Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri Bảo Lạc

Ngày 27/5, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Bảo Lạc tiếp xúc cử tri 2 xã Kim Cúc, Hồng Trị trước Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI, Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 27/5, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Bảo Lạc tiếp xúc cử tri 2 xã Kim Cúc, Hồng Trị trước Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI, Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri.


Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri nội dung chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI, Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện.

Cử tri kiến nghị: Mở đường, kéo điện lưới quốc gia vào các xóm Duồng Rình, Khuổi Pao (xã Kim Cúc), xóm Nà Cao, sửa chữa đường vào xóm Khau Chang (xã Hồng Trị); hỗ trợ ống dẫn nước sinh hoạt, xây dựng mương thủy lợi; xây dựng nhà công vụ, bếp ăn Điểm trường Tiểu học Duồng Rình; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công Trường THCS bán trú Kim Cúc; xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, bể cấp nước sinh hoạt cho xóm Bản Khuông (xã Hồng Trị); xây bờ kè chống sạt lở tại khu vực bờ sông xóm Thang Buổng…

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện và chính quyền địa phương đã giải đáp một số kiến nghị của cử tri, đồng thời tổng hợp các kiến nghị gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.


Nguồn tin: baocaobang.vn