Khai mạc Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Sáng 10/12, tại hội trường UBND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XV khai mạc Kỳ họp thứ 7, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH năm 2013 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2014; xem xét thông qua 13 nghị quyết của HĐND tỉnh; quyết định một số vấn đề quan trọng khác của địa phương.

Sáng 10/12, tại hội trường UBND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XV khai mạc Kỳ họp thứ 7, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH năm 2013 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2014; xem xét thông qua 13 nghị quyết của HĐND tỉnh; quyết định một số vấn đề quan trọng khác của địa phương.

Dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự điều hành của các cấp chính quyền, sự năng động của các ngành, với tinh thần vượt khó, năng động sáng tạo của nhân dân các dân tộc, các doanh nghiệp, tỉnh duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế, trung bình đạt trên 9%/năm; thu ngân sách trên 19%/năm; các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo. Dự báo năm 2013, tỉnh hoàn thành 15/17 chỉ tiêu phát triển KT - XH; trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, như: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, thu ngân sách trên địa bàn, xóa xóm không có chi bộ… Đó là những thuận lợi, nền tảng và là tiền đề để tỉnh phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2014 và các mục tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2010 - 2015. Kỳ họp thứ 7 với nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là việc xem xét, quyết định kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; bàn và thống nhất giải pháp thực hiện các mục tiêu phát triển KT - XH những năm còn lại của kế hoạch 5 năm (2011 - 2015). Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần để kỳ họp thành công.

Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Kỳ họp nghe Thường trực UBND tỉnh Báo cáo tình hình KT - XH năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014; Sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2011 - 2013, xác định nhiệm vụ và giải pháp trong những năm cuối của kế hoạch 5 năm 2011 - 2015; Báo cáo về kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 6; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XV; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XV; Thông báo hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền năm 2013; Ý kiến, kiến nghị của MTTQ và các tổ chức thành viên với HĐND và UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lý Hải Hầu báo cáo tình hình KT - XH năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014.
Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét, thảo luận kế hoạch phát triển KT - XH  năm 2014 và những năm cuối của kế hoạch 5 năm 2011 - 2015; Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 6; Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XV.

Kỳ họp xem xét 13 tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2014; về điều chỉnh, sửa đổi Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 9/12/2010 của HĐND tỉnh Cao Bằng về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015; thông qua quy hoạch xây dựng vùng Phja Oắc - Phja Đén, huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2014; Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2012; Mức thu tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014; Phê duyệt biên chế công chức năm 2014; Quy định về chức danh, số lượng người và mức trợ cấp hằng tháng cho những người hoạt động  không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành lập 2 xã Thanh Xuân, Kim Ngọc thuộc huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng; Phê chuẩn bảng giá đất năm 2014; Chương trình xây dựng Nghị quyết HĐND năm 2014; Chương trình giám sát của HĐND năm 2014.

Cũng tại Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đối với lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh về những vấn đề cử tri tỉnh quan tâm. 

Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày, từ 10 - 12/12/2013.

Nguồn tin: caobangdientu.vn