BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh, khóa XV

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh ! Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách quý và toàn thể cử tri !
BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh, khóa XV
Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu Bế mạc Kỳ họp

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh !
Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách quý và toàn thể cử tri !

 
Sau 03 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, HĐND tỉnh đã hoàn thành nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 7. 
Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp, các vị đại biểu đã tập trung thảo luận dân chủ, tâm huyết, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực. Kỳ họp đã thống nhất đánh giá trong năm 2013, mặc dù chịu nhiều áp lực lớn từ khó khăn, thách thức của nền kinh tế cả nước, tỉnh ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do quy mô nền kinh tế nhỏ, sức cạnh tranh thấp; các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc duy trì và mở rộng sản xuất; đầu tư công giảm. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, bất lợi ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân.
Nhưng với nỗ lực, quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kết quả đạt được tương đối khả quan. Tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định và có bước phát triển. Kết quả có 13/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, đặc biệt lần đầu tiên tỉnh ta thu ngân sách đạt trên 1000 tỷ đồng; kim ngạch XNK tăng 89,4%, tổng giá trị hàng hóa XNK qua địa bàn đạt gần 2 tỷ USD, giá trị kim ngạch XNK đạt trên 463 triệu USD tăng cao hơn cùng kỳ năm trước; tổng sản lượng lương thực tăng 7% so với kế hoạch. Tổng nguồn vốn quản lý và huy động so với năm 2012 tăng 12,4% đáp ứng cơ bản nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh trong khu vực nông nghiệp, nông thôn và hỗ trợ doanh nghiệp.
Các dự án trọng điểm về xây dựng cơ bản, giao thông tiếp tục được đầu tư, như : các tuyến đường đến các khu du lịch trọng điểm, các cửa khẩu, tuyến đường Hồ Chí Minh, tuyến đường từ Thành phố đến Pác bó, đường 206 đến thác Bản giốc đã cơ bản hoàn  thành đã phát huy hiệu quả. Một số dự án trọng điểm như khu đô thị Đề Thám, Trung tâm hội nghị của tỉnh, đường giao thông ra các cửa khẩu phụ, lối mở, khu kinh tế, khu du lịch và các công trình quan trọng khác đang tiếp tục được triển khai.  Lĩnh vực Văn hóa - xã hội tiếp tục  phát triển và đạt được nhiều tiến bộ, tình hình thực hiện phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi và xây dựng trường chuẩn quốc gia thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh, kết quả thực hiện chỉ tiêu nếp sống văn hóa đạt kế hoạch đề ra. Hạ tầng du lịch được quan tâm đầu tư và phát huy hiệu quả, số lượng khách và doanh thu từ hoạt động du lịch tăng cao hơn năm trước. Công tác quốc phòng - an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, kết quả đấu tranh xóa "nhà đòn" của tổ chức bất hợp pháp Dương văn Mình đạt kết quả tốt; số vụ tại nạn giao thông giảm nhiều so với năm trước; hoạt động đối ngoại, và các mặt công tác khác đạt được những kết quả nhất định; công tác xây dựng Đảng, chính quyền được tăng cường, lần đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu xóa xóm trắng chi bộ trên địa bàn tỉnh. Những kết quả đó đã tạo tiền đề thuận lợi cơ bản cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo.
Tuy nhiên, qua thảo luận, qua ý kiến chất vấn của đại biểu và ý kiến kiến nghị của UBMTTQ các cấp và cử tri, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh ta năm qua nổi lên một số vấn đề tồn tại cần quan tâm. Các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế; sản xuất Công nghiệp; diện tích, sản lượng một số cây trồng, độ che phủ rừng...chưa đạt kế hoạch. Một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chưa vượt qua được những khó khăn, tuy vẫn duy trì hoạt động nhưng sản lượng và hiệu quả sản xuất đạt thấp.
Các dự án đầu tư phát triển công nghiệp tiến độ triển khai chậm, một số dự án phải dừng lại do khó khăn về tài chính, nhất là các dự án về Thủy điện; các nhà máy chế biến khoáng sản , tiêu thụ sản phẩm chậm. Thị trường hàng hóa trên địa bàn cơ bản ổn định nhưng giá một số mặt hàng thiết yếu tăng, làm ảnh hưởng đến sản xuất - kinh doanh và đời sống của nhân dân. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, giao thông tuy đã có chuyển biến so với các năm trước nhưng một số vấn đề tồn tại khắc phục còn chậm, quy trình, thủ tục đầu tư còn rườm rà, năng lực của các đơn vị tư vấn thiết kế còn yếu nên lập dự án thiết kế còn chậm, còn sai sót phải điều chỉnh, bổ sung nhiều; công tác quản lý, giám sát, đôn đốc, tổ chức nghiệm thu, quyết toán của một số chủ đầu tư còn thiếu tích cực, chưa kiên quyết xử lý các nhà thầu vi phạm hợp đồng nên tiến độ triển khai các dự án còn chậm và kết quả giải ngân đạt thấp, ảnh hưởng đến cuộc sống của một bộ phận dân cư trong vùng dự án; công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều vướng mắc. Giá trị kim ngạch XNK tăng cao so với kế hoạch nhưng vẫn chưa thật sự bền vững, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu như đường giao thông, bến bãi, kho trạm trung chuyển hàng hóa... triển khai tiến độ còn rất chậm, công tác quản lý XNK, quản lý các khu kinh tế cửa khẩu, quản lý phương tiện vận tải quá khổ, quá tải còn nhiều vấn đề phải quan tâm phối hợp giải quyết.
Cơ cấu thu ngân sách chưa đảm bảo cân đối và vững chắc giữa các lĩnh vực, tuy thu ngân sách thực hiện vượt kế hoạch nhưng nhiều khoản nợ đọng chưa thu được còn cao, một số đơn vị có số thu lớn  chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Công tác triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo nhanh, bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới ở một số xã điểm đã có chuyển biến tích cực nhưng xét về tổng thể còn gặp rất nhiều khó khăn, tiến độ chậm. Vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động, cho sinh viên mới ra trường còn nhiều hạn chế, gây bức xúc trong nhân dân.
Tình hình an ninh trật tự  ở nông thôn một số nơi diễn biến phức tạp, số vụ phạm pháp hình sự và số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm trước. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh còn chậm; các lĩnh vực khác tuy có mặt tiến bộ hơn nhưng còn một số vấn đề tồn tại, hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân chủ quan của những hạn chế nêu trên là do công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa  thực sự kịp thời, hiệu quả; sự phối hợp chưa đồng bộ; trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa cao; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật chưa sâu rộng, một bộ phận nhân dân chưa nhận thức đầy đủ, đúng đắn về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Thưa các vị đại biểu !
Kết quả đạt được trong năm 2013 là rất quan trọng. Tuy nhiên, nhiệm vụ còn lại trong những năm tiếp theo của kế hoạch 5 năm còn rất nặng nề, khó khăn, thách thức còn nhiều vì vậy đòi hỏi công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp, các ngành cần phải được tăng cường quyết liệt và phối hợp đồng bộ hơn nữa; cán bộ, nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp cần tích cực, chủ động chung tay góp sức để tỉnh ta thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp này. Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong và lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và đón nhận Bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt đối với khu rằng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên bình.
 
