Đại biểu Đinh Thi Mai Lan phát biểu góp ý vào Luật nhà ở (sửa đổi)

Sáng ngày 18/6, Quốc hội tiếp tục phiên họp tại hội trường để biểu quyết thông qua Luật đầu tư công và thảo luận góp ý vào dự thảo Luật nhà ở.
             Sáng ngày 18/6, Quốc hội tiếp tục phiên họp tại hội trường để biểu quyết thông qua Luật đầu tư công và thảo luận góp ý vào dự thảo Luật nhà ở.

              Phát biểu góp ý vào Luật nhà ở, bà Đinh Thị Mai Lan - Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Cao Bằng cho rằng: Tình trạng lộn xộn trong quy hoạch, xây dựng nhà ở từ thành thị đến nông thôn ở nước ta đã diễn ra trong một thời gian dài. Hệ quả của nó là đã hình thành những khu nhà chắp vá, ổ chuột; kể cả nhà ở tại các khu đô thị mới cũng chưa được quản lý tốt. Do vậy, cần có một cuộc thay đổi mạnh mẽ, tổng thể và nhất quán hơn về chính sách nhà ở, không chỉ tạo ra sự hợp lý giữa nhu cầu và điều kiện đất nước mà còn mang tính định hướng cho các mục tiêu trong tương lai. Đại biểu đánh giá dự thảo luật lần này mới chỉ dừng lại ở việc khắc phục những hạn chế về thủ tục trong luật hiện hành mà chưa quan tâm đến việc cải thiện diện mạo nhà ở từ đô thị đến nông thôn. Đại biểu đề nghị, trước hết trong dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi) lần này phải xác định được những mục tiêu ưu tiên. Đó là ưu tiên phát triển loại hình nhà ở chủ đạo là các khu dân cư tập trung, chung cư, hạn chế dần việc xây dựng nhà ở cá nhân, đặc biệt là nhà tự phát. Tiếp theo, nên làm rõ mối liên hệ, yêu cầu về chất lượng giữa quy hoạch, cơ sở hạ tầng và công trình nhà ở. Làm rõ những yêu cầu riêng biệt giữa nhà ở nông thôn và đô thị phù hợp với đặc điểm của mỗi khu vực. Đồng thời, quy định cụ thể thẩm quyền của từng ngành, từng cấp trong việc quản lý, thanh tra và xử lý hành vi vi phạm.

Đại biểu Đinh Thị Mai Lan góp ý dự thảo Luật nhà ở
          Đại biểu nhất trí với qui định tại Điều 13 của dự thảo, công nhận thời điểm sở hữu đối với nhà ở là thời điểm giữa các bên đã thoả thuận hay đã thực hiện xong nghĩa vụ mua bán, tặng cho hoặc từ thời điểm mở thừa kế theo quy định của pháp luật về thừa kế. Quy định như vậy sẽ tạo thuận lợi cho các chủ thể thực hiện đầy đủ quyền sở hữu của mình khi thực hiện xong các giao dịch, đồng thời hạn chế được rủi ro cho nguời nhận quyền sở hữu nhà ở khi chưa được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, nhất là trong điều kiện thủ tục này còn nhiều bất cập, phức tạp.
          Tuy nhiên, để người nhận sở hữu thực hiện một cách đầy đủ và thuận lợi hơn quyền của mình, theo đại biểu cần điều chỉnh thống nhất giữa Điều 13 và Điều 116; vì Điều 116 quy định chỉ cho phép giao kết hợp đồng mua bán khi có giấy chứng nhận quyền sở hữu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định như vậy mâu thuấn với thời điểm chuyển quyền sở hữu tại Điều 13. Đại biểu đề nghị sửa theo hướng cho phép các chủ thể giao kết hợp đồng ngay khi được công nhận quyền sở hữu, tức là từ thời điểm được công nhận quyền sở hữu. Vì khi pháp luật đã cho phép xác lập quyền sở hữu từ thời điểm thực hiện xong các nghĩa vụ dân sự thì đương nhiên từ thời điểm đó người sở hữu có đủ các quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản thuộc sở hữu của mình.

          Để tạo thuận lợi cho người dân xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở, đại biểu đề nghị luật nên khẳng định mục tiêu đơn giản hoá thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo hướng chỉ yêu cầu người đăng ký cấp giấy chứng nhận xuất trình các chứng từ về các giao dịch trước đó liên quan đến xác thực quyền sở hữu và cung cấp giấy tờ về nhân thân của mình thay vì phải cung cấp giấy tờ cá nhân của người giao dịch đầu tiên.

          Về chính sách nhà ở xã hội: Đại biểu đề nghị cân nhắc kỹ tính khả thi của các quy định, từ đó lược bỏ những quy định mang tính hình thức, những quy định mang tính cào bằng, chung chung; nhấn mạnh hơn trách nhiệm, vai trò của nhà nước cũng như trách nhiệm của các nhà đầu tư thương mại trong đầu tư nhà ở xã hội. Đồng thời đề ra cơ chế áp dụng chặt chẽ, nếu không nhà ở xã hội sẽ chỉ là một chế định cho các nhà đầu tư và các đối tượng trung gian tìm kiếm ưu đãi trong khi người thực sự có nhu cầu lại không có cơ hội.

          Về việc quản lý, vận hành và cung cấp các dịch vụ trong chung cư: Đại biểu cho rằng luật không nên đặt ra hàng loạt quy định về giá dịch vụ quản lý vận hành, về kinh phí bảo trì nhà chung cư hay giới hạn các dịch vụ cung cấp cho người sử dụng nhà ở. Bởi vì dịch vụ sẽ do chủ đầu tư cam kết chịu trách nhiệm và nên khuyến khích phát triển các dịch vụ này để người sử dụng nhà ở chung cư được lựa chọn nhiều hơn những tiện ích cho cuộc sống của mình. Khi đó, với chức năng quản lý, cơ quan nhà nước sẽ chỉ làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra về chất lượng công trình nhà ở chung cư, thời hạn sử dụng hoặc yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện đúng những cam kết với nhà nước và với chủ sở hữu, người sử dụng chung cư.

Tác giả bài viết: Khánh Trực