Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tại UBND huyện Bảo Lâm

Chiều 27/3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí: Bế Minh Đức, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phùng Văn Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đến giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại UBND huyện Bảo Lâm.

Chiều 27/3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí: Bế Minh Đức, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phùng Văn Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đến giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại UBND huyện Bảo Lâm. 

Các đại biểu dự buổi giám sát.


Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2018, ngân sách Trung ương bố trí cho huyện Bảo Lâm 158 tỷ 702 triệu đồng. Trong đó, Chương trình 30a là 91 tỷ 719 triệu đồng, Chương trình 135 là 67 tỷ 001 triệu đồng. Từ nguồn vốn đầu tư của Chương trình đã tạo điều kiện cho huyện xây dựng cơ sở hạ tầng: điện, trạm y tế, đường giao thông, trường học, nước sinh hoạt, thủy lợi phục vụ tưới tiêu...

Chính sách hỗ trợ sản xuất tạo điều kiện cho việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập và tạo việc làm cho nông dân. Các chương trình, dự án hỗ trợ hộ nghèo, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Năm 2016, toàn huyện có 7.193 hộ nghèo, chiếm 62,28%; 1.110 hộ cận nghèo, chiếm 9,72%. Đến cuối năm 2018, giảm còn 5.591 hộ nghèo, chiếm 45,99%; tỷ lệ giảm nghèo trung bình 5,5%/năm.

Huyện Bảo Lâm kiến nghị: Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tiếp tục bố trí bổ sung nguồn lực cho huyện để thực hiện các chương trình, đề án đã được phê duyệt, giúp địa phương thực hiện kịp thời, hiệu quả. Các sở, ngành chuyên môn cần thống nhất, có văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất được kịp thời ngay từ đầu năm.

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Minh Đức phát biểu kết luận giám sát.


Phát biểu kết luận, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Minh Đức đề nghị UBND huyện Bảo Lâm làm tốt hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đánh giá một cách khách quan những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu giảm nghèo của địa phương để có giải pháp khắc phục kịp thời. Đẩy mạnh việc khai hoang đất nông nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền các chính sách hỗ trợ giảm nghèo; các nguồn lực đầu tư, lồng ghép cần tính toán cụ thể hiệu quả giảm nghèo...

Các ý kiến, kiến nghị của huyện, đoàn sẽ có kiến nghị với tỉnh, Trung ương để có những chính sách giảm nghèo phù hợp với địa phương.


Nguồn tin: baocaobang.vn