Đoàn đai biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ IX

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ IX, Quốc hội khóa XIII; từ ngày 01 đến ngày 03/7/2015, Đoàn đai biểu Quốc hội đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại các xã: Lương Thiện, huyện Phục Hòa; xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình; xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh.
         Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ IX, Quốc hội khóa XIII; từ ngày 01 đến ngày 03/7/2015, Đoàn đai biểu Quốc hội đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại các xã: Lương Thiện, huyện Phục Hòa; xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình; xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh.
 
Đại biểu Quốc hội Hà Ngọc Chiến - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban  nội chính Trung ương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Khâm Thành,
huyện Trùng Khánh

           Tại các buổi tiếp xúc cử tri Đoàn đại biểu Quốc hội đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ IX Quốc hội khóa XIII diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 20/5/2015 đến ngày 26/5/2015; Báo cáo tóm tắt về những nội dung cơ bản của 11 dự án Luật, 02 nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp đó là: Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi), Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật thú y, Luật an toàn, vệ sinh lao động, Nghị quyết về việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động, Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 của Quốc hội.

            Ngoài những nội dung trên, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng báo cáo khái quát về 15 dự án luật khác đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp, những vấn đề lớn liên quan đến an ninh – quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước như: Tình hình Biển Đông, về chủ trương xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015, về việc chất vấn và trả lời chất vấn của 4 Bộ trưởng tại kỳ họp (Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương). Đoàn cũng đã báo cáo trước cử tri về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII.
 

Các Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng  chụp ảnh lưu niệm với cử tri
xã Lương Thiện, huyện Phục Hòa

          Qua nghe báo cáo, cử tri rất phấn khởi và bày tỏ sự vui mừng trước thành công của kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, tin tưởng với sự chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ sẽ đưa nền kinh tế nước ta tiếp tục phục hồi và phát triển, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội của đất nước, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, tiếp tục giữ được hòa bình, ổn định chính trị tạo điều kiện để phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, một số cử tri cũng bày tỏ lo lắng về tình hình Biển Đông ngày càng diễn biến theo chiều hướng phức tạp, việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí tuy có nhiều chuyển biến nhưng hiệu quả đạt được vẫn còn chưa được như mong muốn, việc huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn, việc thực hiện một số chính sách còn bất cập như chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đề nghị Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương, tiếp tục quan tâm giải quyết tốt các chính sách cho các đối tượng được thụ hưởng theo quy định….

         Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trực tiếp trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc, đồng thời sẽ tiếp thu, tổng hợp chuyển ý kiến kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định.
 

Tác giả bài viết: Đoàn Khánh Trực