Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

Ngày 26/11, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa XVI.
Ngày 26/11, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa XVI.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Hà Ngọc Giáp, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 về lĩnh vực văn hóa - xã hội; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Cao Bằng năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; Hồ sơ dự thảo Nghị quyết  quy định mức phân bổ và nội dung chi bảo đảm trật an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Cơ bản các đại biểu đều đồng tình cao với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Trong đó, đặc biệt liên quan đến đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu trên từng lĩnh vực văn hóa xã hội của tỉnh trong năm 2018.

Đồng chí Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành đã tham gia ý kiến làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến các ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh về tình trạng thiếu bác sỹ có chuyên môn tốt ở các tuyến cơ sở; Hiện tượng “lạm thu” trong giáo dục mầm non và tiểu học qua hình thức “quỹ hội phụ huynh hoặc đã thông qua ý kiến hội phụ huynh” còn diễn ra trong các trường học ở khu vực thành phố cần được chấn chỉnh kịp thời; tăng cường các giải pháp hạn chế việc bội chi quỹ bảo hiểm y tế; quan tâm đến các hoạt động bảo vệ môi trường tự nhiên; rà soát bổ sung thêm các số liệu tạo điểm nhấn trong năm 2018 tại các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa…

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Hà Ngọc Giáp, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội đánh giá cao chất lượng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; tiếp thu các ý kiến của các thành viên, đại biểu tham dự cuộc họp. Đồng thời, đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn chỉnh nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần thứ 8, HĐND tỉnh sắp tới/.

Tác giả bài viết: Dương Tường