỉ hoạt động dưới danh nghĩa tập thể. Trong khi đó dự án Luật quy định đại biểu Hội đồng nhân dân có đầy đủ quyền năng và trách nhiệm để hoạt động độc lập. Nếu quy định như trên thì đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ không thể tự mình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình mà phải hoạt động thông qua hoạt động của Thường trực, các ban, tổ. Quy định này cũng mâu thuẫn với Điều 50, cụ thể: hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân được đánh giá thông qua hiệu quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân, các Ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân. Do đó đại biểu La Ngọc Thoáng đề nghị bổ sung: đại biểu Hội đồng nhân dân vào cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân.

         Về hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân (Điều 50) được bảo đảm bằng hoạt động của các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân đân. Theo đại biểu, so với Luật 2003, chúng ta thêm tổ đại biểu hội đồng nhân dân và bỏ Ủy ban nhân dân. Quy định như vậy là chưa thuyết phục và bỏ sót hoạt động của một chủ thể quan trọng là Ủy ban nhân dân. Chúng ta đã xác định rõ: Ủy ban nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân về kết quả thực thi nhiệm vụ. Một nghị quyết của Hội đồng nhân dân ban hành để đi vào cuộc sống phải do Ủy ban nhân dân triển khai, thực hiện. Cách thức, kết quả thực hiện chính sách đó là cơ sở khẳng định chính sách đó là tốt hay không. Nếu tách bạch khâu ban hành văn bản pháp luật của Hội đồng nhân dân và khâu thực hiện của Ủy ban nhân dân thì việc đánh giá hết sức phiến diện. Chưa kể bên cạnh đó, thành viên của Ủy ban nhân dân là do Hội đồng nhân dân bầu ra. Do đó, đại biểu đề nghị bổ sung hoạt động của Ủy ban nhân dân vào khoản 2 Điều 50.

Về quy định. Thường trực Hội đồng nhân dân (Mục 4)

           Dự thảo quy định: Thường trực Hội đồng nhân dân hoạt động giữa hai kỳ họp, cơ cấu thành viên và chế độ hoạt động gần giống một Ủy ban thường vụ Quốc hội thu nhỏ. Nhưng bất cập là Thường trực Hội đồng nhân dân lại không được coi là một cơ quan của Hội đồng nhân dân mà chỉ là một bộ phận cấu thành Hội đồng nhân dân. Cho nên dù cơ cấu thành viên và nguyên tắc hoạt động tương đối rõ ràng, nhưng so với Luật 2003 chức năng nhiệm vụ không có gì đột phá. Như vậy khó hy vọng về sự phát huy hơn nữa vai trò của Thường trực hội đồng nhân dân với tư cách là đại diện thường trực của Hội đồng nhân dân giữa hai kỳ họp (như Ủy ban thường vụ Quốc hội đã phát huy được giữa hai kì họp Quốc hội). Báo cáo tổng kết thi hành Luật 2003 cho thấy kỳ họp Hội đồng nhân dân đa phần chỉ diễn ra 3 – 4 ngày (trừ một số thành phố lớn diễn ra từ 5 – 7 ngày), thêm kỳ họp bất thường (chủ yếu là 1 ngày) thì tổng thể chỉ có 3 – 4 kỳ họp trong 1 năm, khối lượng công việc thực sự quá tải. Trong khi hầu hết đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm. Ngược lại, hơn 330 ngày còn lại là hoạt động của Thường trực của Hội đồng nhân dân. Cho nên khi Ủy ban nhân dân cần trình Hội đồng nhân dân ban hành nghị quyết để phục vụ hoạt động quản lý thì chưa đến kỳ họp Hội đồng nhân dân. Do đó khoản 3 Điều 38 dự thảo mới dự liệu: Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân có thể ban hành quyết định (không cần trình Hội đồng nhân dân cho ý kiến) và chỉ cần thông báo cho Thường trực Hội đồng nhân dân để báo cáo kỳ họp Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất là được. Quy định như vậy dễ dẫn đến lạm quyền và làm ảnh hưởng đến vị trí quyền lực và vai trò của Hội đồng nhân dân trong việc quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương.

Từ những phân tích trên, đại biểu La Ngọc Thoáng đề nghị:

- Thứ nhất, Ban soạn thảo cần nghiên cứu, xác định rõ địa vị pháp lý của Thường trực Hội đồng nhân dân (kể cả các Ban của Hội đồng nhân dân). Dự thảo luật đã vận dụng mô hình của Ủy ban thường vụ Quốc hội vào đổi mới cơ cấu của Thường trực Hội đồng nhân dân thì việc xác  định địa vị cho danh chính với việc trao thêm quyền năng. Cơ quan chấp hành có các cơ quan tham mưu, giúp việc thì Hội đồng nhân dân có các cơ quan đại diện, giám sát trong thời gian không họp là hợp lý (Các cơ quan này vẫn sử dụng con dấu của Hội đồng nhân dân trong quá trình ban hành văn bản). Điều này cũng tương thích với luật lập pháp của một số nước xung quanh chúng ta.

- Thứ hai, bổ sung thẩm quyền của Thường trực Hội đồng nhân dân ban hành nghị quyết về một số lĩnh vực hoặc theo đề nghị của Ủy ban nhân dân trong trường hợp cần thiết phải ban hành ngay và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất. Bổ sung này làm cho Luật chính quyền địa phương tương thích với Luật lập pháp của một số nước. Đồng thời đề nghị bỏ khoản 3 Điều 28 dự thảo Luật.

Tác giả bài viết: Đoàn Trọng Hùng