Đại diện Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tham gia Hội nghị tập huấn “Kiến thức và kỹ năng cần thiết cho hoạt động giám sát ngân sách đầu tư cho miền núi, vùng dân tộc thiểu số”

Đại diện Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tham gia Hội nghị tập huấn “Kiến thức và kỹ năng cần thiết cho hoạt động giám sát ngân sách đầu tư cho miền núi, vùng dân tộc thiểu số”
Trong hai ngày 29 và 30 tháng 7 năm 2014, tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Dự án “Tăng cường năng lực giám sát ngân sách của các cơ quan dân cử Việt Nam”, thuộc Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội đã tổ chức Hội nghị Tập huấn: “Kiến thức và kỹ năng cho hoạt động giám sát ngân sách đầu tư cho miền núi và vùng dân tộc thiểu số”.
        Trong hai ngày 29 và 30 tháng 7 năm 2014, tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Dự án “Tăng cường năng lực giám sát ngân sách của các cơ quan dân cử Việt Nam”, thuộc Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội đã tổ chức Hội nghị Tập huấn: “Kiến thức và kỹ năng cho hoạt động giám sát ngân sách đầu tư cho miền núi và vùng dân tộc thiểu số”.

          Đồng chí Danh Út, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đại biểu Quốc hội là thành viên Hội đồng Dân tộc; đại biểu đến từ các Ban của HĐND của 20 tỉnh; đại biểu HĐND, đại diện UBND một số huyện, xã có đông đồng bào DTTS sinh sống; cán bộ, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND của một số tỉnh, thành phố; đại diện Ban quản lý dự án ‘Tăng cường năng lực giám sát ngân sách của cơ quan dân cử Việt Nam”. Đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng tham dự Hội nghị do đồng chí Hoàng Văn Đội, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Đồng chí Danh Út, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội , phát biểu khai mạc Hội nghị

         Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Danh Út, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIII nhấn mạnh đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phần lớn tham gia lần đầu, hoạt động kiêm nhiệm, điều kiện tiếp cận, thu thập, trao đổi thông tin và kỹ năng hoạt động còn hạn chế, trong khi hiện nay có 130 chính sách nhà nước đầu tư cho miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn được quy định ở 177 văn bản; 37 Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ; 140 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và văn bản, thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành ở Trung ương... nên việc lựa chọn, đặt vấn đề và thực hiện giám sát còn nhiều khó khăn, hạn chế. Vì vậy, việc tổ chức các khóa tập huấn ngắn hạn là cơ hội và là điều kiện hết sức cần thiết cho việc nâng cao kiến thức và kỹ năng cho hoạt động giám sát ngân sách đầu tư cho miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho các đại biểu dân cử.

           Tại Hội nghị, Phó giáo sư, tiến sỹ Trần Ngọc Anh, Giảng viên Trường Đại học Indiana, Hoa Kỳ và bà Bùi Thị Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XI, XII đã giới thiệu 4 chuyên đề với các nội dung về: Kỹ năng phân tích chính sách, lựa chọn dự án phát triển cộng đồng và bảo vệ quyền lợi của các dân tộc thiểu số; Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, khuyến khích sự tham gia của người dân vào quy trình lập chính sách; Giới thiệu phương pháp lãnh đạo người dân và cộng đồng; Kỹ năng cần thiết khi tiến hành hoạt động giám sát ngân sách đầu tư cho miền núi, vùng dân tộc thiểu số.
 
        Hội thảo đã có 11 ý kiến phát biểu tập trung vào một số vấn đề như: kinh nghiệm và giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động giám sát, chất vấn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; vai trò của lấy ý kiến của nhân dân các địa phương được hưởng lợi từ chính sách vào công tác lập chính sách và triển khai thực hiện các dự án đầu tư để chính sách đầu tư đạt được hiệu quả cao; thực trạng tỷ lệ nghèo cao ở các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc và Tây nguyên so với tỷ lệ nghèo của các địa phương khác trên phạm vi cả nước; một số nguyên tắc cần có của người lãnh đạo...

          Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Danh Út Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội cho rằng: việc tổ chức các khóa tập huấn ngắn hạn là cần thiết, góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng cho hoạt động giám sát và chất vấn của đại biểu dân cử; các ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn để Hội đồng dân tộc tổng hợp, đề xuất các chính sách về đầu tư và quản lý ngân sách đầu tư cho miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để người dân được hưởng lợi nhiều hơn từ các chính sách đầu tư; đồng thời, đây cũng là các ý kiến đóng góp để Quốc hội xem xét sửa đổi các luật: Luật đầu tư công, Luật Tổ chức hoạt động giám sát của Quốc hội trong thời gian tới, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động giám sát nói chung và giám sát ngân sách đầu tư cho miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng nâng cao chất lượng, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn./.

Tác giả bài viết: Đinh Huệ