Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 10/2018

Chiều 30/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 10/2018 (đột xuất) giải quyết các nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp. Tham dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành; UBND Thành phố. Đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Chiều 30/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 10/2018 (đột xuất) giải quyết các nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp. Tham dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành; UBND Thành phố. Đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Phiên họp thông qua nội dung các tờ trình về: Dự án xây dựng các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa trường học mầm non, tiểu học tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 - 2020; Về việc bổ sung Danh mục các công trình cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2018 trên địa bàn tỉnh; Về việc bổ sung vị trí, loại đường phố tại khu tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới (khu I) Thành phố vào bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh; Xin ý kiến đối với phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 cho các huyện nghèo bổ sung.

Tại cuộc họp, các đại biểu giải trình về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn đầu tư xây dựng Chương trình kiên cố hóa trường lớp học trên địa bàn tỉnh. Trong đó, việc giải phóng mặt bằng xây dựng trường học mầm non, tiểu học tại vùng Lục Khu (Hà Quảng), cần hỗ trợ kinh phí; UBND tỉnh cần tiến hành thẩm định, điều chỉnh lại kinh phí tổng mức đầu tư của dự án xây dựng phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học giai đoạn 2017 - 2020. Đề nghị HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến đối với việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 cho 3 huyện: Nguyên Bình, Thạch An, Quảng Uyên với tổng kinh phí 8 tỷ 125 triệu đồng để hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài; phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; đầu tư cơ sở hạ tầng cho người dân. Trình HĐND tỉnh xem xét bổ sung 11 công trình vào danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và 11 công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2018; cho chủ trương thu hồi đất bổ sung đối với khu vực có nguy cơ bị sạt lở do thực hiện công trình thủy điện Bắc Mê hạng mục lòng hồ thuộc xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm. Đề nghị bổ sung vị trí loại đường phố tại khu tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới…

Kết luận phiên họp, đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan cần đầu tư các chương trình dự án tập trung, tránh dàn trải. Nhất trí thông qua những nội dung của tờ trình đủ điều kiện pháp lý theo quy định pháp luật; một số tờ trình chưa đủ điều kiện, đề nghị các sở, ban, ngành liên quan cung cấp đầy đủ thông tin trình Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến quyết định chủ trương thực hiện các nội dung trên.


Nguồn tin: baocaobang.vn