Đại biểu HĐND tỉnh: Tiếp xúc cử tri huyện Phục Hòa

Ngày 27/5, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phục Hòa đến tiếp xúc cử tri 3 xóm biên giới xã Đại Sơn (Nà Chích - Pác Liêng, Lũng Om, Bản Mầy) và thị trấn Tà Lùng trước Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI, Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ngày 27/5, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phục Hòa đến tiếp xúc cử tri 3 xóm biên giới xã Đại Sơn (Nà Chích - Pác Liêng, Lũng Om, Bản Mầy) và thị trấn Tà Lùng trước Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI, Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Cử tri xóm Bản Mầy, xã Đại Sơn (Phục Hòa) phát biểu kiến nghị.


Tại hội nghị tiếp xúc, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện thông báo dự kiến nội dung chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI, Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 tháng đầu năm 2019. 

Cử tri xã Đại Sơn, thị trấn Tà Lùng kiến nghị: Chính quyền và các cơ quan liên quan kết nối với doanh nghiệp trong liên kết, sản xuất hàng hóa; đầu tư xây dựng tuyến đường biên giới đi qua xã Đại Sơn hiện đã xuống cấp; đầu tư tuyến đường bê tông liên xóm Pác Liêng - Lũng Lầu; kiên cố hóa tuyến mương nội đồng xóm Nà Tẩu (xã Đại Sơn); tu sửa Phân trường Mầm non Pác Liêng; hỗ trợ kinh phí nâng cấp, mua sắm trang thiết bị Nhà văn hóa xóm Lũng Om.

Giải quyết dứt điểm, thỏa đáng đối với các công trình đền bù, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị trấn Tà Lùng; cấp mặt bằng để xây dựng Nhà văn hóa xóm Pò Tập, nghĩa trang nhân dân thị trấn; xây dựng đường liên thôn từ  Phja Cáy - Pó Pết - Bản Cải; thay thế cột điện bê tông cho xóm Bó Pết; kiểm tra, xem xét lại việc cấp phép đối với một số cửa hàng kinh doanh tại xóm Phja Khoang (thị trấn Tà Lùng).

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện và chính quyền địa phương đã giải đáp một số kiến nghị của cử tri, đồng thời tổng hợp các kiến nghị gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.


Nguồn tin: baocaobang.vn