Đại biểu HĐND tỉnh: Tiếp xúc cử tri tại huyện Trùng Khánh

Thực hiện kế hoạch TXCT sau kỳ họp thứ 6, ngày 01/8 Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trùng Khánh đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 2 xã Phong Châu và xã Đình Minh huyện Trùng Khánh.
        Thực hiện kế hoạch TXCT sau kỳ họp thứ 6, ngày 01/8 Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trùng Khánh đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 2 xã Phong Châu và xã Đình Minh  huyện Trùng Khánh.
        Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XV; tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm 2013; kết quả trả lời các kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XV. Thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu; phổ biến nội dung một số Nghị quyết đã ban hành tại kỳ họp thứ 6…Đồng thời cử tri đã có ý ý kiến tập trung vào các lĩnh vực như:
       Cử tri xã Phong Châu kiến nghị: Nhà nước tăng cường đầu tư kinh phí  thực hiện các tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là về hạ tầng cơ sở; nâng cao vai trò giám sát của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giám sát thi công các công trình trên địa bàn xã, không để ảnh hưởng đến hoa màu và sinh hoạt của người dân; xây dựng thêm lớp học tại phân trường xóm Tân Phong; cần có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục các bậc học; giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng; Tiếp tục hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ đặc biệt khó khăn…
Cử tri xã Đình Minh kiến nghị: Chính quyền địa phương hỗ trợ di dân ra khỏi lòng hồ tại đập phân lũ Bản Đà - Khuổi Ky; xây dựng nhà văn hoá cho xóm Khưa Nâu - Khau Gát; tu sửa tuyến đường Bản Đà - Phia Sách ra thị trấn Trùng Khánh…
          Ngay tại Hội nghị một số ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của huyện, xã đã được Lãnh đạo UBND huyện, xã trả lời. Những ý kiến thuộc thẩm quyền của cấp trên, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết đến cử tri kịp thời.

Tác giả bài viết: Văn Duy