Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan Tư pháp trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 190/HĐND-KH ngày 21 tháng 08 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh, từ ngày 09/9/2014 đến hết ngày 12/9/2014, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Dương – Trưởng Ban Pháp Chế làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp đối với các cơ quan Tư pháp và đơn vị thi hành án dân sự tỉnh và 02 huyện Trùng Khánh, Phục Hòa.
         Thực hiện Kế hoạch số 190/HĐND-KH ngày 21 tháng 08 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh, từ ngày 09/9/2014 đến hết ngày 12/9/2014, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Dương – Trưởng Ban Pháp Chế làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp đối với các cơ quan Tư pháp và đơn vị thi hành án dân sự tỉnh và 02 huyện Trùng Khánh, Phục Hòa.

        Qua giám sát cho thấy, các cơ quan Tư pháp cơ bản đã bám sát tình hình thực tế tại địa phương và đơn vị; xây dựng kế hoạch công tác hợp lý; có sự phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt quy chế phối hợp trong các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Cụ thể:

           Ngành Công an có nhiều biện pháp trong việc đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả đối với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vứng và ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, không xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm; tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án đạt chỉ tiêu đề ra (trên 70%).


Đoàn giám sát làm việc tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

           Viện Kiểm sát nhân dân thực hiện hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng; một số chỉ tiêu nghiệp vụ đạt kết quả cao như tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, tỷ lệ bắt xử lý hình sự, tỷ lệ kháng nghị được Tòa án chấp nhận đạt 100%, không để xảy ra oan sai trong giải quyết án hình sự; tỷ lệ án kết thúc điều tra, án truy tố đều đạt cao; tỷ lệ án hoàn hồ sơ điều tra bổ sung giữ dưới mức cho phép, ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị đối với các cơ quan Tư pháp trong việc đảm bảo thực hiện quy định của pháp luật về tố tụng.

          Tòa án nhân dân cả hai cấp đã tập trung nâng cao tỷ lệ giải quyết các loại án, chú trọng nâng cao chất lượng xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần Cải cách Tư pháp và quy định của pháp luật về tố tụng nên công tác xét xử thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực.

          Công tác thi hành án dân sự thời gian qua luôn hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao, kết quả công tác của năm sau luôn cao hơn năm trước, góp phần đảm bảo tính thực thi của pháp luật và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của các cơ quan Tư pháp còn tồn tại một số hạn chế nhất định: Công tác phòng, ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ hiệu quả chưa cao; một số điều tra viên còn non yếu về nghiệp vụ, thiếu kinh nghiệm, công tác chỉ đạo trong một số vụ án của lãnh đạo một số đơn vị chưa cụ thể, rõ ràng, dẫn đến hồ sơ án phải trả lại để điều tra bổ sung. Việc kiểm sát việc bắt, tạm giam, tạm giữ tại cấp huyện còn mang tính hình thức, chưa thực hiện nghiêm việc kiểm sát hàng ngày đối với nhà tạm giữ theo quy định. Tỷ lệ án bị sửa, bị hủy còn chiếm tỷ lệ đáng kể trong số các vụ, việc Tòa án đã giải quyết. Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ chưa được quan tâm đúng mức...

         Kết thúc giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Dương – Trưởng Đoàn giám sát đề nghị: Các đơn vị phát huy những mặt manh, và khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém; xây dựng kế hoạch công tác phù hợp, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao cả về số lượng và chất lượng giải quyết các loại án; thực hiện tốt quy chế phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp nhằm xây dựng hệ thông Tư pháp trong sạch, vững mạnh./. 
         
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Diệu