Ban Pháp chế HĐND tỉnh Giám sát tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Thực hiện theo chương trình giám sát của HĐND tỉnh, từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 6 năm 2017. Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Đức Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
         Thực hiện theo chương trình giám sát của HĐND tỉnh, từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 6 năm 2017. Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Đức Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại diện UB MTTQ tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.

         Theo Kế hoạch giám sát đã đề ra, Đoàn giám sát đã tiến hành làm việc với UBND thành phố Cao Bằng, sở Tài nguyên – Môi trường, Thanh tra tỉnh; trước đó vào các ngày 22 và 23/5/2017, lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế dã có các cuộc khảo sát tại các huyện Trùng Khánh, Quảng Uyên và Hòa An về nội dung này.


Ông Hoàng Đức Hậu kết luận buổi giám sát tại Thành phố Cao Bằng
 
           Qua kết quả khảo sát, giám sát cho thấy: Với sự chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và nỗ lực của ngành chuyên môn, tới nay việc cấp GCNQSDĐ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu theo Nghị quyết 30/2012/QH13 và Chỉ thị 05/CT-TTg, ngày 4/4/2013, của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tỉnh đã hiện được 129.255/142.076 hộ đạt tỷ lệ 90.98%; trong đó đất sản suất nông nghiệp cấp được 79.708,29 ha, đạt tỷ lệ 86,78%, đất ở cấp được 4247,2ha/4469,85 ha đạt tỷ lệ 95,02%, đất lâm nghiệp cấp được 425.610,6 ha/469.458,1ha dạt tỷ lệ 90,6%. Cấp đổi lại GCNQSDĐ từ 01/01/2015 đến 31/3/2017 cho 5.468 đạt tỷ lệ 100% nhu cầu cần cấp của hộ gia đình. Về cấp phát GCNQSDĐ, tính đến 31/3/2017 đã phát được 403.448/444.828 GCNQSDĐ bằng 90,6% số  GCNQSDĐ đã ký. Về số đơn thư liên quan đến khiếu nại tố cáo về cấp GCNQSDĐ từ 01/01/2015 đến 24/5/2015 là 22 đơn đã giải quyết 15 đơn, số còn lại đang tiếp tục thụ lý.

          Tuy đã đạt một số kết quả nói trên, song qua giám sát cho thấy: Kết quả việc GCNQSDĐ lần đầu cho hộ gia đình còn rất chậm so với Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; tình trạng GCNQSDĐ sai sót về mặt kỹ thuật còn khá cao; số GCNQSDĐ chưa phát được đến hộ gia đình còn khá lớn; chưa thực hiện được việc cấp giấy chứng nhận tài sản trên đất; công tác cải cách thủ tục hành chính chưa được cải thiện đáng kể, mức độ hài lòng của người dân về công tác này chưa cao; công tác cập nhất biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính chưa được quan tâm thực hiện, nhiều hồ sơ thất lạc; việc đo đạc, lập biên bản giáp ranh để vẽ sơ đồ đất làm cơ sở cấp GCNQSDĐ còn nhiều sai sót, nên dẫn đến nhiều tranh chấp, khiếu kiện phức tạp; hoạt động của Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở cấp huyện còn nhiều bất cập…

         Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do Cao Bằng có những đặc điểm riêng về lịch sử đất đai để lại, do nhận thức của người dân còn hạn chế, nhiều hộ gia đình ở vùng sâu, vùng cao chưa nhận thức được tầm quan trọng của GCNQSDĐ nên thiếu hợp tác hoặc không làm các thủ tục liên quan; Cao Bằng là tỉnh nghèo, kinh phí của địa phương phục vụ cho công tác này rất hạn chế (đến nay tỉnh còn thiếu khoảng 95 tỷ đồng để chi trả cho công tác này nhưng chưa có nguồn để thực hiện). Ngoài ra các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai thường xuyên thay đổi và còn có những điểm chưa cụ thể, sung đột lẫn nhau, rất khó khăn cho quá trình vận dụng thực tế ở địa phương…

         Tại các buổi làm việc với các địa phương và các ngành về công tác này, các thành viên Đoàn giám sát đã tham gia nhiều ý kiến, làm rõ thêm những tồn tại hạn chế và đề xuất một số giải pháp cần khắc phục như: Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền các quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước về đất đai, nhất là việc GCNQSDĐ để người dân hiểu và có sự cộng tác đắc lực; UBND các cấp và ngành chức năng cần sớm khắc phục những tồn tại hạn chế về công tác này thời gian vừa qua để hoàn thành mục tiêu cấp GCNQSDĐ lần đầu cho tất cả các hộ gia đình và tổ chức có nhu cầu trên địa bàn theo chỉ đạo của Chính Phủ; sở Tài nguyên – Môi trường cần sớm tham mưu cho UBND tỉnh, ban hành quy định về Cơ chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan, theo thông tư 15/2015/TTLB, ngày 4/4/2015 của Liên bộ, để giải quyết những tồn tại trong quan hệ công tác của bộ phận này ở các địa phương; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ hành chính, đặc biệt làm rõ thẩm quyền về việc đo đạc, lập biên bản xác định ranh giới đất của cán bộ địa chính xã, phường và cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để tháo gỡ những khó khăn ban đầu về làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ và chấn chỉnh ngay những biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà ở một số cán bộ công chức trong quá trình giải quyết thủ tục cấp GCNQSDĐ cho người dân. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư liên quan đến việc GCNQSDĐ để không phát sinh các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

           Đối với một số kiến nghị của các địa phương và sở, ngành thuộc thẩm quyền của Trung ương, của tỉnh, đoàn giám sát ghi nhận và sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.
 

Tác giả bài viết: Bình Lợi