Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp Thường trực tháng 6/2019

Ngày 28/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp Thường trực tháng 6/2019.Đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
Ngày 28/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp Thường trực tháng 6/2019.Đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Quang cảnh phiên họp

Tham dự phiên họp có đồng chí: Đàm Viết Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Thanh Tùng - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; các sở, ngành liên quan; lãnh đạo các Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.
 
Trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 05 phiên họp thường kỳ hàng tháng để xem xét, kịp thời cho ý kiến và quyết định 9 nội dung có liên quan đến thẩm quyền của HĐND tỉnh theo đề nghị của UBND tỉnh chủ yếu tập trung vào các vấn đề: Xem xét, cho ý kiến lĩnh vực ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Xem xét, cho ý kiến về chủ chương đầu tư, điều chính chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị quyết của HĐND tỉnh về đầu tư công; Xem xét, cho ý kiến về quy định hệ số điều chỉnh giá đất, danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; Xem xét, cho ý kiến về lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014.

Phiên họp tháng 6/2019, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, giải quyết 03 nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp: Công văn số 2162-CV/UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về bổ sung công trình, dự án vào nghị quyết sửa đổi, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận tại Công văn số 2212-CV/VPTU ngày 20/6/2019 về Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng định mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đảm bảo tương đương với các tỉnh lân cận để thu hút các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu tại tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận thống nhất thông qua chương trình, kịch bản chi tiết điều hành Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh (diễn ra từ ngày 10 - 12/7/2019); Thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVI; Thông qua các báo cáo thẩm tra 4 Ban của HĐND tỉnh; Thông qua báo cáo giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Đồng thời, các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo: công tác chuẩn bị các văn bản trình tại kỳ họp thứ 9; báo cáo nâng cao chất lượng hiệu quả giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019...

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, Văn phòng HĐND, các Ban HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVI.
 

Tác giả bài viết: Nông Huế