Tại kỳ họp này hoạt động chất vấn diễn ra trong không khí nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ, mang tính đối thoại cao giữa đại biểu và người được chất vấn, 16 câu hỏi chất vấn của đại biểu được nêu ra tập trung vào những vấn đề bức xúc của địa phương được đông đảo cử tri quan tâm. UBND tỉnh và 09 lãnh đạo các sở, ngành đã trả lời, giải trình đúng trọng tâm và nhận rõ trách nhiệm của mình với đại biểu và cử tri.  Đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành  tiếp tục nghiên cứu đề ra các giải pháp phù hợp để giải quyết có hiệu quả 6 vấn đề đã được kết luận tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Khẩn trương triển khai thực hiện 13 Nghị quyết HĐND tỉnh vừa được thông qua, nhất là Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, Nghị quyết điều chỉnh, sửa đổi Nghị quyết 35 về nguyên tắc phân bổ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015, Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương năm 2014, Nghị quyết về quy hoạch xây dựng vùng phia Oắc - phia Đén giai đoạn 2013 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và một số nghị quyết khác. Quan tâm giải quyết kịp thời những ý kiến kiến nghị của cử tri, ý kiến của UBMTTQ và đại biểu HĐND tỉnh nêu ra tại kỳ họp này.
Đối với HĐND tỉnh, trong năm 2013 hoạt động của HĐND tỉnh đã có sự đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động trên một số mặt, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Tôi đề nghị các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nâng cao chất lượng các hoạt động của HĐND, bám sát tình hình thực tiễn, đề xuất những giải pháp khả thi trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục giám sát tình hình thực hiện những nội dung đã thảo luận và chất vấn tại  kỳ họp, phát hiện sớm những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực, kiến nghị với các cấp, các ngành giải quyết kịp thời.
Thưa các vị đại biểu !
Mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách phía trước, song với tinh thần phát huy những kết quả đạt được và nhận rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong năm 2013, đề ra những giải pháp tích cực, cộng với sự quyết tâm cao của hệ thống chính trị, của nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp, chúng ta tin tưởng rằng trong năm 2014 kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội và các mặt công tác khác sẽ đạt kết quả cao hơn.
Trên tinh thần đó, thay mặt HĐND tỉnh tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng với các cấp, các ngành vượt qua khó khăn,  tiếp tục thi đua phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng cảm ơn UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan đã có nhiều cố gắng chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp, cảm ơn Ban Thường trực UBMTTQ các cấp và đông đảo đồng bào cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến cho kỳ họp. Xin cảm ơn các cơ quan báo, đài đã theo dõi, đưa tin về kết quả kỳ họp.
Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới năm 2014 Xin chúc các vị đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh ta lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 7. Xin trân trọng cảm ơn ./.